«Техносфералык коопсуздук» кафедрасы

Н. Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетиндеги «Транспорт жана экология» институтунун «Техносфералык коопсуздук» кафедрасы бүтүрүүчү кафедра болуп эсептелет. 1994-жылы 553501 “Айлана- чөйрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу адистиги боюнча уюштурулуп, жогорку квалификациялуу инженер – экологдорду даярдап чыгарган. 760300 “Техносфералык коопсуздук” багыты боюнча:

2012-жылдан бери «Айлана-чөйрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу»; Окутуунун максаты жана жыйынтыктары.

2014-жылдан бери «Өзгөчө кырдалдардан коргоо» адистиги боюнча бакалаврларды даярдайт. Окутуунун максаты жана жыйынтыктары.

Учурда кафедранын башчысы г.и.к., доцент Бердиева Махабат Турабаевна.

Кафедранын курамына жогорку даражалуу профессордук - окутуучулар жана окуу жардамчылар камсыз кылат, алардын ичинде 3 доцент, 5 улук окутуучулар, 1 окутуучу жана 1 инженер бар.

Кафедранын курамы: доценттер: г.и.к., Бердиева М.Т., т.и.к., доцент Калчороев А.К., т.и.к., м.а. Калыбек уулу Марат; улук окутуучулар: Жайлокеева А.М., Шаршеева Э.Б., Егембердиева Г.А., Ш.Ж., Кочорбаева З.Д., Орозахунова С.К; окутуучу: Лаврентьев А.В.; инженер Кулманбетова Г.К.

Кафедранын эмгек жамааты университеттин коомдук иштерине активдүү катышат. Кафедра бакалавр, магистрлерди даярдап чыгарат. Бүтүрүүчүлөр жана окутуучулар аспирантурада окуп, илим деңгээлин жогорулатышат. Уюшулган күндөн бери кафедра 500дон ашык жогорку квалификациялуу инженер-экологдорду, 60 ашык бакалавларды, 18 магистрлерди чыгарды. 3 кандидаттык диссертация жакталган.

 

Кафедранын илимий багыты

“Кыргызстандагы жаратылыш ресурстарына тийгизген антропогендик таасирин баалоо жана изилдөө”, “Айлана-чөйрөнү коргоо жана инженердик камсыздоо”, “Кыргыз Республикасынын кичи аймагын суу менен камсыздоо жана суу даярдоо жолдорун экологиялык негиздөө”, “Өндүрүштөрдүн айлана -чөйрөгө тийгизген таасирин баалоо”, “Булганыч сууларды тазалоого таштандыларды коагулянт катары колдонуунун натыйжалуулугун изилдөө”, “КР түштүк аймагынын шартында суунун сапатын текшерүү жана баалоо алардын антропогендик таасири”, «Картошка өндүрүшүндөгү булгануу сууларды тазалоо технологиясын иштеп чыгуу», «Жер алдындагы сууларды туздардан тазалоо» темалары боюнча илимий иштерди аткарат.

Адистерди даярдоо багыты

“Техносфералык коопсуздук” кафедрасынын бүтүрүүчүлөрүнүн кесиптик ишмердигинин негизги объектилери болуп: айлана-чөйрөгө тийгизген таасири, чыгарылган булганыч заттардын булактары, энергиялары (технологиялык аспаптар, кээ бир процесстер, өндүрүш булактар). Булганыч заттардын агымы, булганыч саркынды суулар, чыккан газдар, катуу, суюк, газ түрүндөгү таштандылар, чыккан газдарды жөнгө салуу, аларды туура жайгаштыруу, таштандыларды кайра иштетүү, байкоо жүргүзүү ыкмаларын жана айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин көзөмөлдөө.

Кафедранын бүтүрүүчүлөрү аймактардагы, шаардагы айлана- чөйрө боюнча башкармачылыктарда жана өзгөчө кырдаалдар министирлигинде, өрт коопсуздугу кызматтарында, өндүрүштөрдө, ар түрдүү өнөр-жай тармактарында эмгектенип жатышат.

 

Жооптуу:Жайлокеева Асель

Жаңыланды:23.01.2020-ж.