“Архитектуралык мурасты реставрациялоо жана реконструкциялоо” /АМРР/ кафедрасынын тарыхы жана учурдагы таржымалы

Н. Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети /КМКТАУ/ Кыргызстанда эле эмес, бүткүл Орто Азиядагы архитектор-реставраторлорду даярдоочу жалгыз университет. АМРР кафедрасы КМКТАУда 1998-жылы ачылган. Архитектор-реставратор адистиги боюнча жогорку квалификациядагы адистердин биринчи бүтүрүүчүлөрү 2004-жылы болду. АМРР Кыргызстанда, ошондой эле дүйнөнүн түрдүү өлкөлөрүндө эмгектенип жатышкан 100гө жакын архитектор-реставраторлорду даярдады. Мисалы, кафедранын бүтүрүүчүсү Татьяна Волкова Австралиянын Мельбурн университетинин архитектура факультетинин профессору болуп калды. АМРРдин биринчи бүтүрүүчүсү Дмитрий Рой Москвада дизайнердик фирманын жетекчиси болуп иштейт. 2013-жылдын бүтүрүүчүсү Бекарыс Калиев Пекин университетинин магистратурасын бүтүп жатат. Мурда Бишкек шаарынын Башкы архитектору болуп ийгиликтүү иштеген, азыр Кыргыз Республикасынын Курулуш, архитектура жана турак жай-коммуналдык чарба боюнча мамлекеттик агентствосунун директору /Мамкурулуш/ Бактыбек Абдиев кафедранын бүтүрүүчүсү болуп саналат. Жогоруда айтылгандар АМРР кафедрасында адистерди жогорку деңгээлде даярдай тургандыгын ачык көрсөтүп турат.

Кафедрада тажрыйбалуу жетилген окутуучулар менен бирге кайраттуу жаштар иштешет. Профессордук-окутуучулук курамды /ПОК/ жашартуу улантылууда. Быйыл окутуучу 2017-жылдын бүтүрүүчүсү Бектемирова Зулайка, кафедра башчысынын орун басары болуп дайындалды. (Кафедранын курамы). 

2017-жылы кафедрада магистратура ачылып, ага бакалавриаттын 14 бүтүрүүчүсү кирди.

Студенттер жана кафедранын ПОКу көп жолу республикалык жана эл аралык архитектуралык конкурстардын жеңүүчүлөрүнөн болушту. Акыркы иштеринин бири – “Мультикомфорттук турак жай” эл аралык конкурсунун республикалык этабында жеңүүсү жана кафедранын окутуучулары Мусакеев Нияздын жана Молдалиева Искранын Мадриддеги XIII эл аралык

АМРР кафедрасына азыркы учурда тажырыйбалуу мугалимдердин бири, архитектура илимдерини кандидаты Филатова Татьяна Аркадьевна башкарат. Кыргызреставрациялык мектебинин негиз салуучуларынын бири, архитектура доктору, профессор, эл аралык архитектура Академиясынын (Москва бөлүмү) /ЭААМ/ Академиги Иманкулов Джумамедел Джумабаевич. Д. Д. Иманкуловдун “Караханиддер доорундагы Түркстандын архитектурасы” монографиясы 2015-жылы Гран-при, эстелик кубок жана Баку II эл аралык архитектуралык конкурсунда “Архитектура тармагындагы мыкты басылма” номинациясында акчалай сыйлыкты алган. Бул китеп Казан федералдык (Приволжье) университетинин “Ислам урбанистикасы” дисциплинасын үйрөнүүчү студенттери жана магистрлери үчүн окуу куралы катары кабыл алынган.

АМРР кафедрасынын өзгөчөлүгү, кафедранын филиалы бар Кыргызреставрация илим-изилдөө жана долбоордоо институту /ИИДИ/ менен тыгыз кызматташтыкта иштешинде. Практиканын бардык түрлөрү, ошондой эле дипломдук долбоордоо Кыргызреставрация ИИДИнин базасында өтөт. Дипломдук долбоордоонун тематикасы реалдуу долбоордоого негизделет, бул окуу процессин өндүрүшкө максималдуу жакындатууга мүмкүнчүлүк берет.

 

Жаңыланды: 2020-ж. 5-март