1

Аты- жөнү

Арстанбек кызы Эльзат

Туулган жылы

29.11.1982-ж.

Ээлеген кызматы, илимий даражасы, наамы

Окутуучу

Билими

Жогорку. И.Арабаев атындагы КГПУ (2004-ж.).
Квалификациясы:  «Туризмдеги менеджмент»
«Жалпы стратегиялык менеджмент» багыты боюнча «Магистр» (2009-ж.)

Илимий-педагогикалык стажы

2008-жылдан баштап

Окутуучу сабактары

Мекеменин теориясы, Курулуш өндүрүшүн уюштуруу, Коомдук-маданий сервистеги жана туризмдеги менеджмент, Туристтик мекемелердин иш-аракетин уюштуруу, Курорттук иш-аракетти уюштуруу.

Илимий кызыгуу тармагы

Кыргызстанда тоо түрүндөгү туризмдин өнүгүү көйгөйлөрү жана келечеги

Тилдерди билүүсү

Англис – деңгээли Intermediate

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

              Квалификациясын жогорулатуу

№ п/п

Иш-чаранын аталышы

Темасы

Өткөн жылы

Өткөргөн орду

  1.  

Семинар

«Эффективдүү менеджмент»

2009-ж.

КМКТАУнун квалификация жогорулатуу Инженердик-педагогикалык  борбору

  1.  

Семинар

«Инженердик педагогика»

2009-ж.

КМКТАУнун квалификация жогорулатуу Инженердик-педагогикалык  борбору

  1.  

Семинар

«Компьютердик тиркемелердеги  жөндөмдөр»,  «Дистанттык окутуу системасы» боюнча

2010-ж.

КМКТАУнун квалификация жогорулатуу Инженердик-педагогикалык  борбору

  1.  

Семинар

«Кейстерди жазуу ыкмасы жана кейстердин көмөгү менен окутуу»

2011-ж.

«TeachEx» Жогорку билим берүү КФ

 

Илимий эмгектердин тизмеси
Илимий макалалар

  1. Компаниянын ийгиликке жетишүүсүндө коом менен байланышуунун ролу «Шоро» ЖАК мисалында  // КМКТАУ Жарчысы 3(25) Бишкек 2009;
  2. Үчүнчү катардагы турак-жай курулушуна туризмдин тийгизген таасири // КМКТАУ Жарчысы 2(28) Бишкек 2012;
  3. Кыргызстандагы тоо-лыжа туризминин өнүгүү көйгөйлөрү // КЭУ Жарчысы Бишкек 2012;

Усулдук көрсөтмөлөрү

  1. «Аргументөө теориясынын негиздери». 521102- Коом менен байланышуу кесиби боюнча  сырттан окуу бөлүмүнүн студенттери үчүчн программа, усулдук көрсөтмөлөр жана текшерүү иштеринин темалары.  Бишкек, 2011. КМКТАУ. авторлор тобу.
  2. «PR- кампанияларды каржылоо». 521102- Коом менен байланышуу кесиби боюнча  курстук ишти жазууга усулдук көрсөтмөлөр. Бишкек , 2012., КМКТАУ.
  3. «Коом менен байланышууну укуктук камсыздоо».   521102- Коом менен байланышуу кесибиндеги студенттердин тажырыйбалык сабактары үчүн усулдук сунуштоолор. Бишкек, 2012., КМКТАУ.