АРХИТЕКТУРА ЖАНА  ДИЗАЙН ИНСТИТУТУНУН кафедралары:
«Буюмдарды  көркөм долбоорлоо»
«Архитектура»
«Философия жана  социалдык-гуманитардык илимдер»
«Архитектуралык мурастарды  реставрациялоо жана реконструкциялоо»
«Сызма геометрия жана графика»
«Архитектуралык чөйрөнүн дизайны»
«Шаар куруу»
ЖАҢЫ МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИНСТИТУТУНУН кафедралары:
«Маалыматтык системалар жана технологиялар»
«Компьютердик лингвистика жана маданий аралык байланыштар»
«Колдонмо информатика»
«Маалыматтык системалардын коопсуздугун камсыздоо»
«Колдонмо математика жана информатика»
ИННОВАЦИЯЛЫК КЕСИПТЕР ИНСТИТУТУНУН кафедралары:
«Экономика жана кадастр»
«Дизайн»
«Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана радиоэлектроника»
«Өрт коопсуздугу»
«Башкаруу жана бизнес»
КУРУЛУШ жана ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИНСТИТУТУНУН кафедралары:
«Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүү жана экспертизалоо»
«Геодезия жана геоинформатика»
«Курулуш конструкциялары, имараттар жана курулмалар»
«Автоунаа жана темир жолдор, көпүрөлөр, тунелдер»
«Имараттарды долбоорлоо, тургузуу жана жер титирөөгө туруктуу курулуш»
«Суу менен камсыздоо, саркынды сууларды агызуу жана гидротехникалык курулуш»
«Жылуулук, газ менен камсыздоо жана желдетүү»
«Механика»
ЭКОНОМИКА ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ ИНСТИТУТУНУН кафедралары:
«Менеджмент»
«Бухгалтердик эсеп, серептөө жана аудит»
«Ишканадагы экономика жана башкаруу»
ТРАНСПОРТ ЖАНА ЭКОЛОГИЯ ИНСТИТУТУНУН кафедралары:
«Транспорттук жана технологиялык машиналарды эксплуатациялоо»
«Жүк ташууларды уюштуруу жана жол кыймылынын коопсуздугу»
«Бажы иши» (транспортто)
«Дене тарбия жана спорт»
«Физика жана колдонмо химия»
«Чет тилдер»
«Техносфералык коопсуздук»
«Кыргыз тили жана адабияты»
«Жаштар менен иштөөнү уюштуруу жана орус тилин өнүктүрүү»