Дүйшеналиева Алтынай Жайлобековна
«Менеджмент » кафедрасынын башчысынын орун басары

саясат илимдеринин кандидаты,  адистиги 23.00.02 – саясат институттары жана технологиялар (2008); 
Саясат  адистиги боюнча доцент (2015);
саясат илимдеринин кандидаты (2008).

 

Билими: Жогорку, КУУ, менеджер, 2003-ж.
КР  караштуу КМЮА, юрист, 2008 - ж.

Эмгек ишмердүүлүгүнүн негизги этаптары:
2003 – 2005-ж.ж. - Кыргыз Республикасынын жергиликтуу оз алдынча башкаруу жана региондорду онуктуруу аппараты;
2006 – 2009-ж.ж. - ОсОО «Ак-Кайын»;
2009 -  жылдан азыркы учурга чейин  Н.Исанов атындагы КМКТАУ«Менеджмент » кафедрасынын доценти

Сыйлыктары: Кыргыз Республикасынын жергиликтуу өз алдынча башкаруу жана региондорду өнүктүрүү аппаратынын Ардак грамотасы (2005);
Акыл-Тирек наамы (2014);
КР БжИ жумушчулар бирикмесинин борбордук комитетинин Ардак грамотасы (2016);
Кыргызпатенттин Ардак грамотасы (2016);
Н.Исанов атындагы КМКТАУнун Ардак грамотасы (2019).
Сертификаттары: 25
Басылмалары: 40 илимий иш, 1 монография,  КР БжИМ грифи менен 2 китеп, 7 окуу-методикалык куралы.
Доктордук диссертациясынын темасы: «Эл аралык тажрыйбанын негизинде, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын өркүндөтүү».
Негизги иштери: Бизнестин негизи, Эл аралык укук,  Курулуш ишин укуктук жактан камсыз кылуу.
Байланыш: тел. 0312 54-95-63

Эл.почта - duishenalieva-a81@ mail.ru