КАФЕДРА ЖӨНҮНДӨ

Кафедранын кыскача тарыхы

1958-ж., Фрунзе  политехникалык институтунда «Автомобиль жолдору» кафедрасы  түзүлгөн. 1958-1964-ж.ж., кафедранын биринчи башчысы  техникалык илимдердин кандидаты, доцент А.В. Гербрут-Гейбович болгон.

1964-1967-ж.ж.,  кафедраны техникалык илимдердин кандидаты, доцент  Бельский А.Е. жетектеген. Кафедранын курамында: доцент Чуднецов В.П., Шпагина Э.И., Төлөгөнов К.А., Гайдудинов Г.Ф. иштешкен.  Студенттердин 2 тобу окуган. 1967 – 1968-ж.ж., кафедранын  башчысынын милдетин т.и.к., доцент Чуднецов Владимир Павлович аткарган;  андан соң 1968-1975-ж.ж., т.и.к., доцент Волошенко Н.Н.,  1975-1982-ж.ж., т.и.к., доцент Абеков Т.У..  1982-1983-ж.ж., –окутуучу Ильин А.Н.,  1983-1992-ж.ж.,– т.и.к., доцент Дүйшөналиев М.Д. жетектешкен. 1992 – 1995-ж.ж., кафедраны техникалык илимдердин кандидаты, доцент Картаңбаев Райкан Соодалиевич жетектеген.
1995 – 1996-ж.ж., «АЖжКТ» кафедрасын  т.и.к., доцент Тургумбаев А.Т.;
1996 – 2002-ж.ж., «АЖжКТ»кафедрасын  т.и.к., доцент Картаңбаев Р.С.;
2002 -2003-ж.ж.,  «АЖжиКТ» кафедрасы  «Автомобиль жолдору жана курулуш  механика» кафедрасы деп өзгөртүлгөн жана кафедраны т.и.д., профессор Кутуев М.Д. жетектеген.
2003  - 2005-ж.ж., «АЖжКМ»кафедрасы  «Автомобиль жолдору  жана Геодезия»кафедрасы деп өзгөртүлгөн жана кафедраны  т.и.д., профессор Картаңбаев Р.С. жетектеген.
2005  - 2006-ж.ж., «АЖжГ» кафедрасы «Автомобиль жолдору,  көпүрөөлөр жана тунелдер» кафедрасы  деп өзгөтүлгөн, кафедраны  т.и.к.,доцент Тургумбаев А.Т.жетектеген.
Кафедрада  бир катар жылдар бою курамында:  т.и.к., доценттер Чуднецов В.П., Майборода А.В., Шпагина Э.И.,Молчанов В.Д.,Фортуна Ю.А., Байгазинов Д.И., Бердыбеков А.Д., проф. Картанбаев Р.С., доцент Тургумбаев А.Т., доцент Сматов Т.Ш.. доцент Дуюнов П.К., окутуучу Анарбеков Б.М.  ж.б. эмгектенишкен.
Алгач ирет жол адистери 1961-ж., даярдалып чыгарылган.

"Темир жол транспортунда ташууну уюштуруу жана башкаруу" билим берүү программасынын жана “Вагондор” адистигинин тарыхы. «Түндүк-Түштүк» жана «Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан» жаңы темир жолдорунун долбоорлорун ишке ашыруу жана бул долбоорлордун, ошондой эле «Кыргыз Темир Жолу» улуттук компаниясынын бөлүмдөрүн адамдык ресурстары менен камсыз кылуу максатында 1995-жылы «Темир жол куруу. Жол жана жол чарбасы» адистиги «Жол каттамдарын куруу» кафедрасында ачылган. 1998-жылы бул адистик боюнча, ошондой эле "Көпүрөлөр жана транспорт тоннелдери» адистиги боюнча инженерлердин даярдыгын жогорулатуу максатында "Темир жолдор, көпүрөлөр жана тоннелдер" кафедрасы уюштурулган.

«Темир жолдор, көпүрөлөр жана тоннелдер» кафедрасында 1998-жылы “Темир жол транспортунда ташууну уюштуруу жана башкаруу” адистиги ачылган, ал эми 2003-жылы “Вагондор” адистиги түзүлгөн. 2005-жылы «Көпүрөлөр жана транспорттук тоннелдер» адистигинин «Автоунаа жана геодезия» кафедрасына өткөрүлүп берилишине байланыштуу «Темир жолдор, көпүрөлөр жана тоннелдер» кафедрасы «Темир жолдор» деп аталды. Учурда, 2017-жылы университеттин түзүмдөрүн кыйла жемиштүү жана ар тараптуу иштөө үчүн оптимизациялоого байланыштуу, «Темир жолдор» кафедрасы «Автомобиль жолдору, көпүрөлөр жана тоннелдер» кафедрасы менен бириктирилип «Автомобиль жана темир жолдор, көпүрөлөр жана тоннелдер» жаңы кафедрасы болуп түзүлдү (AжТ,КжТ).

Учурда кафедранын бүтүрүүчүлөрү КР транспорт жана коммуникациялар министрлигинин транспорттук бөлүмдөрүндө, Бишкек-Ош автомобиль жол башкармалыгында жана башка мекемелелерде  ийгиликтүү эмгектенип жатышат.
Бир катар бүтүрүүчүлөр көрүнүктүү жетектөөчү кызматтарды ээлешет:
Жапаров А. – КР каржы жана экономика министри; Сулайманов Н. –КР транспорт жана коммуникациялар министри; Ибраев К. – № 6 ПЛУАД  башчысы-; Борбиев Б. – полковник, ИИМ МАИ бөлүм башчысы; Саманов К.С. – ЖК ДСП; Аблесов С.А. – Чүй обл. Акиминин 1-орун басары,  Мамкурулуштун  мурунку министри; Кадыркулов М.К. – ПЛУАД -3 башчысы; Атакулов Н.К. – «Түштүк жол транскурулуш» тресттин башчысы; Матаев Э – ПЛУАД № 2 башчысы; Бектуров О. –Каракол шаарынын мэри; т.и.д.,профессор Картанбаев Р.С. –КМКТАУнун проректору ; т.и.к.доцент Маданбеков Н.Ж. – началКМКТАУнун проректору; т.и.к.,доцент Жумабаев Р.А. – «ТЖ» кафедрасынын башчысы; Бейменов Ж.С. – КР ТжК министринин орун басары; Мамаев К.А. – КР ТжК министрлигини стат.катч., Акматов Ш.Ж. – «ХжЖТК» кафедрасынын ага окутуучусу (кафедра  курамы>>)
     Бишкек- аэропорт «Манас»  автомобиль жолунун долбоору жана курулушу үчүн кафедрнын бүтүрүүчүлөрү - Головин Ю.И., Панычев В.А., Гайнулин Р.И. – Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгына арзышкан.
Учурда кафедраны техникалык илимдердин кандидаты, доценттин м.а., Курбанбаев Алайбек Борбоевич жетектейт. Кафедрада  9 профессор-окутуучулар  курамы эмгектенишет, алардын ичинде 2 техникалык илимдердин докторлору, 5 техникалык илимдердин кандидаттары, доценттер жана алар «Автомобиль жолдору жана аэродромдору» кафедрасынын алдыңкы бүтүрүүчүлөрү.
Илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо көйгөйү Кыргыз Республикасынын алдыңкы жогорку окуу жайлары менен илимий байланыштарды түзүү менен чечүлүүдө. Кафедра ошондой эле  КазАТК, ТАДИ, МАДИ, КР УИА менен кызматташууда.
Кафедранын  бир катар жаш окутуучулары жана кызматкерлери доктор жана доцент даражасына жетишти. Атасак: т.и.д., профессор Картаңбаев Р.С..т.и.к., доцент Сматов Т.Ш., т.и.к., доцент Жумабаев Р.А.

ОКУУ ПРОЦЕССИ

     Кафедрада окуу-усулдук иш окутуунун усулдарын жакшырууга жана шыктуу студенттерди даярдоого жана табууга багытталган. Кафедранын ПОК лекцияларды, практикалык жана лабораториялык сабактарды, ЭГТ (РГЗ) аткарууга консультацияларды жүргүзүшөт. Окутуунун деңгээли Мамлекеттик стандарттардын талаптарына жооп берет. «АЖ» кафедрасында жогорку билимдүү кесипкөй алистерди даярдоону комплекстүү камсыздоо дайыма иш жүзүнө ашырылып келет. Кафедра адистерди даярдоо боюнча кеңири профилдеги чоң тажрыйбага ээ. Студенттер комплекстүү базалык билим  алышат. Кафедра тарабынан окуу, илимий, маданий-массалык, спорттук иш-чаралар (көргөзмөлөр, конференциялар, ШТК, тегерек отурумдар, жолугушуулар) өткүрүлүп турат, бул болсо өз кезегинде келечекте адистин иш билги сапаттарын түзүүгө көмөк болот. Бардык бекитилген сабактар боюнча  Мамстандарттын кыскача мазмунуна ылайык жумушчу  программалар бар. Бардык адистиктер үчүн окутуунун формалары (күндүзгү, сырттан), деңгээлдери боюнча окуу пландары иштелип чыккан. Тажрыйба алмашуу үчүн окутуучулар арасында өз ара катышуу сабактары өткөрүлүп, талкулоо жүрүп, жыйынтык чыгарылып, сунуштар берилет.
Стажировка  планына  ылайык окутуучулар өз квалификацияларын жогорлатуудан өтүшөт.
Кафедранын компьютердик классы бар жана «АЖжКТ» адистигинин студенттери курстук жана дипломдук иштерин аткарууда иштөөгө  шарт түзүлгөн. Студенттер   иштеринин графикалык бөлүктөрүн  аткарууда  Auto CAD,  Allplan программларын колдонушат.
      «АЖжКТ» кафедрасында кесипкөй жогорку билимдүү адистерди комплекстүү даярдоонун жолдору жакшыртылып турат. Салтуу окутуунун позитивдүү жактары инженердин моделин чыгаруу, техникалык чечимдерди иштеп чыгуу, аларды өндүрүшкө киргизүү, ойлоп-табууларды аткаруу, өндүрүштү жетектөө, ошондой эле студенттерди көп баскычтуу система боюнча даярдап чыгаруу (бакалавр, инженер, магистр).  Бишкек шаарынын мэриясынын жол-курулуш башкармалыгында «АЖжКТ» кафедрасынын филиалы  ачылган (1/84 буй. 27.03.07-ж.,). Кафедранын филиалынын жетекчиси – Жол коопсуздугунун башкармалыгынын  (ЖКБ) башчысынын биринчи орун басары, ал эми техникалык  жетекчиси – жол сыноолор  лабораториясынын башчысы. Кафедранын филиалы компютерлер, принтерлер жана ар түрдүү курулуш приборлору менен жабдылган.  «АЖ» жана «КТ» адистиктеринин студенттери окуу процессинин  көрсөтүлгөн  графиктерине  ылайык  окуу жана өндүрүштүк  практикаларын кафедранын филиалдарында өткөрүшөт.

КАФЕДРАНЫН ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ

     Кафедрада ИИИ (НИР) жана СИИИ (НИРС) жүргүзүүнүн негизги багыттары жана инновацияларды киргизүүнүн жолу катары  окуу-илимий лабораториялардын иштери жүргүзүлүп, убактылуу чыгармачыл топтордун жаратылышы жана компетенттүү адистерди даярдоо сапатын жогорулатуу үчүн  илимий мектептердин  ачылышы абзел.
Компетенттүү бүтүрүүчүлөрдү (дипломдуу адис-магистр, аспирант-докторант) даярдоо үчүн кафедранын илимий-инновациялык ишмердүүлүгү өзүнө:илимий-изилдөө иштерди; илимий мектептерди өнүктүрүүнү; жогорку квалификациялуу илимий-педагогикалык  жана илимий кадрларды даярдоону; жаш окумуштуулар жана студенттердин илимий иштерин; эл аралык илимий-техникалык кызматташууну; илимий  иш-чараларга катышууну камтыйт. Кафедранын окумуштууларынын илимий-изилдөө иштери окуу процесси, теория жана практика, студенттер алуучу компетенциялар менен тыгыз  байланышып, бүтүрүүчүлөрдү даярдоо сапатын жогорулатууга көмөкчү болот. ИИИ аткарууга даярдыгы бар студенттер тартылган. «АЖжКТ» кафедрасында үзүрлүү илимий-иштери үчүн жагымдуу шарттар түзүлгөн.  Кафедранын илимий-изилдөө иштери сабактардын санжүгүртмөсүнө ылайык  атайын Студенттердерин илимий изилдөө иштери( СИИИ) жеке планынын тапшырмасы боюнча  окутуучунун-илимий жетекчинин жетектөөсүнүн алдында аткарат. СИИИ негизги максаты студенттерди өз алдынча теоретикалык жана эксперименталдык иштерди аткарууга, лабораторияда иштин реалдуу шарттары, илимий жамаат менен таанышууга  шыктандырып, СИИИ жыйынтыктары окуу процессине киргизилип жана дипломдук жана курстук долбоорлордо колдонулат. Кафедранын илимий ишмердүүлүгү  бийик тоолуу жердин катаал шарттарында  автомобиль жолдорунун транспорттук-эксплуатация сапаттарын жакшыртуунун жана оптимизациялоосунун теоретикалык негиздерин изилдеп иштеп чыгуусуна бурулган. Илимий-изилдөө иштери  жол мекемелерине долбоорлоо, куруу жана республикабыздын автомобиль жолдорун эксплуатациялоо боюнча эффективдүү чечимдерди кабыл алууда  маанилүү инженердик-техникалык жардам катары  таасир берет.  «АЖжКТ» кафедрасынын кызматкерлери көптөгөн эл аралык жана илимий-практикалык конференцияларга, трениндерге жана семинарларга катышышат. Илимий макалаларды басып чыгарышат жана инновациялык илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын  окуу процессине киргизишет.

 ЭЛ АРАЛЫК, МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА БАШКА ИННОВАЦИЯЛЫК ДОЛБООРЛОР, ЭЛ АРАЛЫК БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА КЫЗМАТТАШУУ.

Кызматташуу:
2011-ж.,19-сентябрында  Н.Исанов атындагы КМКТАУда  «АЖ и КТ» кафедрасынын  жана Бишкек шаарынын мэриясынын, Эл аралык кызматташуу Япония Агенттигинин катышуусу менен: «Бишкек шаарындагы шаардык транспортту жакшыртуу боюнча изилдөө» деген тема боюнча семинар болуп өткөн. Кафедранын  окутуучулары жана студенттери  Бишкек шаарынын жол кыймылдынын интенсивдүүлүгүн изилдөөнү  ишке ашырышты.
Кызматташуу келишимдери: Казахстан транспорт жана коммуникация академиясы, Жердин физикасы институту, Орусия  илимдер академиясы.
Демөөрчү: Кытай  мамлекеттик  жолдорду жана көпүрөөлөрдү куруу корпорациясы ( China Roud and Bridge corporation in Kyrgyzstan)

                                                                                   Жооптуу: Приходько Алексей

                                                                                    Жаңыланды: 05.04.2020.