1x2

 Компьютердик лингвистика жана  маданий аралык байланыштар» кафедрасы

 Жумалиева Гулира Эдилбековна

филол.и.к., доцент, кафедранын башчысы
         

Жалпы мүнөздөмөсү

Окутуунун максаттары и Окутуунун жыйынтыктары  (магистратура)

2001-жылы «КЛжМАБ» кафедрасы «Компьютердик жана тилдердин технологиясы» жаңы маалыматтык технологияларын жана чет тилдерин колдонуу максатында түзүлгөн. Ушул эле жылы 520502 Лингвистика жана жаңы маалыматтык технологиялар багытындагы  520502.01 «Теориялык жана колдонмо лингвистика» адистиги түзүлүп, студенттерди кабыл алуу жүргүзүлө баштаган. Лингвистика жана жаңы маалыматтык технологиялар кафедрасы болуп аты өзгөртүлгөн. Кафедра түзүлгөндөн бери, Лингвистика жана жаңы маалыматтык технологиялар адистигинин түптөлүшүнө жана уюштурууга  ИТФтин деканы, ф-м.и.к. М.Т.Жапаров, КРУИАнын  корр. мүчөсү,филол.и.д., проф. Ж.К.Сыдыков,  филол.и.к., доцент Г.Э.Жумалиева, С.Ж.Карабаева, З.П.Акжолова  ж.б.чоң салымдарын кошушту.кафедранын курамы >>КЛжМАБ кафедрасында 22 окутуучу, анын ичинен профессор-окутуучу жамааты -20, окуу-жардамчы жамаат-2 кишиден турат. Кафедранын квалификациялык жана сапаттык жамааты: филол.и.д.-1, филол.и.к., доцент -4, ага окутуучулар, магистрлер-14, окутуучу- магистр-2.
Кафедрадагы окуу-усулдук иш, окутуу ыкмаларын өркүндөтүүгө, шыктуу студенттерди бакалавриат жана магистратура аркылуу табууга жана даярдоого багытталган. “КЛжМБ” кафедрасы 2012-жылдан баштап Компьютердик лингвистика багытында магистрлердин  бүтүрүүчүлөрүн даярдап чыгарууда.   Бардык практикалык сабактар жана лабороториялык иштер боюнча усулдук көрсөтмөлөр жана силлабустар, усулдук колдонмолор иштелип чыккан (электрондук түрдө).
Профессордук – окутуучулук курамы КЛжМАБ кафедрасында 22 окутуучу, анын ичинен профессор-окутуучу жамааты -20, окуу-жардамчы жамаат-2 кишиден турат. Кафедранын квалификациялык жана сапаттык жамааты: филол.и.д.-1, филол.и.к., доцент -4, ага окутуучулар, магистрлер-14, окутуучу- магистр-2.
Илимий изилдөө иштери боюнча  “Лингвистика жана жаңы маалыматтык технологиялар” кафедрасына илимий багытты проф. Ж.К.Сыдыковдун жетекчилигинде башталган, акыркы жылдары төмөнкү окутуучулар кандидаттык диссертацияларын ийгиликтүү жакташты: Г.Э.Жумалиева, З.П.Акжолова, С.Ж.Карабаева, Г.М.Айдыралиева жана М.Ж.Түмөнбаева. 2006-жылдан баштап КЛжМАБ кафедрасынын күчү менен  эл аралык “Мамлекеттик, расмий  жана чет тилдерин окутууда жана изилдөөдө маалыматтык технологияларын колдонуу” аттуу конференциясын ар эки жыл сайын өткөрүшөт жана андагы катышуучулардын илимий макалалары КМКТАУнун «КМКТАУ жарчысы» журналында жарыяланат (2006, 2008, 2010, 2015, 2017). “КЛжМБ” кафедрасы  КР УИАнын Тил илими институту, КОБА, КОСУ жана  КР президентинин астындагы Мамлекеттик тил боюнча департаменти менен илимий-изилдөө  байланыштарын жүргүзөт. 
2015-жылы  КМКТАУ менен КР УИАнын Тил илимий институтунун келишиминин негизинде КМКТАУнун окутуучуларына жана студенттерине академиянын китепкана-маалыматтык булактарына кирүүгө шарт түзүлгөн. 2011-2012-жылдары эл аралык кызматташуу максатында КМКТАУ менен Европа университеттеринин ортосунда төмөнкү университеттер менен келишимдер түзүлдү: Нитрдагы Константин Философ университети, Словакия, Бельфорт-Монтбелияд технологиялык университети, Бельфорт, Франция, жана Биелску технологиялык жана гуманитардык академиясы, Польша, Кытайдагы Джченчжоу университетери ж.б. 2012-2013-окуу жылында  Конфуций институтунун (КЭР) жардамы  жана Циньзян университетерин официалдык өкүлдөрүнүн катышуусу менен кытай тилин өнүктүрүү боюнча инновациялык технологиялар менен жабдылган атайын класс ачылды.
Кафедранын профессордук-окутуучулар түзүмүнүн квалификациясын жогорулатууга абдан чоң көңүл бурулат.  Квалификацияны жогорулатуу системасы: аспирантура, магистратура, илимий-практикалык семинарлар жана кыска мөөнөттүк курстар аркылуу ишке ашырылат. “Котормонун маданий аралык байланыштары жана автоматташтырылган системалары” кафедрасынын профессордук-окутуучу жамааты кесиптик чеберчилигин арттырууда, б.а. мугалимдер илимий деңгээлин көтөрүүдө талыкпай иштөөдө. Иш тажрыйбаларын алмашуу максатында чет өлкөлөрдө төмөнкү мугалимдер: Бейшебаева Ж.А. Цвикау, Германия,2008-2009-2015-2016 жж., Жумалиева Г.Э.  Нью Дэли, Индия жана  MANECA проектиси аркылуу Нитранын КФУсу, Словакия, 2011-2012-жж., Йоханнес  Кеплера Университетинде  академиялык тажрыйба алмашуу Линц, Австрия  (2013), Укуева К.А. жана Базарбаева Г.Д. Цвикау,Германия,2012-ж., Абдышева А.Т. TARGET-1 проектиси аркылуу  БТУ Бельфорт, Франция(2011-2012-жж.) жана Нью Дэли, Индия, Китай 2015, 2013-ж. жана Борукулова Г.Ш. Нью Дэли, Индия 2012-ж., Андашева Р.М. 2014-ж. март айында “Эл аралык тажрыйба алмашуу боюнча” Вививгири улуттук эмгек университети Нойда ш.  Индия, Жумалиева Г.Э. академиялык тажрыйба алмашуу боюнча Австриянын Линц шаарындагы Жоханнес Кеплер университетинде 18.10.2013-18.12. 2013-ж., Касымбекова А.П Пекин,Кытай 2013-ж. жана 2016-ж.Нью Делли, Индия,  билимдерин жогорулатышты.
Материалдык – техникалык база  МКАСП кафедрасында 2/ИЦ   5,   1/202 компьютерный класс,КЛ-3-Кыргыз-Кытай компьютердик классы. Окуу куралдары, окуу методикалык куралдары, адабияттар менен ар бир дисциплина камсыз  болгон 3-5 студентке 1 экземпляр туура келет. Кафедрада күндүзгү окуу бөлүмүндө 9 тайпа, 3 тайпа аралыктан билим алышат. Ар бир тайпага кураторлор дайындалып, куратордук  иш китепчесинде студенттин өздук баракчасы, куратордун иш пландары, жыйналыштардын иш протоколдору, окууга төлөнүүчү дүмүрчөктөр ж.б. тиркелген. Кафедрада олимпиадалар жана курстук, дипломдук иштерге сынактар өткөрүлөт.

Өндүрүш менен байланыш
2011-2012-жылдары илимий алака түзүү үчүн, эл аралык кызматташуу максатында КМКТАУ менен Европа университеттеринин ортосунда төмөнкү университеттер менен келишимдер түзүлдү: Нитрдагы Константин Философ университети, Словакия, Бельфорт-Монтбелияд технологиялык университети, Бельфорт, Франция, жана Биелску технологиялык жана гуманитардык академиясы, Польша, Кытайдагы Лангжоу университетери ж.б. 2012-2013-окуу жылында  Конфуций институтунун (КЭР) жардамы  жана Циньзян университетерин официалдык өкүлдөрүнүн катышуусу менен кытай тилин өнүктүрүү боюнча инновациялык технологиялар менен жабдылган атайын класс ачылды. «Компьютердик лингвистика» багыты   боюнча төмөнкү практиканын түрлөрү өткөрүлөт:
I курста- окуу практика
II-курста- өндүрүштүк практика
III-курста  - II өндүрүштүк практика
“КЛжМАБ”  кафедрасы окуу иштерин тереңдетүү максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы, Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы тил комиссиясы, Президентинин алдындагы ЮНЕСКОнун башкаруу академиясы, Бишкектеги Лондон мектеби, ОсОО «ВВП Транс», ОсОО «Компьютерлер жана техникалар дуйносу», Окуу борбору ОсОО солидарность 21 кылым, Кореялык фирма фирма ОсОО Auto Plaza, ОсОО Express Translation, Бишкек  ш. Мэриянын алдындагы маданият башкаруусу, ОсОО Ажара Кыргызстан жана башкалар менен атайын келишимдер түзүлгөн. Студенттер менеджер-котормочу катары практиканы да практикадан өтүшөт. Практикага жиберүү келишимдин негизинде, практиканын базасы болгон  университеттин буйругу менен практика башталаардан 20 күн мурда жүргүзүлөт. Практиканын жетекчилиги университеттин атынан жетекчини жана уюмдун атынан жетекчини дайындайт. Окуу-методикалык жетекчилиги  КЛЖМАБ кафедрасынын мугалимдеринин арасынан дайындалат.
Окуу – тарбиялык иштер
Кафедрада күндүзгү окуу бөлүмүндө 6  тайпа, 3 тайпа аралыктан билим алышат. Ар бир тайпага кураторлор дайындалып, куратордук  иш китепчесинде студенттин өздүк баракчасы, куратордун иш пландары, жыйналыштардын иш протоколдору, окууга төлөнүүчү дүмүрчөктөр ж.б. тиркелген. Кафедрада олимпиадалар жана курстук ,дипломдук иштерге сынактар өткөрүлөт. Тарбиялык иштерге кафедрада чоң маани берилип, кураторлор тарабынан бирдиктүү координациялык иштер жүргүзүлөт.
Уюштуруу жана тарбиялык иштери

 

2 2

Кураторлор адистердин келечектеги ишмердүүлүк сапаттарынын калыптанышына көмөк көрсөтүү максатында, окуу, илимий, маданий-массалык, спорттук-ден соолукту чыңдоочу иш-чараларды өткөрүп турушат.
Кураторлор:
КЛ-1-14 Арымбаева Б.А.
МКЛ-2-14 Касымбекова А.М.
КЛ-1-15 Жумабаева А.Н.
КЛ-1-16 Убайдылдаева Н.А.
КЛ-1-17 Базарбаева Г.Д.

2

БYТYРYYЧYЛӨРДY ИШКЕ ОРНОШТУРУУ
2008-2009 –окуу жылында кафедра  «ЛНИТ» адистиги  боюнча 3 тайпа студенттерди (63 адам), ЛНИТ -1-04 (20 адам), ЛНИТ -2-04 (21 адам) жана ЛНИТ-3-04 (22 адам), баардыгы 63 адамды бүтүргөн.   Анын ичинен биринчи тайпадан 16 бутуруучу б.а. 80% , экинчи тайпадан  18 бутуруучу б.а.85% жана үчүнчү тайпадан 17 б.а. 77% ишке орношкон. Анын ичинен озунун адистиги боюнча биринчи тайпадан 10 адам, экинчи тайпадан 8 адам жана учунчу тайпадан 10 ишке орношкон. 2009-2010-окуу жылында ЛНИТ -1-05 (28 адам) жана ЛНИТ -2-05 (17 адам) тайпалары бутушкон. Бутуруучулордун ичинен биринчи тайпадан  22 адам б.а. 78% жана экинчи тайпадан 13 адам б.а. 76% ишке орношкон, алардын ичинен өзүнүн адистиги боюнча  биринчи тайпадан 14 адам жана экинчи тайпадан 10 адам иштешет. 2010-2011 – окуу жылында  кафедрада ЛНИТ -1-06 (25 адам) жана ЛНИТ-2-06 (28 адам) менен чагарылган. Биринчи тайпадан 22 бутуруучу б.а. 88% жана экинчи тайпадан 21 адам б.а. 75 % ишке орноштурулган. Анын ичинен, биринчи тайпадан 12, экинчи тайпадан 16 адам өзүнүн адистиги менен иштешет. 2011-2012 – окуу жылында кафедрада ЛНИТ -1-07 (20 адам) жана ЛНИТ-2-07 (24 адам) менен чагарылган.  Анын ичинен, биринчи тайпадан 15 киши б.а. 75% жана экинчи тайпадан 17 киши б.а.70% ишке орношулган,7 жана 9 киши өзүнүн адистиги боюнча 2012-2013–окуу жылында ЛНИТ-1-08 (31 адам) менен чагарылган. 31 бүтүрүүчүнүн 21 адамы, б.а.67% ишке орношулган анын ичинен 15 адам өзүнүн адистиги боюнча иштешет.

Жооптуу:Бирназарова Айнура

Жаңыланды: 29.11.2019