“Архитектура”кафедрасынын тарыхы

  «Архитектура» кафедрасы Фрунзе  политехникалык институтунун курамында Кыргызстандагы бирден бир эң биринчи архитекторлорду даярдоочу адистешүү кафедрасы болуп 1967-жылы түзүлгөн. Кафедра белгилүү архитектор Павел Петрович Ивановдун демилгеси менен уюшулган. Ал кезде кафедранын курамында архитекторлор жанасүрөтчүлөр, искусство адамдары иштешкен.
Кафедранын пайда болушун шарттуу түрдө  төмөнкү этаптарга бөлүүгө болот:

  1.  1967-жылдан 1973-жылга чейин кафедранын курамында биринчилерден болуп республиканын белгилүү архитекторлору жана сүрөтчүлөрү  - М. Өмүркулов, В. Е. Нусов, В.А. Голубев, К. Мелихов, А. С. Шкаев, М. Муксинов жана башкалар иштеген. Кафедраны П.П. Иванов жетектеген.1970-жылы кафедра биринчи бүтүрүүчүлөрдү-архитекторлорду даярдап чыгарган. Биринчи бүтүрүүчүлөрдүн ичинен А. Токбаев, К. Алыкулов, Ю. Тагиров, И Кадырбеков, В. Фохт  жана башкаларды айтууга болот.
  2.  1974-жылдан 1980-жылга чейин  кафедрада - М.А. Мануйлов, В. Курбатов, И. Кадырбеков, Г. А. Кондучалова, В. Фохт, А. Токбаев, Д. Д. Омуралиев   жана башкалар эмгектенген. 1974-жылдан 1981-жылга чейин кафедраны архитектуранын доктору, профессор В.В. Курбатов жетектеген.
  3.  1981-жылдан 1990- жылга чейин  кафедранын курамында – В. Григорьев, Т. Лунькин, В. Орозумбеков, Н. Михайлов, Ю. Н. Смирнов, Р. М. Муксинов, К. Сарбанов, Ш. Джекшенбаев, И. Г. Иванов, Б. А. Сарымсакова, И. В. Тонкой, Б. Д. Тян, Э. Маречек, Н. Мухортов, В. Литвинова, Ж. Табышалиев, Б. Кариев, А. Пастухова жана башкалар түзгөн. 1983-жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин кафедраны   архитектуранын доктору, профессор, «Чыгыш өлкөлөрүнүн архитектурасынын, Эл аралык академиясынын академиги» Өмүралиев Д.Д. жетектейт.
  4.  1991 -жылдан 2000- жылга чейин кафедрага жаңы курамдагы окутуучулар келишкен - К. Сатаев, Р. Кокоев, А. Кожалиев, А. М. Насирдинова, Б. Чотуралиев, Э. Конурбаев, А. Солтобаев, Т. Кеңешов  жана башкалар.
  5.  2001-жылдан бүгүнкү күнгө чейин  кафедрада   У. Ташкулов, К. Р. Курманалиев, Р. С. Мамкин, О. В. Воличенко, Л. М. Ведутова, К. Абдраков, М. Абдылдаев, Ю. И. Тагиров жана башкалар иштешет.  Акыркы жылдарда  кафедранын уңгусун  жашокутуучулар –кафедранын бүтүрүүчүлөрү: Э. Шамаев, У. Искендеров, К. Назарбаев, Б. Алтынбаев, Н. Мусакеев, Э. Черикчиев, Н. Касымалиев, Темирбек у. А., Ж. Казиев, Н. Кулбачаев, Р. Ноорузбаев, Т. Сейдалиев, Н. Маанаева жана башкалар түзүп келет.  

 1967-жылдан 2017-жылга чейин кафедра эки миңден ашык архитекторлорду даярдап     чыгарды.  80-жылдары  «Архитектура»  кафедрасы өзүнчө улуттук архитектуранын борборуна айланды. 1979-жылы кафедранын базасында архитектура факультети уюшулган.
Эки баскычтуу жогорку билим берүү киргизилгенинине байланыштуу «Архитектура» кафедрасынын окутуучулары окутуунун жаңы системасында студенттердин көнүшүнө жана даярдыгына дыкаттык менен иш жүргүзүп жатышат.
«Бакалавр» жана «Магистр» багыты боюнча дипломдук долбоорду коргоонун жана аткаруунун спецификасы иштелүүдө. Ар бир студентке   теманы тандоодо, анын актуалдуулугун жана жаңылануусун аныктоодо, графикалык бөлүмдө иштөө ыкмасы, коргоодо чыгып сүйлөгөнгө даярданууга  моралдык жардам көрсөтүлөт.
Кафедранын студенттери жыл сайын  университеттик, республикалык жана Эл аралык конкурстарга эң жакшы дипломдук долбоорлорду алып чыгуу менен активдүү катышып жатышат.
Жалпысынан алганда кафедрадагы окутуучулар тарабынан 4 докторлук, ондон ашык кандидаттык диссертациялар жакталды.

Кафедрада 27 монография,7 китеп, ондон ашык илимий жыйынтыктар басмадан чыгарылып, тажрыйбалуу түзүлгөн базанын негизинде бүтүндөй архитектор –педагогдордун катары өстү.
Кафедранын  базасында  ага канатташ кафедралар түзүлдү. Алсак, «Архитектуранын тарыхы» кафедрасы түзүлүп, кийин ал  1981-жылы «Архитектура долбоорлоонун негиздери» болуп өзгөрүлдү, анын базасында  «Реставрация жана реконструкция» кафедрасы түзүлдү.
1995-жылы «Шаар куруу» кафедрасы,1994-жылы «Архитектура чөйрөсүнүн дизайны», ал эми 2003-жылы «Шаар чөйрөсүнүн дизайны жана ландшафты» кафедралары уюшулган.
Кафедра  өзүнүн бүтүрүүчүлүрү менен сыймыктанат, алардын ичинде :
К.Нарбаев- Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик курулуштун төрагасы, И.Кадырбеков-  архитектуранын кандидаты,   Республиканын эмгек сиңирген архитектору, Ш.Жекшенбаев, К.Назаров –      Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаттары,  
республиканын эмгек сиңирген архитекторлору- К.Комбарбаев, А.Турсунов, К.Ибраев, Т.Кеңешов 

Architecture1

Кафедранын окутуучулары