«Имараттарды долбоорлоо, тургузуу жана жер титирөөгөтуруктуу курулуш» кафедрасы

КАФЕДРА ЖӨНҮНДӨ

«Имараттарды  долбоорлоо,  тургузуу  жана жер титирөөгө туруктуу курулуш» кафедрасы  2006-жылы  «Архитектоника»  жана «Курулушту уюштуруу жана технологиясы» кафедраларынын негизинде түзүлгөн. Кафедра жетекчиси физика-математика  илимдеринин  кандидаты,  доцент  Маматов Ж.Ы. Окутуу жогору деңгээлдеги окутуучулар тарабынан өткөрүлөт. Кафедра  курамында 5 улук окутуучусу, 2 физика-математика илимдеринин кандидаты, 1 архитектура илимдеринин кандидаты,11 техникалык илимдеринин кандидаттары бар, окутуучулардын жалпы саны 23.
Кафедра курулуш тармагындагы универсалдуу адистерди даярдап чыгаруу максатында уюштурулган,  "Курулуш» багыт боюнчаЭки окутуунун циклин – имараттарды долбоорлоо " профили боюнча (бакалавриат), жана билим берүү программалары боюнча магистратура "Өзгөчө шарттарда долбоорлоонун архитектуралык-конструкциялык принциптери " жана "Уюштуруучулук-технологиялык жана экономикалык чечимдердин теориясы жана практикасы".


Кафедра   «Хабитат» ККФ, КНИИП, КМКТАУнун Технология Трансферттөө Борбору менен биргелешип ийгиликтүү иштеп келет.
Кафедрада Республика боюнча бир гана «курулуш материалдарын термо-иштеп чыгуу»  лабораториясы жайгашкан. Лаборатория өз учурунда курулуш конструкциялардын  тез кургатуу боюнча сарамжалдоо жолдорун республика боюнча мекемелерге жайылткан.
1981-жылдан баштап «Долбоорлоо Борбору» иштеп келет. Борбордо сурап-билүү нормативдик  адабият, типтик долбоорлор, каталогдор жана башка баалуу окуу материалдар орун алган. Бул окуу материалдар студенттерге дипломдук, курстук жана башка долбоорлордо зор жардамын берет.
Кафедра  курамында «Архитектура-курулуштук  физика» лабораториясы жайгашкан. Лабораториянын негизги багыты: конструкциялардын жылуулук өткөрүү касиеттерин изилдөө.
Аны менен бирге кафедра курамында «Жер титирөөгө туруктуу курулуш» лабораториясы иштеп келет. Лабораторияда үзгүлтүксүз сейсмикалык платформада сыноолор өткөрүлөт. Нормативдик-техникалык, эсептөөчү, лаборатория-аспаптык жана башка базалары бар.
Кафедранын инновациялык иш аракети жана негизги милдети – багыттуу адистердин жаңы муунун даярдоо. Толугураак…

                                                                                          

                                                                                          

Жооптуу:Баркалбасов Азамат                                                                                              Жаңыланды: 12.12.2019.