«Жылуулук, газ менен камсыздоо жана желдетүү» кафедрасы

 Тарыхый маалыматтар: «Жылуулук, газ менен камсыздоо жана желдетүү» кафедрасы 1968-ж. Фрунзе политехникалык институтунда негизделген. Кафедранын биринчи жетекчиси болуп 1979-жылга чейин т.и.к., доцент Сурков А.Л. иштеген, кийин 2018-жылга чейин Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн эмгек сиңирген кызматкери, т.и.д., профессор Боронбаев Э.К. кафедраны жетектеген. Азыркы учурда кафедранын жетекчиси болуп, Боронбаев Э.К. магистранты жана аспиранты болгон, т.и.к., доцент Абдылдаева А.М. иштейт. Боронбаев Э.К. жетекчилиги алдында Абдылдаева А.М., Токлукова Э.О. техника илимдеринин кандидаттык диссертацияларын жакташкан. Кандидаттык диссертацияларын жакташкандар - Яблонская Н.А., Жекшенбаев М.О., биздин бүтүрүчүлөр – Саньков В.И., Абрамов Б.В., Бердыбаева М.Т. жана Оторова С.Т. Кафедранын өнүгүүсүнө Сурков А.Л., Ананьева Н.М., Бичутский М.М., Яблонская Н.А., Калашников Н.И., Дементьева В.И., Боронбаев Э.К., бүтүрүчүлөр Абрамов Б.В., Мамашев Х.С., Долгих З.И., Мироненко И.В., Иванова Л.А., Тентекова Б.К., Тынаева А.А., Уажбекова Р.М., Бекбаева А.К., Абдылдаева А.М. жана Орозобекова А.Ч., Муханова К.К., Омурбеков Э.А. ж.б. көп жылдар бою чоң эмгегин сиңирип келишкен

Кафедранын ишмердүүлүгү. 51 жыл ичинде кафедра билим берүү, илимий жана илимий-усулдук, илимий-изилдөө жана новатордук бай тажрыйбаны топтогон. Азыркы учурда Болондук декларация негизинде кесиптик жогорку билим берүүнүн бардык үч циклы боюнча практикалык тажрыйбага багытталган илимий-изилдөө жана окуу программалары жүргүзүлүп жатат.

Кафедранын ынтымактуу, динамикалуу, чыгармачыл кызматкерлери жогорку даражадагы кесиптик мүмкүнчүлүктөрүн студенттерди даярдоодо көрсөткөн: а) бакалаврлардын эки профили; б) Магистр студенттер үч заманбап билим берүү программалары в) PhD-докторлор; г) техника илимдеринин кандидаты; д) техника илимдеринин доктору.

Кафедрада докторант, үч аспирант, арардын ичинен Тажикстандан жана Казакстанда келгендер, PhD-докторанттаржана 35 магистранттар окуйт. Кафедранын мүчөлқрүЭ.К. Боронбаев жана А.М. АбдылдаеваКМКТАУнун атынан диссертициялых иш кеңеште орун алышат.

Акыркы 15 жыл ичинде кафедра TEMPUS Erasmus Mundus 5 долбоорлорду жана 2 долбоорлордун улуттук жооптуу жана башкы аткаруучу катары жогорку улуттук жана эл аралык кадыр-баркка ээ болгон, 6-эл аралык билим берүү жана долбоорлорду ишке ашырууга катышкан. Кафедра Испания, Армения, Эстония, Германиядан өнөктөш ЖОЖдору жетекчи менен жемиштүү кызматташууну ишке ащырган, Испания, Голландия, Түркия, Россия, Казакстан, Тажикстан жана башкалар. биздин жакшы достор болушат, бул өлкөлөрдө кесиптештерибиз биз менен жакшы кызматташат . Алар бир нече жолу кафедрага келип окутуучулар, аспиранттар, студенттер жана магистранттар үчүн 20 конок лекция окушкан.

Кафедранын татыктуу мүчөлөрү катары улуттук жана эл аралык күбөлүктөрү алгандарданБоронбаев Э.К. Абдылдаева А.М., Бекбаева А.К., Коленова Л.И., Муханова К.К., Солдатова А.М., Орозобекова А.Ч., Жыргалбаева Н.М., Зинин Д.И., Ахметов М.Д.Алар илимий монографияладрдын жана макалалардын, окуу материалдарын демөөрчүлөрү болуп саналат. Англис тилинде окутуу программаларын даярдап жана сабак бергендерязыке Боронбаев Э.К., Абдылдаева, А.М., Тохлукова Э.О., Орозобекова А.Ч., Муханова К.К. и Ахметов М.Д., акыркы экисиШвеция и Германиянын илимий магистров дипломуна ээ; Кытайдан магистранттар жана англис тилинде диссертассиясын даярдаган жана жактаган.

Кафедранын курамында т.и.д.,профессор Боронбаев Э.К., окутуучусу техника илимдеринин кандидаты, доцент Абдылдаева А.М.,т.и.к.Тохлукова Э.О.,улук окутуучуларБекбаева А.К. Коленова Л.И., илим магистрлерМуханова К.К.,  Солдатова А.М., Орозобекова А.Ч.  жана Зинин Д.И.; окутуучуларилим магистрлерАхметов М.Д. жанаЖыргалбаева Н.М.; лабораториянын жетекчиси, окутуучу Жакыпова Б. иштешет. Күндүз окуган аспирант Холматов К.Н. Ходжент Тажикстандын политехникалык институтунун чебери, кечки окуган аспирант Калбагаева Э.О. Алматынын "Almatygenplan" илимий-изилдөө институтунун кызматкери окушат. Студенттер арасында - Россия, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Кытай жана Пакистандан келген жаш адамдар бар.

"Жылуулук жана газ менен камсыздоо жана желдетүү" кафедрасында төмөнкү билим берүү программалары бар:

A. Бакавлариат:

 1. " Жылуулук жана газ менен камсыздоо жана желдетүү " ("Курулуш" багыты).

2. "Энергиянын салттуу эмес булактары", (багыты "Электроэнергетика жана электротехника")

Б. Магистратур а:

1. "Имараттардын жана курулуштардын микроклиматын камсыздоо системалары" ("Курулуш" багыты).

2. "Кайрадан жараланычу энергия жана имараттардын энергия натыйжалуулугу " ("Курулуш" багыты). программасы Лунд институту (Лунд, Швеция), Инсбрук университеты (Инсбрук, Австрия) жана Таллин технологиялык университеты (Таллин, Эстония)менен бирдикте ЕБ долбоору боюнча иштелип чыккан (EU) TEMPUS-530 793.

3. "Өндүрүштүк экология жана жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу" (багыты "Техносферанынкоопсуздугу"). программа Падышалык технология институту (KTH, ш. Стокгольм, Швеция) жана Таллин технологиялык институ (Таллин, Эстония) менен биргеликте EБ TEMPUS-26170 долбоору боюнча иштелип чыккан.

4. "Турак жерлерди жана ишканалардыжылуулук жана газ менен камсыздоо " ("Курулуш" багыты). программа ОАО "Газпром Кыргызстан" кафедранын иш берүүчүсү менен келишимге ылайык иштелип чыккан.Бул Россиянын алдынкы жогорку окуу жайларынын бир катар программалар менен студенттер жана окутуучулардын академиялык мобилдүүлүгүн камсыз кылуу үчүн бири-бирине шайкеш келет.

В. PhD-докторантуры: « Кайрадан жараланычу энергия жана экологиялык технологиялар». программасы Падышалык технология институту (KTH, ш. Стокгольм, Швеция), Делфт университети (ш. Делфт, Нидерланддар) жана Каталон политехникалык университети (ш. Барселона, Испания)менен бирдикте ЕБ долбоору боюнча иштелип чыккан ЕБ TEMPUS-510952.

Г.Аспирантура: 05.23.03 «Жылуулук менен камсыздоо, жылытуу, желдетүү, абаны жагдайлоо жана жарык менен камсыздоо» адистиги.

 Кафедрада "Өндүрүштүк экология"борбору, компьютер класс жана заманбап куралдар менен жабдылган лабораториялык класс жана англис тилинде китептери менен кусиптик китепкана бар.Алар кафедранын демөөрчүлөр жана эл аралык долбоорлордун колдоосу менен түзүлгөн. Биздин студенттердин көбү "Уста" бий тобунун жана фольклордук ансамблинин, "Таланттар академиясы" мүчөлөрү жана активисттер менен спортчулар болуп саналат;. Мыкты студенттер стипендия Н. Исанов жана Д.И. Менделеев атындагы стипендияларды утушкан.
     Өнөктөштөр жана демөөрчүлөр.  
Кафедра өндүрүштүк уюмдар жана көптөгөн белгилүү фирмалар менен активдүү кызматташтыкта, алардын катарын төмөнкүлөр түзөт:ОсОО «Газпром Кыргызстан», «Национальный Энергохолдинг», ОАО «Электрические станции», ОсОО «Тансу», ОсОО «Таза Курулуш», ГП «Токмокское предприятие теплоснабжения», ОсОО «Тисса», ОсОО «Империя Климата», ГП «Кыргызтеплоэнерго» ( 25 филиалдары КР бардык областтарда), КП «Бишкектеплоэнерго», ОсОО «Промвентиляция», ОсОО «Спецэнергомонтаж», ОАО «Бишкектеплосеть», КФ «Флюид».

 Абитуриент ке. Кафедрада ар кайсы жылдары окуган магистранттары: Стелла жана Фия Лунд университетинен Швеция, Марсель Марбургуниверситетинен, Германия, Лиза Цюрих университетиненШвейцария; волонтер болуп профессорлорАКШданХейд жана Таш иштеген; Камила окууга Стокгольмго, Темирбек, Гулсара, Жылдыз жана Айдай Москвага окууга барышкан; Назгул атаандаштыкты жеңип Барселонага барган; Антон Айнагүл жана Айдай Новосибирскке барышкан . Биздин бүтүрүүчүлөр Виталий жана Белла КанаданынВанкувере шаарындакомпанияны ачышып, жашап, иштеп жатышат. Сиздин келечектегиңиз энергия менен байланыштуу болушу мүмкүн, ийгилик тууралуу ойлонуп көргүлө. Адамдарга жашоо, бейпилдик, ден соолук жана жогорку стандартын бере аласыздар. Узак мөөнөттө энергиянын баасы жогорулайт жана сиздин коомдогу кадыр-баркынар жогорулайт жана ошондой эле кирешениз өсөт. Мындан тышкары, күн, шамал, биогаз, жер астындагы энергия, жаратылыш газы салттуу булактары дүйнөнүн жана региондордо баары ордуна келет: Баткен, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын, Ош, Талас, Чүй экологиялык таза, жагымдуу өнүккөн болот. Түштүктө эл аралык жаратылыш газ түтүк жолу "Түркмөнстан-Кытай" курулат.

 Кафедранын бүтүрүүчүлөрү чоң айлык менен өлкөбүздүн, Россиянын, Казахстандын, КМШ өлкөлөрүнүн, айрымдары Турция, Германия, Израиль, Канада, Франция, Улуу Британиянын ж.б. алдыңкы жана абройлуу ишканаларында ийгиликтүү эмгектенишүүдө. Мындай ийгиликтердин себеби – студенттер окуу учурунда заманбап кесиптик компетенциялардан сырткары кошумча чет тилинен, компьютердик технологиялардан, жумушчу квалификациялардан сертикаттарга ээ болушуп, өз кезегинде студенттер ширетүүчү, монтаждоочу, долбоорлоочу-стажер, дизайнер болуп иштөөгө үлгүрүшүүдө. Абитуриенттер КМКТАУдагы иш-чараларга:«Ачык эшиктер күнү», «Жүрөктөн жүрөккө», ШТК(КВН), концерттер жана спорттук таймаштарга күбө болушуп, университеттеги ЖРТ даярдоо курсунан, натыйжалуу консультациялардан өтө алышат.

                                                                                        Жооптуу: Муханова К.К.

Жаңыланды : 24.10.2019.

 

ТВ
«Жылуулук, газ менен камсыздоо жана желдетүү» кафедрасынын жамааты