«Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана радиоэлектроника» кафедрасы

2013-жылдын сентябр айында «Информатика жана компьютердик системдерди  программалык камсыздандыруу» жана «Радиоэлектроника жана телекоммуникация» кафедраларынын негизинде «Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана радиоэлектроника» кафедрасы түзүлгөн. Кафедранын башчысы т.и.к, доцент Талыпов Кубатбек Кемелович.

     «Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана радиоэлектроника» кафедрасы КМКТАУнун Жаңы Кесиптер Институтунун маалыматтык коммуникациялык технологиялар жана радиоэлектроника чөйрөсүндөгү бүтүрүүчүлөрдү даярдоочу кафедра болуп эсептелет, анын ичинде «Эсептөөчү техниканы жана автоматташтырылган системаны программалык камсыздоо» жана «үй-тиричилигинде колдонулуучу радиоэлектрондук аппаратура» боюнча адистерди даярдайт. Ушул эле адистиктер боюнча 2012-жылдан баштап бакалавр деңгээлиндеги адистерди даярдап баштады. ИКИнин колледжинде 2011 жылдан баштап «Унаа радиоэлектрондук аппаратурасын техникалык жактан тейлөө», «Эсептөөчү техникаларды жана компьютердик тармактарды техникалык жактан тейлөө» адистиктери боюнча 9-11 класстын базасында кабыл алуу башталган.
Азыркы убакта кафедрада 150дөн ашык студенттер билим алып жатышат. Сабактарды жогорку квалификациялуу профессордук-окутуучу курамы алып барышат. Алардын ичинде Кыргыз Республикасынын илим жана техника чөйрөсүндөгү Мамлекеттик сыйлыгынын лауреаттары – профессорлор: Камаев Р.Р., ф.-м.и.к. Орозалиев М.Ж., т.и.к., доцент Төлбаев Л.К., доценттер: ф.-м.и.к. Капаров А.С., Талыпов К.К., Аккозов А.Дж., Дюшенбиев Н.К., доценттин м.а.: Жусупов А.М., Курманалиева Т.Ж., Боронбаев М.К., ага окутуучулар: Давыдова О.М., Назаралиева А.Т., Пак Г.Б., Сулайманкулова Н.М., окутуучулар: Тиленбаева Н.С., Чомокоева К.Д., Осконбаев А.Т.  ж.б. (Кафедра түзүмү)
Азыркы убакта кафедрада сабактар керектүү деңгээлде өтүлүүсү үчүн аудиториялар, программалык камсыздоо менен жабдылган заманбап компьютерлерден турган өздүк компьютердик класстар менен жабдыкталган. Кафедранын мультимедияны иштеп чыгуу үчүн жумушчу станциясы жана эсептөөчү системдердин схемотехникасын компьютерде моделдөө боюнча стенди бар. Окуу-методикалык адабияттар сатылып алынган жана кафедранын предметтери боюнча окуу-методикалык электрондук виртуалдык база түзүлгөн. Кафедра Европалык стандартта окутуу максатында «Информатика жана эсептөө техникасы» жана «Унаа радиоэлектрондук аппаратурасын техникалык жактан тейлөө» багыты боюнча базалык жогорку кесиптик билим берүү (бакалавр) адистигин даярдап баштады, жана ошондой эле «Маалыматтык башкруу», «Маалыматтык коммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы» деген жаңы адистиктерин даярдоо боюнча лицензия алынган.
Кафедранын студенттери ар кандай практикаларды (окуу, өндүрүштүк, диплом алдындагы) өзүбүздүн Институтта жана Университетте, жана дагы кесиптик багыттагы алдыңкы катардагы уюмдарда жана фирмаларда өтүшөт. Алардын ичинде Кыргыз Республикасынын Президентинин Иштерин Башкаруусунун алдындагы Коомдук Информациялык Борборунда, Республикалык радиотеле борборунда, Жаңы Информациялык Технологиялар Борборунда, Мамлекеттик Статистикалык  Комитеттинин  Башкы Эсептөө борборунда, Кыргыз Республикасынын Социалдык Фондунун Информациялык Борборунда, «Кыргызтелеком» ААК, РПО РМТР (радиорелейлик магистралдар, республикалык радио жана телевидение өндүрүштүк бирикмеси), Улуттук илимдер академиясынын ИФТПМТ институту, «Снежный барс» фирмасы ж.б.
Кафедра кыска мөөнөттүн ичинде программалык камсыздоо жана радиотехника профилдери боюнча 650дөн ашык инженерлерди даярдап чыгарды, алардын баары жумуш менен камсыз болушкан. Кыргызстандын жана жакынкы чет өлкөлөрдүн ар кандай мекемелеринде,  ишканаларында иштеп жатышат.