СмокингӨМҮРБЕКОВ ЧЫҢГЫЗ ӨМҮРБЕКОВИЧ

 кафедранын окутуучусу
2012-ж. Н. Исанов атындагы Кыргыз Мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетин аяктаган. 2010-жылдын сентябрынан баштап «Жол кыймылын уюштуруу» кафедрасында эмгектенет. Кафедрада ага лаборант, окуу чебери жана окутуучу болуп эмгектенип келет.
Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн кесилиштеринде өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу боюнча жандыргыч объектилеринин иштөө режимин жөндөө ыкмасын иштеп чыгуунун үстүндө иштеп жатат.
Сыйлыктары: ТРАНСКОМИНун грамотасы, институттун ыраазычылык каты, Кыргыз патентинин ыраазычылык сертификаты, «Прометей» дистанттык окуу системасында дистанттык окуу боюнча негизги түшүнүктөрдү киргизүүдө активдүү катышкандыгы үчүн грамота, КМКТАУнун ардак грамотасы. 8 илимий макаласы жарык көргөн. Жөндөлүүчү жана жөндөлбөгөн кесилиштерде коркунуч даражасын эсептөө боюнча программа иштеп чыгууга катышкан.