«Маалымат тутумдары жана технологиялар» кафедрасы

2
ЖАПАРОВ МАРАТ ТУРДАЛИЕВИЧ
ф-м.и.к.,доцент, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги

    «Маалымат тутумдары жана технологиялар» кафедрасы (МТжТ) 2001- ж. түзүлгөн, КМКТАУнын адистерди даярдап чыгаруучу кафедралардын бири болуп эсептелет жана магистр, бакалавр багыттарда адистерди даярдайт:

  • 552802 – Маалымат системалар жана технологиялар, күндүзгү окутуу боюнча 5 жыл, сырттан окутуу – 6 жыл, дистанттык -5 жыл. Бүтүрүүчүлөрдүн квалификациясы – инженер. Бүтүрүүчүлөрдүн адистиги: «Бизнестеги маалымат системалары», «Бажы ишиндеги маалымат тутумдары».
  •  Тутумдар жана технологиялар» берилүүчү академиялык даража  – бакалавр, окутуу мөөнөтү  - 4 жыл.
  • 552800 – «Информатика жана эсептөө техникасы». Академиялык квалификациялык даража: техника жана технология  бакалавры, күндүзгү окутуу мөөнөтү 4 жыл.
  • 552800 «Информатика жана эсептөө техникасы», магистерлик программа боюнча   552807 – Маалымат бергичтер базасы, күндүзгү окутуу мөөнөтү 2 жыл.
  • «Маалымат системалар жана технологиялар» берилүүчү академиялык даража  – бакалавр, окутуу мөөнөтү  - 2 жыл.

        
«МТжТ» кафедрасы  Шанхай Университеттеринин уюмунун тармагына кирип, «Информатика жана эсептөө техникасы»тармагы боюнча магистранттарды даярдайт, стажировка өтүү мүмкүнчүлүгү берилген. Кафедранын бардык бүтүрүүчүлөрү магистратурадан окууга шарттары бар.
Багыттын берилиштери: эл аралык классификацияга ылайык,  Computer Science багытын даярдодогу бардык эрежелерге туура келет.  Чет  өлкөлөрдөбеделдүү жана жакшы төлөнүүчү адистик болуп эсептенилет.
         Окуу процессин жогорку квалификациялуу окутуучулар курамы камсыз кылат. Алардын айрымдары «АРТЕСН» (г.Бангалор, Индия) эл аралык билим берүү борборунда окуу курстарын өтүшкөн. (кафедранын курамы >>) .
«МТжТ» кафедрасынын бүтүрүүчүлөрү биздин Республикада жана чет мамлекеттерден банк тутумдарында, бизнес  аймагында жана айыл -чарбанын башка тармактарында  жумуш таап кеткендерине мүмүкүнчүлүктөрү бар.
Кафедранын профессордук-окутуучулар курамы  мамлекеттик каржылоодогу долбоорлорго катышышат, ошонун ичинде DAAD долбоору жана Кыргыз- Француз маалыматтык- коммуникациялар факультети, Кыргыз-Индия компютердик инженерия борбору аркылуу иш жүзүнө ашырылат.
«Эсептөө техникасы жана автоматташтыруу каражаттары» багыты менен бирге иштетүүчү өндүрүшү менен «МТжТ»кафедрасы биргеликте филиал ачкан. Маалыматтык курамдар жана технологиялар боюнча жогорку маалымат жана жогорку квалификациалуу, компетентүү адистерди даярдоодо  тажрыйбалуу адистерди ишке келтирүү мүмкүнчүлүгү пайда болду.   
«Курамдарды жана процесстерди моделдештирүү», «Автоматташтырылган башкаруу курамдар», «Нейрондук тармактар» кафедранын илимий багыттары болуп эсептелет.  Ык жана көнөгүү адаттарын калыптандыруу үчүн, ошондой эле  теориялык билимди иш жүзүндө бекитүүгө кафедранын студенттери илимий изилдөөчүлүк долбоорлорго катышып тургандыгы жакшы  натыйжа берет.
«Маалымат тутумдары жана технологиялар» кафедрасында окугандын артыкчылыктары: IT- технологиялар боюнча кеңири компетенциялуу болуп, чет мамлекеттерде стажировка  өтүүгө болот. (Индия, Франция, ФРГ), КМКТАУ ЖМТИ окутуучулары,  студенттери окуу учурунда чет элдик IT  эксперттеринен кошумча билим алып, өз өлкөсүнө салым кошууга умтулушат.  

                                                                                   Жооптуу: Абдиева С.К.                                        жаңыланды:02.11.2020-ж.