Кафедранын тарыхы

     

«Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүү жана экспертизалоо» кафедрасы 1971-жылдын 1-сентябрында бүтүрүүчү кафедрасы катары уюштурулган. Уюштуруунун демилгечиси жана биринчи кафедра башчысы Кыргыз ССРинин эмгек сиңирген куруучусу, техника илимдеринин кандидаты, профессор И.Г.Савелов болгон.
1981-1990-жылдары кафедранын башчысы болуп азыркы БФЭАнын ректору, техника илимдеринин доктору, профессор А.С.Мавлянов эмгектенген.
1990-2001-жылдары кафедраны техника илимдеринин доктору, профессор, учурдагы КМКТАУнун ректору А.А.Абдыкалыков жетектеген.
2002-жылдан баштап техника илимдеринин кандидаты, профессор Б.Т.Ассакунова кафедранын башчысынын милдетин аткаруучу, ал эми 2005-жылдан 2017-жылга чейин  кафедранын башчысы болуп келген. 2017-2018-окуу жылы техника илимдеринин кандидаты доцент Абдыраимов Ж.А кафедраны жетектеген, ал эми 2018-жылдан баштап техника илимдеринин кандидаты доцент Болотов Т.Т. кафедранын башчысы болуп эмгектенип келген. 2019-жылдан баштап техника илимдеринин кандидаты, доцент Абдыраимов Ж.А. кафедранын башчысы болуп эмгектенип келет.

            Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы 15 кишиден турат, анын ичинде- 2 профессор, 5 доцент, 1 доценттин милдетин аткаруучу, 2 ага окутуучу, 3 окутуучу, 2 окутуучунун ассистенти.
       Биринчи инженер куруучу-технологдорду бүтүрүп чыгаруу 1972- жылы болгон. Өткөн жылдар аралыгында 1000ден ашык инженерлер даярдалып, алар Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө эмгектенип жатышат. Кафедранын бүтүрүүчөлүрүнөн 20дан ашууну кандидаттык диссертацияларын, ал эми бүтүрүүчүлөр - А.А.Абдыкалыков, М.С.Садуакасов, М.Т.Касымова доктородук диссертацияларын жакташкан.
Окуу иштерин уюштуруу жана пландоо 750500 «КМБКӨ» жана «КМЭБ» адистиктеринин окуу пландары боюнча жүргүзүлөт жана алар берилүүчү сабактардын типтүү пландарына, программаларына ылайык түзүлгөн.
Курстук долбоорлордун жана иштердин тематикалары адистикке ылайык түзүлөт жана аларды аткарууда студенттердин илимий-изилдөө иштеринин жыйынтыктары колдонулат. Көпчүлүк учурда комплекстүү курстук бүтүрүүчү квалификациялык иштерге өсүп жетилген.
Кафедрага бекитилген бардык сабактар боюнча лекциялар алдыңкы профессорлор жана доценттер: А.А.Абдыкалыков, Б.Т.Ассакунова, Ж.А. Абдыраимов, М.А.Жусупова, Т.Т Болотов, И.К.Өмүрбеков ж.б. тарабынан өткөрүлөт. Лабораториялык-практикалык сабактарды кафедранын окутуучулары жана илимий кызматкерлери өткөрүшөт.
2006-2007-жылынан баштап «Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүү жана экспертизалоо» кафедрасы «Кыймылсыз-мүлктү экспертизалоо жана башкаруу» адистиги боюнча бүтүрүүчү кафедра болуп, ал эми «Сапатты башкаруу» адистиги боюнча «Экономика жана мекемелерди башкаруу» кафедрасы менен биргеликте адистери даярдап чыгаруучу болуп бекитилген. Кафедра заманбап сыноочу жабдуулар менен камтылган.
Кафедранын бакалаврларды, магистрлерди  ошондой эле аспиранттарды тиешелүү багыттар жана профилдер боюнча даярдоого лицензиясы бар. Лаборатория-практикалык сабактарды өткөрүү үчүн «Таш-Темир» АК, «Мамлекеттик инженердик долбоорлоо жана сейсмикалык курулуш институту», «Домостроительный сервис»ЖЧК, «Тест курулуш» сыяктуу ишканалар менен түзүлгөн келишимдин негизинде кафедранын филиалдары түзүлгөн.
Кафедрада мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө жана окуу процессинде колдонууга чоң көңүл бурулат: (Абдыкалыков А.А., Ассакунова Б.Т. «Кафедралык чапташтыргыч заттар»), курулуш боюнча атоолордун сөздүгү (Абдыкалыков А.А. “Курулуш материалдары жана буюмдары боюнча орусча – кыргызча создугу”), курстук жана дипломдук долбоорлорду аткаруу үчүн негизги сабактар боюнча усулдук куралдар жана китептер басмага даярдалууда (Абдыраимов Ж.А. “Курулуш жасалгаларын жана конструкцияларын өндүрүү”. “Бетондор” жана “Автоклав материалдары” бөлүгү боюнча 7,8,9 лабораториялык иштер”, Абдыкалыков А.А., Ассакунова Б.Т., Кочкорова З.Б., Маразыкова Б.Б. “Силикаттардын химиясы” курстук  лекция Өмүрбеков И.К. “Минералдык чапташтыргыч заттар”,) . Курулуш материалы боюнча «Материал тануу» окуу куралы басылып жатат (Абдыкалыков А.А., Ассакунова Б.Т., Өмүрбеков И.К)

Кафедранын курамы

Уюштуруу-тарбиялык иштер

        Кафедрадагы тарбиялык иштер КМКТАУнун салттарын жана тартип эрежелерин колдоо үчүн, коомдук жана маданий иш-чараларга катышуу ар тараптуу өнүккөн интелектуалдык адисти, инженер-технологу тарбиялоо боюнча өткөрүлөт.

10Кафедрадагы тарбиялык иштер КМКТАУнун салттарын жана тартип эрежелерин колдоо үчүн, коомдук жана маданий иш-чараларга катышуу ар тараптуу өнүккөн интелектуалдык адисти, инженер-технологу тарбиялоо боюнча өткөрүлөт.
      Уюштуруу жана тарбиялык иштердин бардыгы кураторлордун пландарында жана журналдарында жазылат. Ошондой эле анда окуу убагындагы студенттер жөнүндөгү бардык маалыматтар бар. Кафедра тарабынан студенттердин катышуусу, жетишүүсү журналдар боюнча текшерилип турат.
      Кафедранын кеңешмелеринде кураторлордун отчеттору жана экзамендик сессиялардын, курстук жана дипломдук долбоорлордун, окуу жана өндүрүштүк практикалардын жыйынтыктары талкууланып турат.

Кафедранын окутуучулары адистиктеги студенттер менен жалпы тематикалык чогулуштарды, окуу-изилдөө иштерин, алдыңкы ишканаларга экскурсияларды жүргүзүшөт. Бүтүрүүчүлөрдүн демилгеси боюнча адистиктин студенттери менен келечекте ишке орношуу үчүн келишим түзүү максатында жолугушуулар өткөрүлөт.
Студенттер университеттин коомдук турмушунда уюштуруу, маданий жана спорттук иш-чараларына активдүү катышышат. КжТИнин сенатынын иштерине, УСТА жаштар борборунун, жатакананын студенттик кеңешинин иштерине, ЖОЖ аралык спорттук мелдештерге катышышат, театрларга, музейлерге жана көргөзмөлөргө барышат.
Биздин студенттер университеттер арасындагы бардык спорт түрлөрүнүн мелдештерине катышышат. ЭУН-1-16 гр. Студенти Касымалиев И Дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна” катышып келди.

Окуу-усулдук иштер

Кафедра негизги адистик илимдер боюнча 750500 «Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүү» жана «Кыймылсыз мүлктү экспертизалоо жана башкаруу» адистиктери үчүн сабактарын жүргүзөт. Кафедранын окуу сааттары 8000ден ашык, анын ичинен 1300си лекциялык сааттар. Кафедрада орточо окуу сааттары бир окутуучуга 855 саатты түзөт.
«Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүү жана экспертизалоо» кафедрасы Кыргыз Республикасында 750500 «Курулуш» багыты боюнча инженер-технологдорду даярдоодо базалык кафедра болгондугуна байланыштуу,   750500 «Курулуш» багыты боюнча бакалаврларды жана магистрлерди даярдоо үчүн кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик стандарты иштелип чыккан. «КМБКӨ» жана «КМЭБ» адистиктери боюнча окуу пландары иштелип чыккан.
Окулуучу лекциялар усулдук адабият менен камсыздалган. Акыркы 5 жылдын ичинде лабораториялык жана практикалык сабактарды, курстук жана дипломдук иштерди аткаруу боюнча 20дан ашык усулдук колднонмолор басылып чыккан, алардын ичинен 15 тен ашыгы мамлекеттик тилде.

10

Төмөнкү китептер жана окуу куралдары чыгарылган:

 •  Монография «Жергиликтүү сырьелук ресурстардан алынган энергоэффективдүү керамикалык кыш» (А.А.Абдыкалыков, Б.Т.Ассакунова, Т.Т.Болотов, П.Б.Жолболдуев) Бишкек 2011-ж., 9,75б/б;
 • Окуу куралы «Чапташтыргыч минералдык заттардын технологиясы» (Ассакунова Б.Т., Омурбеков И.К.) Бишкек 2012ж, 9,8 б/б;
 • Окуу куралы «Силикаттардын химиясы» (Абдыкалыков А.А., Ассакунова Б.Т., Маразыкова Б.Б., Кочкорова З.) Бишкек 2012-ж., 5,25 б/б;
 • Монография «Керамикалык плиткаларды жергиликтуу сырьелордон ондуруу технологиясы жана рецептураларды кайра иштеп чыгуу» (Абдыкалыков А.А., Жусупова М.А., Атаходжаев Ш.Х.) Бишкек 2012-ж., 7,2 б/б;
 • «Минералдык чапташтыргыч заттар» 1, 2 бөлүм (Ассакунова Б.Т., Өмүрбеков И.К., Медербеков И.К.) Бишкек 2012ж., жалпы көлөмү 6,5 б/б;
 • «Курулуш индустрияларын өндүрүштөрү жана курулуш материалдарынын өндүрүштөрүнүн генералдык пландарын долбоорлоо» (Абдыкалыков А.А., Ассакунова Б.Т.), Бишкек 2013-ж. 3,0 б/б;
 • Монография «Аз клинкердүү аралашмадан декоративдик цементтер жана бетондор» (Абдыкалыков А.А., Ассакунова Б.Т., Иманалиева Д.А.) Бишкек 2014-ж.
 • Монография «Жарым кургак престелүүчү күйбөгөн дубал материалдарынын технологиясы» (Абдыкалыков А.А, Абдыраимов Ж.А., Абдыкалыков Т.А.) Бишкек 2014 ж. 5,25 б/б
 • Монография «Композиттик чапташтыргычтын негизиндеги автоклавсыз газобетон буюмдардын технологиясы» (Абдыкалыков А.А., Абдыраимов Ж. А. Мелибаев С.Ж.) Бишкек 2014-ж. 7,5 б/б
 • Окуу куралы “Материал тануу” (Абдыкалыков А.А., Ассакунова Б.Т., Өмүрбеков И.К.) Бишкек 2018-ж.

 

Илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо

10

Окуу, окуу-усулдук жана илимий–изилдөө иштеринин сапатын жогорулатту максатында кафедра түзүлгөн биринчи жылдан бери кадрларды максаттуу даярдоо жүргүзүлөт. Өткөн кылымдын жетимишинчи жылдарынын башында  илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо жана алардын квалификациясын  жогорулатуу ФПК, ИПК, аспирантура, докторантура аркылуу ишке  ашырылуучу.

Квалификацияны жогорулатуу планы боюнча профессорлор: И.Г.Савелов, А.А.Абдыкалыков, Киев политехникалык  институтунан  билимин  жогорулатып келишкен; ФПК: Б.Т.Ассакунова  МХТИден  өттү. КМШ өлкөлөрүнүн  алдыңкы  ЖОЖнан  аспирантурасын аяктап, техника  илимдеринин  кандидаты илимий даражасы диссертациясын коргогондор: А.ААбдыкалыков, И.Г.Савелов, Б.Т.Ассакунова, Н.М.Степовая, М.А.Жусупова жана башкалар.
Акыркы 25 жылдын ичинде кафедра тарабынан илимий кадрларды даярдоо КР УИАнын илимий лабораторияларынын  шарттарында, заводдордун  лабораторияларында  жана цехтерде, ошондой эле шартка ылайык айрым бир эксперименттер республикадан сырткары жерлерде  өткөрүлөт.

10

Жыйынтыгында кафедрада  техника илимдеринин доктору диссертациясын даярдап, жактагандар-А.А.Абдыкалыков жана техника илимдеринин кандидаттыгын жактагандар 11ден ашык адам, алардын ичинен 11 т.и.к жана 3 т.и.д. профессор А.А.Абдыкалыковдун, 6 - Б.Т.Ассакунованын  жетекчилиги менен жакташкан.
Кафедранын  професссордук–окутуучулук курамы 57 %га даражалуу, кафедранын сыноочу лабораториясынын  башчысы-т.и.к. Т.Т.Болотов.
Кадрлардын квалификациясын жогорулатуу азыркы учурда  планга ылайык КР Мамл.арх.жана курулуш бөлүмдөрүндө, КыргызНИИПкурулушта жана  тармактын алдыңкы  ишканаларында (КЦШК, Токмок ш., Беловодское  айылынын  кыш  заводдорунда, ЖБИ, ДСК ж.б. заводдордо) стажировкадан өтүү менен ишке ашырылат.

Лаборатория башчысы,  т.и.к. Т.Т.Болотов Кыргызстандартта курста окуп, тиешелүү  сертификат алган. «Алина» фирмасы менен түзүлгөн  келишимге  ылайык продукцияны  колдонуу  ыкмалары  боюнча курстан өтүп, сертификатка ээ болгон кафедранын кызматкерлери: Абдыраимов Ж.А., Өмүрбеков И.К., Келишим  окуу процессине  фирманын жабдуучу  материалдарын  өндүрүү жана колдонуу  технологиясынын өзгөчөлүктөрүн жайылтуу  максатында түзүлгөн. Бул болсо «Курулуш материалдары» сабагы боюнча окуу топторунда практикалык сабактарды өткөрүү менен ишке ашырылат.
Кафедра жамааты Абдыкалыков А.А., Абдыраимов Ж.А.  Ассакунова Б.Т., Жусупова М.А., Болотов Т.Т., Өмүрбеков И.К., “Персоналдык сертификациялык борбор”дун сертификаттарына ээ болушкан. Азыркы учурда алар курулуш материалдарын сертификациялоодо процессинде катышышат. Болотов Т.Т. сертификациядан өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын мүчөсү деп таанылган.
Жылына бир жолу кафедранын лабораториясы Борбордук Кыргызстандарттан жабдыктарды текшерүүдөн өткөрүп турат. Текшерүүнүн натыйжасында жылына текшерүүнүн күбөлүгү берилип турат.
2011-жылы  ТОО «КНАУФ гипс капчыгай» менен кызматташтык боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн.  «КНАУФ Н.Исанов атындагы КМКТАУ» консультативдик борбору ачылган. «Консультациялык борбордо» курулуш, архитектура, факультетинин профессордук-окутуучулук курамы жана студенттери үчүн семинарлар өткөрүлүп турат. Жыйынтыгында КНАУФ материалдарын колдонуу боюнча «Сертификаттарды» алышат.
Болотов Т.Т. (III дүйнөлүк академия КНАУФтун) конференциясына катышып келди. “Санариптик окутуу боюнча келечекке көз-караш” Казань шаары 2018-ж.

10

Кафедранын эл аралык кызматташтыгы.

Кафедра түзүлгөн алгачкы жылдан баштап КМШнын  жана алыскы чет өлкөлөрдүн курулуш ЖОЖ менен кызматташтык байланышта. Бул байланыштар  илимий–педагогикалык кадрларды даярдоо, илимий изилдөөлөрдү бирге өткөрүүдө, эларалык илимий-техникалык конференцияларды уюштуруп өткөрүүдө, стажировкадан өтүүдө, бирге эмгектерди басып чыгарууда  айкын көрүнүп турат.
Ленинград инженердик-курулуш институтунун аспирантурасында окуп, техника илимдеринин кандидаты диссертациясын  жактаган А.С.Мавлянов, азыркы БФЭАнын ректору; Новочеркасск политехникалык  институтунан–профессор Б.Т.Ассакунова; Одесса инженердик-курулуш институтунан –профессор А.А.Абдыкалыков,  доцент- М.А.Жусупова.
Кафедранын калыптануусунда илимий көйгөйлөрдү тандоо жана илимий лабораториялык базаны  түзүүдө  курулуш тармагында дүйнөгө таанымал  окумуштуулар катышкан: академик П.И.Баженов, Ю.М.Баженов, В.А.Вознесенский, А.П.Зубехин, Т.В.Кузнецова, В.В.Хрулев, В.И.Соловьева ж.б.
П.И.Боженов, В.А.Вознесенский, Н.В.Ротыч ж.б. менен биргеликте монографиялар чыгарылган. Кафедра мучөлөрүнүн  илимий макалалары КМШ өлкөлөрүнүн алдыңкы илимий  журналдарында, ОИСИ: КазГАСА, Сибстрии, Таш ХТУ эмгектер жыйнактарында басылып чыгууда.
КМШ өлкөлөрүнүн окумуштууларынын катышуусу менен илимий-техникалык конференциялар өткөрүлүп турат: В.В.Хрулев, В.И.Соловьев, С.С.Сайбулатов, М.Искандерова, Т.А.Атакузиев ж.б.).
КМКТАУнун ректору, конференциянын мүчөсү проф. А.А.Абдыкалыков-КМШ өлкөлөрүнүн курулуш ЖОЖнын эл аралык ассоциациясынын Президиумунун Башкармалыгынын мүчөсү, доктордук жана кандидаттык диссертацияларды жактоо боюнча диссертациялык кеңештин төрагасы. КМКТАУнун ректорунун аракети менен төмөнкү кызматташуулар ишке ашкан: Падышалык технология институту (Швеция-Стокгольм), Зальцбург техникалык университети (Австрия), Ницца-София Антиполис университети (Франция), Файсбург тоо-технологиялык акдемиясы.
Кафедранын мүчөлөрү эл аралык илимий техникалык конференцияларга катышып турушат: А.А.Абдыкалыков («Сейсмология жана сейсмологияга туруштук берүүчү курулуш»-Швеция, Женева, 2006-ж), ПРООНдун долбоору боюнча («Жер көчкүлөр жана курулуштун техникалык коопсуздугу»-Бишкек ш., 2006-ж, «Коопсуз курулуштун стратегиясын алга жылдыруу»-Душанбе ш., 2006-ж), МНТЦ долбоору боюнча («Жергиликтүү сырьелук ресурстардын технологияларын иштеп чыгаруу»-Бишкек ш., 2006-ж), Б.Т.Ассакунова-илимий-техникалык конференция («Курулуш материалдарын жана конструкцияларынын сапатын жакшыртуу»-Новосибирск ш., 2005-ж), 13-эл аралык семинар АТАМ «Курулуш жана жасалгалоочу материалдар» XXI кылымдын стандарттары, Новосибирск ш., 2006-ж), М.А.Джусупова, Ш.Х.Атаходжаев («Моделдөө жана композиттерди оптимизациялоо» боюнча 45-эл аралык семинар-Одесса ш), Абылов С.А.  (конференция SEFI «Occasion of the SEFI annual conference», 2015 ж., конференция  “QUEECA TEMPUS долбоорлорун ишке ашыруунун 2-этабы”, Флоренция, Италия 2015ж.,  Борбордук Азияда инженердик билим алуу федерациясын түзүү боюнча конференция. Тажикистан, 2015-ж.), Абдыраимов Ж.С. (IV Эл аралык окуу жайлар арасындагы илимий практикалык  конференция – илимий докладдар боюнча студенттер сынагы жана жаш илимпоздор  “инновациия технологиясы жана алдынкы чечимдер”, проф. академик НАН КР К.М. Жумалиевдин 60 жылдыгына карата жана университеттин 10 жылдык юбилейине карата, Бишкек 2016-ж.), Ассакунова Б.Т., Абдыраимов Ж.А., Джусупова М.А., Болотов Т.Т., Омурбеков И.К., Таирова А.А., Абдылдаева А.К., Бостонова К.Т.          (Эл аралык илимий практикалык конференция “инновация жол курулуштарынын аймагында: жандандыруу, көйгөйлөрү, келечектери” д.т.н., проф. Картанбаев Р.С. 60 жылдыгына карата, Бишкек 2016-ж.)

Илимий изилдөө иштери

Кафедранын илимий багыты КРнын Курулуш индустриясынын  көйгөйлөр өңдүрүшкө ресурсту  үнөмдөөчү  технологияларды  иштеп чыгып, жайылтуу, жергиликтүү сырьелордон жана өнөр-жай калдыктарынан алынган  атаандаштыкка теңдеш, импорт ордуна  колдонула алган экологиялык жактан  таза курулуш материалдарын, буюмдарын  жана конструкцияларын алуу. Изилдөөлөр бир нече багыттар боюнча этап менен жүргүзүлөт:
Жергиликтүү сырьелордун жана өнөр-жай   калдыктарынын  жаңы түрлөрүн (адаттагыдай  жана адаттагыдай эмес) издеп табуу жана курулуш  материалдар өнөр- жайынын  сырьелук  базасын  кеңейтүү үчүн алардын мүнөздөмөлөрүн изилдөө (Абдыкалыков А.А., Абдыраимов Ж.А., Ассакунова Б.Т., Джусупова М.А., БолотовТ.Т.,  Абылов С.А.,Өмүрбеков И.К., Таирова А.А., Абдылдаева А.К., Текбаева Э.Э. жана башкалар);
1. Математика- статистикалык моделдөө   ыкмасы менен сырьелук шыхталардын куралып  жана ар түрдүү  нерсеге  керектелүүчү  курулуш материалдарынын негизги физика-механикалык  касиеттерин   оптимизациялоо (А.Абдыкалыков, Абдыраимов Ж. А., Т.Т.Болотов, М.А. Джусупова);
2. Технология негиздеринин теориясын жана аралашма органикалык  эмес жергиликтүү сырьедон  жана  бетондон алынган чапташтыргыч материалдардын структуралык  түзүлүшүнүн  физика-химиялык процесстерин иштеп чыгуу (А.А.Абдыкалыков, Б.Т.Ассакунова, И.К.Өмүрбеков, Таирова А.А., Абдылдаева А.К.);
3. Сырьелордун адаттагыдай эмес түрлөрүн колдонуу жана жогорку температурада кайра иштетүүүчү курулуш материалдарынын ресурсту унөмдөөчү технологияларын иштеп чыгуу (А.А.Абдыкалыков, Б.Т.Ассакунова, М.А.Жусупова, Т.Т.Болотов, И.К.Өмүрбеков, Таирова А.А.);
4. Жылуулук изоляциялооочу материалдардын жана жергиликтүү сырьелордун негизинде ар түрдүү колдонулуучу буюмдардын технологияларынын теориялык негиздерин иштеп чыгуу (А.А.Абдыкалыков, Абдыраимов Ж.А., Т.Т.Болотов, М.А.Жусупова, Өмүрбеков И.К.).

10

Кафедрада төмөнкү иштерди жүргүзүп келген жана жүргүзөт мамлекет тарабынан камсыздалган тематика боюнча ББМ жана МПтүзүүсүндө проф.Абдыкалыков А.А. жетектөөсү алдында:
Долбоор: «Композициалдык материалдарды прогрессивдүү жаратылыш жана энергетикалык эффективдүү жарым функционалдык колдонууга прогрессивдүү өндүрүү технологиясын иштеп чыгуу».
Бөлүм 1: Корбонаттуу  жаратылыш материалдарын жана өндүрүш калдыктарын энергия эффективдүү экологиялык таза материалдарды жана буюмдарды турак-жай курууда комплекстүү колдонуу (Ассакунова Б.Т., Иманалиева Д.А., Абдылдаева А.К., Бостонова К.Т.).
Бөлүм 2: Эффективдүү композициялык курулуш буюмдарын контакттык-конденсаттык катуусун алуу үчүн технологиясын иштеп чыгуу(Джусупова М.А., Таирова А.А.).
Бөлүм 3: Жылуулук жана дабыштарды изоляциялоочу там буюмдарын ячейкалуу бетондон сейсмотуруктуу каркас-монолиттүү имараттар үчүн иштеп  чыгуу(Абдраимов Ж.А.).
КМКТАУнун  ректору, кафедранын мүчөсү, т.и.д., профессор Абдыкалыков А.А. бир катар эл аралык долбоорлорду жетектейт: бакалаврларды жана магистрларды «Геодезия жана геоинформатика» боюнча билим грантына даярдоо, Швецияда, Стокгольмдо 2005-жылдын декабрында кабыл алынган.   


 

10

Кафедранын келечек иштери

Кафедранын келечек иштери өнүктүрүү төмөнкү жолдор менен ишке ашырылат:

 •  Кафедранын филиалдары аркылуу (Кыргыз илимий изилдөө, долбооролоо жана курулуш институтунун, КПД, «Таш-Темир» АК) кафедранын ишмердигине тармактын өнүккөн ишканаларын кененирээк тартуу;
 • «Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүү», «Кыймылсыз-мүлктү экспертизалоо жана башкаруу»,

 

10

 • «Сапатты башкаруу» багыттары боюнча адистерди даярдоого ишканалар жана мекемелер менен типтүү келишимдерди түзүү;
 • КМКТАУнун курамында кафедранын web-сайтын жаңылоо жана кеңейтүү;
 • Жумушчу адистиктерди даярдоону кеңейтүү;
 • Имараттарды жана курулмаларды изилдөө боюнча жаңы жабдыктарды сатып алуу мүмкүнчүлүктөрүн издеп табуу;
 • Адистиктин негизги сабактары боюнча лабораториялык практикумдары, окуу куралдадры, китептерди даярдоо жана басып чыгаруу; мамлекеттик тилде колдонмолорду басып чыгаруу менен кафедранын жабдылышын жогорулатуу;

16

 • Студенттердин,  магистрант жана аспиранттардын  кесиби боюнча илимий техникалык коомун тузуу;
 • Кафедранын алдында жаш илимпоздордун жылдык конференциясын өткөрөөгө жана ага даярдык көрүү;
 • Университеттик, Республикалык, эл аралык конкурстарга студентердин илимий иштерин жана дипломдук иштерин катыштыруу.

                                                                 

 

 

   

Жооптуу:Текбаева Э.Э.

Жаңыланган:22.10.19.