Н.Исанов атындагы КМКТАУнун  бириккен профсоюздук комитети 

    Н.Исанов атындагы КМКТАУнун көп сандуу коомдук профсоюздук уюму 8000 ашык мүчөлөрдөн, анын ичинен  99,8 % профессор-окутуучу, кызматчылар курамынан, 93,6 % күндүзгү формада окуган студенттер, магистранттар, аспиранттар жана 10 профбюродон, 231 профгруппалардан турат.
КМКТАУнун бириккен профсоюздук комитетинин курамына кирген студенттик профсоюздук комитет – эмгектик, социалдык-экономикалык укуктарды жана университеттин эмгек жамаатынын кызыкчылыктарын, социалдык чөйрөнү өнүктүрүүнү негизги маселелери катары карайт.
http://tradeunion-ed.kg/ru/o_profsoyuze.html
  КМКТАУнун бириккен профсоюздук комитети: 
КМКТАУнун БПК төрагасы - М.С. Дилдаев,  2018-ж. 19-декабрда КМКТАУнун профсоюздук отчеттук-шайлоо конференциясында кайрадан төрага болуп шайланган.
Төраганын орун басары - Н.А. Раджапова,
Профкомдун эсепчиси - Ю.Т. Распереза. 

КМКТАУнун бириккен профкомунун

ТҮЗҮМҮ

 1. Алтыбаев А.Ш.- КМКТАУнун профкомунун төрагасынын студенттер менен иштөө боюнча орун басары;

 2. Ассакунова Т.Т. «КМБКӨЭ» кафедрасынын профессору;

 3. Шербекова А.А. - «БЭА» каф.башчысы;

 4. Приходько А.А. – «АЖТЖжКТ» каф. улук окутуучусу;

 5. Сатаев К.А. - «АЧД» кафедрасынын доценти;

 6. Абдылдабеков К.- доцент кафедры «ССжГТК» кафедрасынын доценти;

 7. Урдинов А.У. - «КМ» кафедрасынын доценти;

 8. Алишеров А.А. – «КМ» кафедрасынын доценти;

 9. Карзанова Н.П. - АЧБ башчысы;

 10. Абыкеев К. – «КЛжМБ» каф.доц.;

 11. Абдраева Н.С. –веб-борбордун башчысы;

 12. Койчуманова А.-ЖБ башчысы;

 13. Болотов Т.Т. – «КМБКӨЭ» кафедрасынын башчысы;

17. Муктаров Т. –ЖМТИ профбюросунун төрагасы;

 1. Канаев М. –колледждин профбюросунун төрагасы;;

 2. Чомоева Ж.Б. - «БжБ» каф. улук окутуучусу;

 3. Осконбаев А.А. – «МКТР» каф.окутуучусу;

 4. Дамирова А. –ТВ-1-17 т. студенти

Н.Исанов ат.КМКТАУнун бириккен профкомунун ревизиялык комиссиясынын ТҮЗҮМҮ

 1. Сарымсакова А.Ж. –комиссиянын төрайымы, Чет тилдер кафедрасынын башчысы;

 2. Асанбекова И.Д. – КМКТАУнун эсеп-кысап бөлүмүнүн эсепчиси;

 3. Байбосунова Р.Ж. – «ФСГИ» кафедрасынын улук окутуучусу.

Н.Исанов ат.КМКТАУнун бириккен профкомунун

Президиумунун ТҮЗҮМҮ

1.Дильдаев М.С. - КМКТАУнун профкомунун төрагасы;

2.Раджапова Н.А.- КМКТАУнун профкомунун төрагасынын орун басары, окумуштуу катчы;

3.Алтыбаев А.Ш.- КМКТАУнун профкомунун төрагасынын студенттер менен иштөө боюнча орун басары;

4.Саткыналиев Т.Т. – КМКТАУнун биринчи проректору;

5.Койчуманова А.-ЖБ башчысы;

Н.Исанов ат.КМКТАУнун профкомунун комиссиялары:

- эмгекти коргоо, ТК ж ӨК комиссиясы (төрага - К.Абдылдабеков);

- соц.эконом коргоо жана соц.камсыздандыруу боюнча комиссия (төрайым–Н.А.Раджапова);

- экономика боюнча комиссия (төрайым– А.А.Шербекова);

- уюш.-массалык иштер боюнча комиссия (төрага– А.А.Приходько);

- маданий-массалык иштер боюнча комиссия (төрага– К.А.Сатаев);

- турмуш-тиричилик иштер боюнча комиссия (төрайым– Н.П.Карзанова);

- спорт жана ден соолукту коргоо боюнча комиссия (төрага– А.Ш.Алтыбаев);

- жаштар менен иштөө боюнча комиссия (төрайым– А.Койчуманова).

Н.Исанов ат.КМКТАУнун институттарынын жана курамдык бөлүмдөрүнүн профбюро төрагалары:

АДИ – Каниметова А.Б.

КжТИ– Саткыналиев К.Т.

ЭжМИ – Молдокматов У.Н.

ТРАНСЭКОИН – Дүйшөбаев С.С.

ЖМТИ– Муктаров Т.К.

ИКИ – Клементьева Т.М.

АБП – Медербеков Р.А.

АЧБ – Карзанова Н.П.

Колледж – Канаев М.Ж.

Профком  КР эмгек кодексин, КР эмгек мамилелериндеги социалдык өнөктөштүк мыйзымынын, КР билим берүү мыйзамынын сакталышын көзөмөлдөө жүргүзөт.
Профком өзгөчө көңүлүн Жамаатык келишимдин жана Макулдашуунун аткарылышын, эмгектенүүнүн жана окутуунун шарттарын жакшыртууну, эмгекчилердин кызыкчылыктарын жана укуктарын коргоону көзөмөлдөйт. 
         
Ректорат профком менен биргеликте социалдык коргоо программасынын  алкагында дайыма жетимдерге, майыптарга, Улуу Ата Мекендик  согуштун  ардагерлерине, өзгөчө муктаждарга  материалдык жардам көрсөтөт.Окуу акысы  боюнча жетимдерге, майыптарга, аз каржылангандарга, активистерге, спортсмендерге, профессор-окутуучулардын  жана кызматчылардын балдарына  жеңилдетүүлөр  берилет. Өзгөчө көңүл эмгектенип жатышкан аялдар  менен студент кыздарды коргоо  боюнча - гендерлик суроолорго  бурулат.
Профком өз ишинде институттардын, түзүмдүк бөлүмдөрдүн, профактивдин профбюролорунун иштерине таянат.

Профком, КМКТАУнун  ПК комиссиялары, профбюролор, тажрыйбалуу, абройлуу, демилгелүү университеттин кызматчылары администрация менен тыгыз байланышта Жамааттык келишимдин жана макулдашуунун пландарын аткаруунун, эмгекти коргоонун, техникалык коопсуздуктун шарттарын жакшыртуу жана сыркоолонуну азайтуу үстүндө иштешет.Администрация жана профком дайыма Жамаатык келишимдин жана макулдашуунун аткарылышы боюнча отчет  жүргүзүшөт.

Профкомдун комплекстүү иш аткаруу планына  ылайык  маданий-массалык жана тарбия иштер боюнча иш-чаралар өткөрүлүп турат.
Ар түрдүү коомдук, маданий-массалык, спорттук, жаштардын иш-чараларын өткөрүүдө  жардам, колдоо көрсөтүлөт.
Өзгөчө көңүл турмуш-тиричилик маселелерине, студенттердин, кызматчылардын эс алуусуна, саламаттык жана алдына-алуу иштерине, эмгекти коргоо, техникалык коопсуздук жана өрт коопсуздугу боюнча суроолорго бурулат.
КМКТАУнун профкому КР билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюздук Борбордук комитети менен дайыма тыгыз байланышта иштейт.