Кафедранын тарыхы

2008-жылдан баштап «Башкаруу жана бизнес» кафедрасы  «Кризиске каршы башкаруу» багыты  боюнча адистерди чыгарат.   Кыргыз Республикасынын аймагында  жана жакынкы чет өлкөлөрдө   «Кризиске каршы башкаруу»  профили  боюнча  даярдоонун  актуалдуулугу  ушул адистерге болгон суроо-талаптын жогору болуусунан келип чыккан. «Башкаруу жана бизнес» кафедрасы  бул тармак боюнча адистерди даярдоо боюнча Орусиялык жана казакстандык ЖОЖ менен  тыгыз иш алып барат:
1. М.В. Ломоносов  атындагы Москва Улуттук Университети;
2. Н.И. Лобачевский атындагы Нижегородский Улуттук Университети;
3. Аль – Фараби атындагы  Казак Улуттук Университети;
4. Караганда Экономика Университети;
5. М. Ауезов  атындагы Түштүк-Казак мамлекеттик университет; жогорку квалификациялуу кызматкерлерди.
Кафедранын билим берүү процессин  АКШнын, Россиянын, Казакстандын алдынкы жогорку окуу  жайларында  стажировканы  өтүп келген  жогорку квалификациялуу окуутучулар камсыз кылат , ошондой эле окутуучулар Дүйнөлүк Банк, Азия Өнүктүрүү Банкы, EdNet, USAID ж.б. эл аралык уюмдар тарабынан окутулган  курстарда да квалификациясын жогорулатуунун үстүндө иштешет.
«Башкаруу жана Бизнес» кафедрасында  «Кризиске каршы башкаруу» багыты боюнча бакалаврларды жана магистрлерди даярдоо жүрөт.  Бул багыттагы бүтүрүүчүлөр Германия жана Кытайда  магистратурада  окуусун ийгиликтүү  улантууда.
Кафедранын негизинде илимий конференциялар жана семинарлар өтүп турат. Студенттердин изилдөө иштери кафедранын  ишмердүүлүгүндө орчундуу орундуу ээлеп турат.
2012-жылы Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин алдындагы Банкрот иштери  боюнча Департементинде  «Кризиске каршы башкаруу»  кесибин  бүтүрүүчүлөрүнун арасынан  мыкты дипломдук иштер тандалып алынды. Бул дипломдук иштер Санкт-Петербург шаарында эл аралык жыйында, мыкты катары сыйланган (Плакидкин Максим АУ-1-07 окуу тобунун студенти), ал эми бүтүрүүчүлөргө  Кыргыз Республикасынын мамлекеттик структураларда иш жумушу сунушталган.
Бул  профиль менен  окуп кеткен бүтүрүүчүлөр андан нары  Германияда  (Алдашев Канжар ОУС-1-08)  билимин уланткан жана Кытайга магистратурага  (АУ-2-12 окуу тобунун студенттери Анарбеков Алмамбет жана АУ-2-12 Илимбеков Нурбек) магистратурага өткөн.
«Кризиске каршы башкаруу» багыты боюнча «Башкаруу жана Бизнес» кафедрасында бакалаврларды жана магистирлерди даярдоо жүргүзүлөт.

Кафедранын илимий-изилдөө иши

«Башкаруу жана бизнес» кафедрасы  илимий-изилдөө иштерин төмөнкү багытта жүргүзөт:
«Аймактардагы коомдук-экономикалык өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттары»;
«Кыргыз Республикасынын банк секторун өнүктүрүүнүн абалы жана келечеги»;
Кафедранын бардык илимий изилдөө иш-аракеттери Кыргыз Республикасынын коомдук-экономикалык өнүгүү көйгөйлөрүн башкарууну  изилдөөгө багытталган.  Кыргыз Республикасын региондорунда  коомдук-экономикалык өнүктүрүүнүн приоритеттүү багыттары боюнча  керектүү маалыматтарды жыйноодо жана талдоодо кафедранын профессор–окутуучулар курамы катышат.  Кафедра коомдук-экономикалык изилдөөлөр институту, жалпы билим берүү  мекемелери менен тыгыз илимий мамиледе иштейт. 
Кафедранын жамааты билимин үзгүлтүксүз толуктоого дайыма  умтулат. Жетекчиликтин кафедранын окутуучуларына сый, камкор мамиле жасоосунун негизинде кафедранын ичинде мугалимдердин арасында   өз ара түшүнүшүү маанайы алардын илимий өсүшүнө жана кесиптик өнүгүшүнө өбөлгө түзүп келет.
Студенттердин илимий иштеринин өнүгүүсүнө  окутуучулар абдан көңүл бурушат.  Бул максатта студенттердин арасында  экономиканын иштешинин актуалдуу маселелери коллоквиум,  симпозиумдарда жана семинарларда талкууга алынат. Студенттердин илимий ишинин негизги түрлөрү болуп төмөнкүлөр саналат: чарба экономикасында башкаруунун бардык баскычтарында экономикалык маселелер боюнча студенттик илимий  конкурстарга катышуу; “кризиске каршы башкаруу”  боюнча «тегерек стол» өткөрүү;  2010-жылдан баштап «Туруктуу өнүктүрүү: маселелер жана келечек» деген темада  студенттик илимий-практикалык конференция өткөзүлөт.