«Дизайн» кафедрасынын тарыхы

«Дизайн» кафедрасы 2000-жылы ИКИнин курамында «Дизайн» адистиги боюнча квалификациялуу кадрларды даярдоо максатында түзүлгөн. Кафедрада төмөндөгүдөй: «Графикалык дизайн», «Имараттын ички көрүнүшүнүн дизайны», «Костюмдардын дизайны» адистиктери даярдалат. Кафедра Кыргызстанда биринчилерден болуп  эң жогорку кесипкөй билим берүүнүн мамлекеттик билим стандартына ылайык адистикти даярдоонун окутуу-планын түзгөн . 522519 - «Дизайн» адистиги  КРнын 2006- ж. 16-августундагы №543/1 буйругунун негизинде Билим берүү, илим жана жаштар саясаты министирлигинде бекиген. Каттоо номуру 184м/гум (КМКТАУнун инновациялык кесиптер  институтунда «Дизайн» кафедрасын стандартын түзүүчү ага окутуучу Б.Э. Халмурзаева). Кафедрада  адистик боюнча окутуу жумушчу- пландары үлгүлүү жана талапка жооп берерлик деңгээлде иштелип чыккан. Күндүзгү бөлүмдө окутуу жана билим берүү үчүн лицензияга ээ болгон. (№322 лицензияга №3 тиркеме, каттоо номуру 1-155, 2004-ж. 28.05. Токтом №7/05). (Кафедранын курамы).
«Дизайн» кафедрасынын башчылыгынын милдетин көркөм искусствонун кандидаты Кыдыров Бостон Жапарович аткарат.  Кафедрада «Дизайн» адистигине даярдоо билим берүү стандартынын талаптарына жооп берерлик деңгээлде адистер даярдалат. Кафедрада бекитилген сабактар боюнча жумушчу окуу программалары иштелип чыккан. Айрым лекциялык жана практикалык курстар толугу менен кафедранын лекторлору тарабынын электрондук материалдарды презентациялоо ( Microsoft Power Point программасында иштетилген электрондук тематикалар, сүрөт көркөмдүгүнүн иллюстрациясы, презентациялар) менен коштолот, таркатылган материалдар менен толукталат. Айрым практикалык курстарда адистиктер боюнча курс толугу менен интерактивдүү оюндар жана усулдар менен өткөрүлөт. («Долбоорлоо – дизайны», «Дизайндын усулу жана теориянын негизи- дорбоорлоо сабактары»).
Дизайн боюнча дипломдук жана курстук долбоорлор заманбап деңгээлдеги программалык жабдуулар: 3ds Max 7.0 - 9.0, ArchiCAD 8.0 -12.0, Corel Draw 10.0 -13.0,  Adobe Photoshop ж.б  жабдылып, эрежеге ылайык иш жүзүндө иштеп жаткан обьектилерде же компанияларда аткарылат.
Мамлекеттик аттестациялоо комиссиясы кафедрадагы бүтүрүүчүлөрдүн дипломдук иштери  кесиптик жогорку деңгээлде аткарылгандыгын жана чыгармачылык менен иштөө деңгээли жогору экендигин ар дайым белгилеп келишет.
«Дизайн» кафедрасынын сабактарды окутуу процессин программалык- маалыматтык камсыздоосу №3.4 жадыбалда  көрсөтүлгөн. Кафедранын отурумундагы токтомдор талапка жооп берет, кафедрада иш алып баруусу бир калыпта өнүгүүдө. Тарбиялык иштер боюнча кураторлордун студенттер менен иштөө планы талапка жооп берерлик. Алар дайыма кураторлук сааттарды өткөрүшөт,студенттердин катышын жана жетишкендиктерин текшерип, ар кандай темадагы ангемелешүүлөрдү уюштуруп турушат. Кафедранын мүчөлөрү тарбиялык иштерди уюштуруу максатында студенттер менен чогулуштарды, жекече ангемелешүүлөрдү, андан тышкары чыгармачылык ой жүгүртүүнү өстүрүү жана чыгармачылыкты калыптандыруу («Идея»- дизайн студиясы)максатында чыгармачылык акцияларды уюштурушат. Студенттердин кесиптик маданиятын жогорулатуу максатында музейлерге жана көргөзмөлөргө баруу  ищ-чаралары уюштурулат. Кафедранын окутуучулары менен бирдикте Халмурзаеванын Э.Б. жетекчилиги алдында «Ысык -Көл туризми үчүн идеялар жана жаңы дизайндар» аттуу темада эксперименттик илимий практикалар жүргүзүлөт. Студенттердин дипломдук жана курстук иштеринин тематикалык негизи жалпы кафедранын изилдөө-маселерин толуктайт. Студенттер жана окутуучулар менен биргелешип кафедрада Ысык -Көлдүн жээгиндеги туристик комплекс жөнүндө маалымат базасы түзүлгөн.

«Дизайн» кафедрасынын байланышы:

 • Бишкек Башкы Архитектурасы,
 • Г.Айтиев атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт искусство музейи (КМКСИМ);
 • КР архитекторлор союзу,
 • КР сүрөтчүлөр союзу,
 •  «KIRLAND» басмаканасы,
 • «Туран» фирмасы,
 •  «Printhouse LTD» ЖЧК,
 • Бишкектеги жаңы чыгармачылык мектеби,
 • №5 кесиптик лицейи,
 • №17 кесиптик лицейи

 

 «Дизайн» кафедрасынын эл-аралык байланышы

 • CASCO LAND Эл аралык долбоор (Голландиялык архитектор-дизайнерлер Ян Корбес жана Берт Крамер) – 2008 –ж.
 • Новы Горицы университети, Словения, «PARCUMED» долбоору – 2010- ж.

 «Дизайн» кафедрасынын байланышы:

 • Бишкек Башкы Архитектурасы,
 • КМКСИМ - Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт искусство музееей Г.Айтиев атындагы,
 • КР архитекторлор союзу,
 • КР сүрөтчүлөр союзу,
 •  «KIRLAND» басмаканасы,
 • «Туран» фирмасы,
 • ОсОО «Printhouse LTD»,
 • Бишкектеги жаңы чыгармачылык мектеби батытагы,
 • №5 профессионалдык лицейи,
 • №17 профессионалдык лицейи
 • ж.б.

 «Дизайн» кафедрасынын эл-аралык байланышы

 • Эл аралык проект CASCO LAND (голландиалык архитектор-дизайнерлер Ян Корбес жана Берт Крамер) – 2008 г
 • Новы Горицы университети, Словения, «PARCUMED» долбоору - 2010 ж.
 • ж.б.