Студенттик профком

stydent_profcom.jpg

Максаттары жана маселелери:

1.Студенттерди социалдык жактан коргоо жана материалдык жардам көрсөтүү (жетимдерге, майыптарга ж.б.,);
2.Университеттин Медициналык бөлүму, Жаштар борбору менен биргеликте  саламаттыкты сактоо боюнча лекцияларды уюштуруу:

  • Туберкулез.
  • Наркомания жана анын профилактикасы.
  • Тамеки тартуу менен күрөш.
  • АИЖС жана жыныстык тарбия.
  • Саламат жашоонун образы.

 3. Студентердин жатаканаларга жайгашуусунда  ордерлерди берүү;
 4. Жатаканаларда жашаган студенттер арасында «Мыкты жатакана», «Мыкты секция», «Мыкты бөлмө» сынактарын өткөрүү, ошондой эле Жаштар борбору, жатаканалардын студенттик кеңештер менен биргиликте  ар түрдүү маданий, спорттук иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү;