1

Аты -жөнү

Шамырова Динара Ракетаевна

Туулганжылы

30.12.1984-ж.

Кызматы, илимийдаражасы,
наамы

Окутуучу

Билими

Жогорку. КМКТАУ   (2006-ж.).

Квалификациясы:  «Экономикадагы колдонмо информатика»

 «Жалпы стратегиялык менеджмент» багыты боюнча «Магистр» (2010 ж.)

Илимий-педагогикалыкстажы

2007-жылдан  баштап.

Окутуучусабактары

Башкаруудагы маалыматтык технологиялар, Менеджердин ИОА, Менеджмент, Мекемелик жүрүм-турум, Жарнамалык  менеджмент, Персоналды башкаруу, Логистика Бизнестин негизи, Эл аралык менеджмент, Экологиялык менеджмент.

Компьютердик
жөндөмдөрү

MS Word, MS Excel, MS Access, Power Point, Internet  ж.б.

Илимийкызыгуутармагы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификациясын жогорулатуу

Иш-чаранын аталышы

Темасы

Өткөн жылы

Өткөргөн орду

  1.  

Семинар

«Kitso XP»

2009-ж.

КМКТАУнун квалификация жогорулатуу Инженердик-педагогикалык борбору

  1.  

Семинар

«Инженердик педагогика»

2010-ж.

КМКТАУнун квалификация жогорулатуу Инженердик-педагогикалык борбору

  1.  

Семинар

«Компьютердик тиркемелердеги жөндөмдөр»,  «Дистанттык окутуу системасы» боюнча

2010-ж.

КМКТАУнун квалификация жогорулатуу Инженердик-педагогикалык борбору

  1.  

Семинар

«Adobe IIIustrator CS-Corel Draw»

2009-ж.

КМКТАУнун квалификация жогорулатуу Инженердик-педагогикалык борбору

  1.  

Семинар

«Компьютердик тиркемелердеги  жөндөмдөр»,  «Системалык башкаруу» багыты боюнча

2010-ж.

КМКТАУнун квалификация жогорулатуу Инженердик-педагогикалык
борбору