Курегенова Дамира Абласбековна
Н.Исанов атындагыКМКТАУ «Менеджмент»     кафедрасынын ага окутуучусу.

Билими: жогорку   
СССРдин 50 жылдыгы атындагы КМУ, 1988-жыл,
Магистратура Н.Исанов атындагы КМКТАУ, 2010-жыл

Эмгек жолунун негизги этаптары:
1988 – 1993-ж.ж. -  «Анар» заводу, Кочкор-Ата шаарчасы, Ош областы, инженер – экономист, № 15 цехтин пландаштыруу жана нормалаштыруу бюросунун башчысы.
1993 – 2004-ж.ж. - «Учкун» ААК, Бишкек шаары, инженер-экономист, ага инженер-экономист, божомолдоо, экономикалык анализ и баалоо бөлүмүнүн башчысы.
2005 – 2007-ж.ж. - «Дүйнө мектеби» коомдук уюмунун төрайымы.
2007-жылдан бүгүнкү күнгө чейин «Менеджмент» кафедрасынын ага окутуучусу. 
Сыйлыктары: Н. Исанов атындагы  КМКТАУ  грамотасы, 2016-ж.
Сертификаттар: 25 даана
Басылмалар: 5 статья.
Контактылары: тел. 0312 549563
Эл.почта -  kuregenovad@ mail.ru