1

Аты -жөнү

Айтбаева Назгүл Кадырбековна

Туулган жылы

20.07.1976

Кызматы, илимий даражасы,
наамы

улук окутуучу

Билими

1. Орто.техн. Кооператив техникуму «Коммерциялык ишмердүүлүк »адистиги (1996 -ж)
2. Жогорку. МАУПФжБ
«Каржы жана насыя»адистиги (2002-ж)
3. КМКТАУ
«Жалпы жана стратегиялык Менеджмент» багыты боюнча «Магистр»  (2009-ж.)

Илимий-педагогикалык стажы

 2007 –ж. азыркы мезгилге чейин

Окутуучу сабактары

Менеджмент жана Маркетинг, АРМ менеджер, Инновациялык менеджмент, Менеджмент негиздери, Башкаруудагы маалыматтык технологиялар ,СЗТ, Башкаруунун психологиясы , Конфликтология.

Илимий изилдөө тармагы

Салыктар жана КР курулуш тармагына салык саясатынын таасири.

Чет тилдерди билүүсү

Кыргыз,орус, англис, түрк

Компьютердик шыгы

MS word, MS Excel, MS Access, Power Point, Internet Explorer ж.б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификациясын жогорулатуу 

№ п/п

Иш-чаранын аталышы

Тема

Өткөн убагы

Өткөн орду

  1.  

 

 

 

 

  1.  

Квалификациясын жогорулатуу курсу

«Инженердик педагогика»    

2009-ж.

КМКТАУ

( Бишкек ш.).

  1.  

Квалификациясын жогорулатуу курсу

Компьютердик тиркемедеги шыктар

2010-ж.

КМКТАУ

( Бишкек ш.).

  1.  

Тренинг

Кейстерди жазуу усулдары жана кесйтердин жардамы менен окутуу

2011-ж..

Ednet

Усулдук эмгектеринин тизмеси

  1.  «Аргументациянын логикасы жана   теориясы».  521502 – Коом менен байланыш  адистиги боюнча студенттерге практикалык сабак боюнча усулдук сунуштама, Бишкек, 2007., КМКТАУ.
  2. «Уюштуруучулук жүрүш-туруш».  520501 Мекеменин менеджменти адистиги боюнча сырттан окуган студенттер үчүн текшрүү суроолордун темалары жана усулдук көрсөтмөлөр, программалар. Бишкек 2009., КМКТАУ.
  3. «Аргументация теориясынын негиздери». 521502 – Коом менен байланыш  адистиги боюнча сырттан окуган студенттер үчүн текшрүү суроолордун темалары жана усулдук көрсөтмөлөр, программалар.  Бишкек 2011. ,КМКТАУ.
  4.  «Башкаруунун психологиясы ». 521502 Мамлекеттик  жана муниципалдыфк башкаруу адистиги боюнча студенттерге практикалык сабак боюнча усулдук сунуштама, Бишкек 2010., КМКТАУ.

 

                                    Илимий макалалары

  1. «КР жергиликтүү башкарууну уюштуруу формасы» КМКТАУ жарчысы  3(25) Бишкек, 2009.
  2. КР курулуштагы салык салуунуну заманбап абалы КЭУ. Бишкек ,2012.