“ӨРТ КООПСУЗДУГУ” КАФЕДРАСЫНЫН  ТАРЫХЫ.

Мамлекетибиздин өрттөн сактоо кызматы 1990-жылдардан баштап оор кырдаалды башынан өткөрдү. Ошол мезгилде өрт коопсуздугунун айланасындагы жогорку билимдүү, дипломдуу адистердин СССР дин таркалышы менен коңшу өлкөлөргө кетүүсүнө байланыштуу мамлекеттик өрттөн сактоо кызматынын эң көйгөйлүү маселелеринин бири болуп кадрларды даярдап чыгуу курч маселеси турган.

1994-жылы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигигин Өрткө каршы мамлекеттик кызматтын башкы башкармалыгынын “Окутуу пунктунун” алдында 11 айлык кенже башкаруучу курамын даярдоо  курсу  ачылган. Бирок бул чечим убактылуу болуп, кызматкерлерибиз толук жогорку инженерлик атайын билим алууга муктаж болгондугуна байланыштуу, кийинки кадамдардан болуп ушул “Окуу пунктунун” базасында дипломдуу, атайын жогорку билимдүү адистерди даярдап чыгуу муктаждыгы турган. Ошол себептүү Кыргыз Республикасынын Билим берүү, илим жана маданият министрилигинин мамлекеттик лицензиялаштыруу инспекциясынын уруксаат тыянак бүтүмүнүн жана Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 1998-жылдын 7-июнундагы №209 буйругунун негизинде Кыргыз мамлекеттик курулуш траснспорт жана архитектура университеттинин (КМКТАУ) ичиндеги Инновациялык кесиптер институнун алдында “Өрт коопсуздук” кафедрасы түптөлүп, ачылган. Кафедранын штаттык курамын: кафедра башчысы, кафедра башчысынын орун басары, 1 улук  окутуучу, 2 окутуучу, 1 атайын сабактардын бөлмө башчысы жана 1 китепканачы болуп  7 адам түзгөн.

Кафедра Кыргыз Республикасынын ИИМнин ӨКМКББнин “Окутуу пунктунун” базасында ачылып, өрт бөлүктөрүндө ар кандай жетектөөчү кызматтарда иштеп келген, көп жылдык тажрыйбасы бар жана атайын жогорку өрт-техникалык  окуу жайларын бүткөн профессорлук окутуу курамы менен толукталган. Алгачкы кафедранын орун басары болуп полковник Бугубаев Субанбек Станбекович, улук окутуучу полковник Таштамбаев Токтор Тукушевич, окутуучу полковник Редин Андрей Анатольевич, окутуучу полковник Каруна Александр Степанович, атайын сабактардын бөлмө башчысы болуп подполковник Шаршеналиева Гульмира Молдоисаевна иштеп келген.

2000-жылдын март айынан баштап кафедранын башчысы болуп Москвадагы энергетика институнун бүтүрүүчүсү, техника илимдеринин кандидаты, доцент, полковник Жекшенбаев Махмут Осмонович дайындалып, 2012-жылы ден-соолугуна байланыштуу запастык эс-алууга чыгат.
2012-2013- жылдар аралыгында кафедранын башчысынын милдетин аткаруучу болуп СССРнин  ИИМнин Ташкенттеги өрт коопсуздугу инженерлер факультеттин бүтүрүүчүсү полковник Ниязалиев Султанбек Шекербекович эмгектенген.

2013-жылдын апрель айынан баштап кафедраны СССР нин ИИМнин Свердлов өрт-техникалык училищасынын бүтүрүүчүсү полковник Каруна Александр Степанович жетектейт.
2015-жылдын декабрь айынан баштап “Өрт коопсуздук” кафедрасынын башчысы болуп Орус Федерациясынын ӨКМнин Өрткө каршы мамлекеттик Академиясынын бүтүрүүчүсү, техносфералык коопсуздук магистри подполковник Расулов Акылбек Керимбаевич дайындалат.
Кафедранын алгачкы биринчи бүтүрүүчүлөрүнөн болуп 2002-жылы 15 жогорку инженердик “Өрт коопсуздук” багытындагы адистер бүтүп чыгып, кызматыбыздын  кадрлык түзүмүн толуктаган.

Азыркы күнгө чейин бул кафедрада 300дөн ашык бүтүрүүчү бүтүп, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы ӨКМКАнин аймактык бөлүктөрүндө кыргыз элибиздин бакубат, тынч жашоосун камсыз кылып, элибиздин өмүрүн жана мүлк баалуулуктарын сактоодо өз салымдарын кошууда. Ошондой эле коңшу өлкөлөрдө ар кандай  жогорку орундарда дайындалып иш алып барышууда.

Кафедрада “Өрт тактикасы”, “Электр жабдыгындагы өрт коопсуздугу”, “Өрткө каршы суу менен камсыздоо”, “Өндүрүш жана өрттүк автоматика” жана башка сабактар боюнча окуу усулдук көрсөтмөлөр, ошондой эле 2, 3, 4, 5 курстар үчүн жана окуу, өндүрүштүк жана диплом алдындагы  практикалык иш өтүү боюнча методикалык окуу куралдары иштелип чыккан. Ал эми мамлекеттик окуу стандартына ылайык окуу иш планынын негизинде бекитилген бардык сабактар боюнча окуу-методикалык комплекстүү программа иштелип чыгып, кафедранын отурумунда каралып, кафедранын башчысы менен бекитилген. Кафедранын студенттери универстеттин электрондук библиотекасы жана интернет менен колдонууда, атайын компьютерлик класстар менен колдоно алышат.

Кафедрага бекитилген 2 илимий-издөө иштери азыркы учурда иштелип келүүдө. Илимий издөө иштерин алып барууда кафедранын изилдөөчүлөрү жана профессорлук окутуу курамы Кыргыз Республикасынын Улуттук илимий академиясы, башка мамлекеттердеги өрт-техникалык жогорку окуу жайлары, жана башка илимий мекемелер менен кызматташтыгын бекитүү иш-чараларын биринчи максат катары койгон.

Профессордук окутуу курамы ар кандай эл-аралык илимий-практикалык, илимий-техникалык конференцияларга катышып, өрт коопсуздугу боюнча илимий макалаларды даярдап, докладдарды жазууда.

Азыркы мезгилде кафедрада үзүрлүү эмгектенишип, студенттерге билимин иш-тажрыйбаларын жаштарга үйрөтүп, жогорку квалификациядагы профессордук- окутуу курамы иш алып барышат.

“Өрт коопсуздук” кафедрасынын курамы:
- подполковник Расулов Акылбек Керимбаевич – кафедранын жетекчиси;
- полковник  Тамабаев Уланбек Таштанбекович – кафедранын улук окутуучусу;
- запастагы подполковник Шаршеналиева Гульмира Молдоисаевна –кафедранын улук окутуучусу;
- капитан Турусбеков Мирбек Ямшитбекович - кафедранын окутуучусу;
- улук лейтенант Кувайбекова Наргиза Автандиловна – кафедранын окутуучусу;
- запастагы полковник Таштамбаев Токтор Тукушевич – ОКБББнун “Өрт коопсуздук” кафедасынын бөлүмчөсүнүн башчысы;
- запастагы полковник Ниязалиев Султанбек Шекербекович - ОКБББнун “Өрт коопсуздук” кафедасынын бөлүмчөсүнүн окутуучусу;
- майор Дюшембаева Назгуль Кудайбергеновна – кафедранын методисти.

Биргелешкен эмгек келишим боюнча (совместители):
- Кыдыралиев Нурлан Насирдинович – физика-математикалык илимдеринин кандидаты, доцент;
- запастагы полковник Жекшенбаев Махмуд Осмонович – т.и.к., доцент;
- Сарымсакова Аэлита Женишовна – доцент, “Чет тилдер” кафедрасынын жетекчиси; 
- Мамлекеттик кызматтын II-класстагы кеңешчиси Мусуралиев Бакытбек Алмазпекович - кафедранын улук окутуучусу;
- подполковник Сариев Урмат Чубакович - кафедранын окутуучусу.

Азыркы учурда  “Өрт коопсуздугу” кафедрасы өлкө боюнча бирден- бир техносфералык багытындагы “Өрт коопсуздук” адистикти даярдап, чыгаруучу кафедра болуп эсептелет.

Кафедранын окуту курамы
1
Сабак өтүү учурунда
2

2

“Өрт коопсуздук” кафедрасынын студенттеринин өндүрүш практикасы»
2

Производственная практика студентов кафедры «Пожарная безопасность»
3
“Өрт коопсуздук” кафедрасынын студенттеринин өндүрүш практикасы
2

2
“Өрт коопсуздук” кафедрасынын студенттеринин өндүрүш практикасы
2

Полковник С.С Бугубаевдин элесине арналган “Өрт коопсуздугу” кафедрасынын окуучуларынын арасында өткөрүлгөн турнир.
2

2


2

2

“Нооруз майрамы ”

Н. Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин Инновациялык кесиптер институтунда “Өрт коопсуздук” кафедрасынын окутуучулары жана студенттери тарабынан “Нооруз-2019” концерттик программасы уюштурулду.

2 2 2

“Өрт куткаруу спорту”

КРнын Өрткө каршы мамлекеттик кызматынын 93-жылдыгына карта “Өрт куткаруу спорту” боюнча КР ӨКМнин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын Өрткө каршы-куткаруу бөлүктөрүнүн арасындагы мелдешке Н.Исанов атындагы КМКТАУнин Инновациялык кесиптери институтунун “Өрт коопсуздук” кафедрасынын студенттеринин курама командасы мелдешке катышуусу.

2 2 2 2 2

“Экскурсия”

Н. Исанов атындагы КМКТАУ Инновациялык кесиптер институтунун “Өрт коопсуздук” кафедрасынын 1 курстун студенттери КРнын Өрткө каршы мамлекеттик кызматынын көргөзмө музейи менен таанышып келишти.

2 2 2 2