«КОЛДОНМО МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАТИКА» КАФЕДРАСЫ 

кафедра башчысы ф.–м.и.к., доцент
Анарбек Модонович ОСМОНКАНОВ

«Колдонмо математика жана информатика» (КМжИ) кафедрасы студенттерди 2 адистик боюнча: «Колдонмо математика жана информатика» адистиги - математик, системалык программист квалификациясын; «Информатик» адистиги  - информатик квалификациясын ыйгаруу менен даярдайт.
Кафедрада жогорку квалификациялуу, зор тажрыйбалуу, өлкөбүздүн ар түрдүү тармактарына бир нече «колдонмочу» муунун даярдап чыгарышкан адистер эмгектенишет.

Алардын ичинде: Ж.С. Саламатов, физика-математикалык илимдеринин доктору, профессор, РФ педагогикалык  жана социалдык илимдер Академиясынын академиги; Ж.М. Мамытов, физика-математикалык илимдеринин доктору,  профессор; Осмонканов А.М., физика-математикалык илимдердин кандидаты, доцент; А.К.Орозобекова, физика-математикалык илимдердин кандидаты, доцент;  А.Б.Бектенов, доценттин м.а.; Джаналиев Н. Б., физика-математикалык илимдердин кандидаты, доцент; Б.Сабитов, физика-математикалык илимдердин кандидаты, доцент;  ошондой эле  колдонмо математика, информатика жана эсептөө техника тармагы боюнча жогорку квалификациялуу адистер, ЖОЖдо сабак берүүнүн жана математикалык программалык камсыздоо боюнча көп тажрыйбалуу программистер бар.
ЖОЖ студенттери, орто жалпы билим берүү мектептери үчүн окуу китеби, окуу куралы кафедранын мүчөлөрү тарабынан  даярдалып, басып чыгарылган; профессор Ж.С.Саламатовдун 10-11-класстар үчүн «Алгебра жана серептөөнүн башталышы» мамлекеттик тилде, 2-бөлүмдөн турган «Маселелердеги жана көнүгүүлөрдөгү математикалык сереп», «Алгебра жана аналитикалык геометрия» окуу китептери чыгарылган.
Ф-м.и.д., профессор Мамытов Ж.М., 70 ашуун илимий  макалалардын жана КР билим берүү жана илим министрлигинин грифи астында «Заманбап табият таануунун концепсиясы» окуу куралынын ээси.,ф.-м.и.к., доцент Осмонканов А.Н. 18 илимий жана усулдук иштердин; ф.-м.и.к., доцент Орозобекова А.К.  16 илимий жана усулдук иштердин; доценттин м.а. Бектенов А.Б. 40 жакын илимий жана усулдук иштердин, ага окутуучу Сансызбаев Э.К. 5  илимий макалалардын ээси жана математиканы окутуунун усулдары менен алектенет, ага окутуучу Абдиева Л. 2 илимий макалалар, 2 окуу-усулдук куралдардын  автору.
Кафедранын студенттери окутуунун 5 жылдык планына карата классикалык математикалык сабактарды жана күчөтүлгөн компьютердик компонентти өздөштүрүшүп, илимий-изилдөө иштерине катышуга жана билим алуунун алгачкы күнүнөн тартып практикалык  программист жана математик кесибине мүнөздүү билимдерин, эптерин жана шыктарын  колдонууга мүмкүнчүлүк алышат.

Кафедралык стандарттуу эмес маселелерди чечүүчү семинарларга, илимий темаларды аткарууга, студенттик илимий конференцияларга жана сынактарга, программалоо боюнча ич ара жана ачык топтук олимпиадаларга  катышышат. Машина графика студенттик лаборториясында жана  Web-дизайн студиясында графикалык моделдештирүү, жарнак  жана Web-тиркемелерди  иштеп чыгуу тилектерин жүзөгө ашырышат.


Студенттер менен колдонмо математика сабагын өтүү

     Заманбап техникалык каражаттар менен жабдылган компьютердик класстардын болушу окуу процессинде жаңы маалыматтык технологияларды кеңири колдонууга шарт түзөт. Класстар төмөндөгүдөй заманбап программалык продукттар менен жабдылган: Matematika, Maple, Linux, CorelDraw, PhotoShop, AutoCatz, AzcGis, системами программалоо системалары  TurboPascal, C++   Builder, Delphi, HTML, MatCad жана башкалар.
Кафедра бул багытта окутууда студенттердин компьютердик түйүндө программист катары даярдоо максатын көздөйт.
    Аталган адистик аяктаган бүтүрүүчүлөр чоң маалыматтык системаларда программист , системалык администратор катары, илимий-изилдөө борборлорунда, эл аралык уюмдарда, банктарда, биржаларда, өндүрүштө, ар түрдүү фирмаларда, долбоорлордо, министрликтерде, экономика жана башкаруу чөйрөсүндө Web-мастер болуп иштей алышат, ошондой эле өздүк бизнесин ачып, иштете алышат.
Кафедранын чет өлкөлүк окумуштуулар  менен илимий жана иштиктүү  байланыштары бар.
Кафедранын чет өлкөлүк ЖОЖдор менен илимий жана иштиктүү байланыштары бар, мисалы,      ГерманиядагыWesteaechsischeHochshuleZwickau – Fh (Цвикау Батыш-Саксон Институту). Аталган институт менен болгон келишимдин алкагында  2005-ж. ПИжИ-1-01 тобунун студенти Эдилбек уулу    Бактияр Германияда семестрлик окуу өтүп келди. Студенттер 2-курстан баштап  маалыматтык технологиялар боюнча чет өлкөлөрдө стажировка өтүүгө мүмкүнчүлүк алышат.
    Кафедра тарабынан адистерди даярдоонун 4 мууну чыгарылып, «математик жана системалык программист» квалификациясы ыйгарылган. Бүтүрүүчүлөр толугу менен ишке орношуп, фирмаларда, долбоорлордо, министрликтерде жана башка мекемелерде иштешет.(Кафедранын курамы>>)

2

«КМиИ» кафедраынын жамааты

«Колдонмо  математика жана информатика» адистигинин бүтүрүүчүлөрү фундаменталдык даярдыкка ээ болуп, заманбап математикалык жана колдонмо меселелерди коюууну, серптөөнү, программалоо тармагынын жогорку практикалык шыгы менен айкалыштыра алышат.
Алар кеңири теоретикалык билим, ошондой эле илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүнүн жана өндүрүштүк маселерди чечүүнүн практикалык шыгына ээ болушат. Заманбап эмгек базарында алар башка ЖОЖдордун  бүтүрүүчүлөрү менен ийгиликтүү атаандаш болуп, ишмердүүлүктүн жаңы чөйрөлөрүн тез өздөштүрүп, кызматтык карьерга жете алышат.

                                                                                      Жооптуу: Шадиев Мирлан

                                                                                       Жаңыланлы:29.11.19