«Архитектуралык чөйрөнүн дизайны» кафедрасынын тарыхы

“Архитектуралык чөйрөнүн дизайны” кафедрасы 1993-жылы расмий түрдө түзүлгөн.

Ошол жылдан бери кафедрага арх. кандидаттары, доценттери профессорлору жетекчилик кылышып, кафедранын түзүлүшүнө жана анын өнүгүшүнө өз салымдарын кошушту.

Кафедранын курамы

1994-жылдан баштап кафедранын студенттери ар кандай республикалык, эл аралык кесиптик көргөзмөлөргө, конкурстарга, илимий конференцияларга жана семинарларга ийгиликтүү катышып келе жатышат.

“Архитектуралык чөйрөнүн дизайны” кафедрасына 2008-жылдан бери Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, доцент Сатаев Калдыбек Асанбекович башчылык кылат. Азыркы учурда кафедрада жогорку квалификациялуу адистер эмгектенишет: Алар - Кыргыз Республикасынын дизайнерлер жана архитекторлор союзунун мүчөлөрү, эл аралык архитектура академиясынын профессорлору, архитектуранын докторлору жана кандидаттары, доценттер менен ага окутуучулар. Студенттердин билим деңгээлин жогорлатып, долбоордук жана өндүрүш практикаларын өткөрүү үчүн кафедранын филиалдары жана долбоордук өнөрканалары иштеп жатат.

Кафедра архитектуралык чөйрөнүн дизайны тармагында жогорку квалификациядагы архитектор-дизайнерлерди даярдап чыгарат. Бүтүрүүчүлөрдүн дипломдук долбоорлору жана курстук иштери КМШ жана жакынкы чет өлкөлөрдүн жогорку окуу жайларынын арасында жыл сайын өткөрүлүүчү эл аралык көргөзмө конкурста жогорку сыйлыктарга татыды. “Архитектуралык чөйрөнүн дизайны” кафедрасы 2012-жылдан баштап архитектуралык чөйрө багытындагы адистерди эки деңгээлде (бакалавр жана магистр) даярдоого өттү. Окуу күндүзгү формада жана мамлекеттик гранттын негизинде кийинки профилдер менен жүргүзүлөт:

1 - Шаар чөйрөсүнүн дизайны

2- Интерьер дизайны

3 - Чыгыш архитектурасы жана дизайны

 Беш жылдык курс толук окутулуп бүткөн соң, архитектуралык чөйрөнүн дизайны багыты боюнча архитектор-дизайнер квалификациясы жана архитектуралык объектилерди долбоорлоо укугун ыйгаруу менен, бакалаврдын диплому берилет.

Бүтүрүүчүнүн кесиптик ишмердик тармактары:

Архитектуралык чөйрөнүн дизайны – адам жашоосунун бирдиктүү предметтик-мейкиндик чөйрөсүн түзүүгө багытталган, илим, техника жана көркөм өнөрдүн натыйжалары менен каражаттарын өз ара байланыштырган (синтездеген) адам ишмердигинин, анын материалдык жана рухий маданиятынын бир тармагы. Алар  төмөнкүлөр:  

-көп тармактуу предметтик-мейкиндик, чөйрөлүк кырдаалдарды жана алардын ичиндеги объектилерди изилдөө жана долбоорлоо (түзүү, кайра куруу, сактоо, адаптация, пайдалануу), долбоорлорду ишке ашырууну көзөмөлгө алуу;

-буюртма берүүчү жана жалданма-куруучу, жергиликтүү коомчулук жана башка кызыкдар тараптардын ортосунда долбоордук чечимдерди түшүндүрүү, алга жылдырып, түзүүдө  ортомчулук, сүйлөшүү функцияларын аткаруу; 

- объектилерди жана предметтик-мейкиндик чөйрөсүнүн системаларын, анын ичине жабдууларын кошуп долбоорлоо боюнча кесипкөйлөрдү окутуп, даярдоону ишке ашырган архитектуралык дизайнердик педагогиканы өз ичине камтыйт;

Жооптуу: Майымбетов Бакытбек

Жаңыланган:13.03.2020-ж.