1            Жамаева Айжан Маратбековна

Жаштар борборунун башчысы

Билими:  – Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш,  
транспорт жана  архитектура университети ,
«Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүү» адистиги;

Кошумча билими:
«Шыбакчы-жасалгалоочу» – толук курсун аяктаган, сертификат          АШ №2271 ,2011-ж.,
КНАУФ барактарын жана Аквапанель цементной плиталарын колдонуу менен  бөлмөлөрдү жасалгалоо боюнча адис, сертификат № РК-01-3787-11 КНАУФ окуу борбору; 2011-ж.,

Эмгек тажрыйбасы: 2009-ж., баштап бүгүнкү күнгө чейин Курулуш материалдарын,буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүү жана эксперттөө» кафедрасынын  ага лаборанты;
Тилдерди билүүсү: кыргыз тили,орус тили –мыкты, англис тили – башталгыч деңгээл;
ПК тажрыйбалуу колдонуучу (Microsoft  Office, Internet)

Жетишкендиктери:
2010-ж., – Университеттин коомдук ишине активдүү катышкандыгы жана иштеги ийгиликтери үчүн грамота;
2011-ж., – IX шаардык «Бишкек жазы-2011» студенттик чыгармачылык фестивалдын лауреаты диплому менен «УСТА» элдик бий ансамблинин курамында солист катары сыйланган.