«Суу менен камсыздоо, агызуу жана гидротехникалык курулуш» кафедрасынын тарыхы

         Кафедра 1964-жылы ФПИнин «Сантехника» кафедрасынын базасында уюшулган.

«Суу менен камсыздоо жана  агызып чыгаруу» адистиги боюнча инженер-куруучулардын биринчи бүтүрүүчүлөрү 1969-жылы чыгарылган. Окуу күндүзгү, сырттан окуу жана дистанттык формада жүргүзүлөт, жылына 75 студент кабыл алынат жана алар республиканын ичинде жана сырт жактарындагы ар түрдүү айыл-чарба тармактарындагы иштерге бөлүштүрүлүшөт. (Кафедранын курамы).
Кафедрада 3 окуу-илимий лаборатория иштейт, ал жерде өндүрүш уюмдардын суроолору боюнча кеңири изилдөө иштери өткөрүлөт. Биздин бүтүрүүчүлөр 6 кандидаттык, 1 докторлук диссертацияны (Т.Х.Каримов, И.Абдурасулов, К.Базов, В.В.Коляга, К.Баканов, П.Ивкин ж.б) жана магистрлик диссертацияларды (Е.Баранникова, М.Ершова, Р.Тен, Байгазы кызы Н., З.Б.Көчөрбаева ж.б.) коргошту. Коргоого 1 докторлук диссертация (Т.Х.Каримов) жана 3 кандидаттык диссертация (Байгазы кызы Н., Ж.И.Осмонов, З.Б.Көчөрбаева) даярдалууда. Техника илимдеринин кандидаты, доцент Т.Х.Каримовдун жетекчилиги алдында 1 кандидаттык диссертация корголду (А.И.Абдурасулов).
Азыркы убакта биздин бүтүрүүчүлөр айыл-чарбанын бардык тармактарында эмгектенишүүдө, айрымдары чоң-чоң окуу жайлардын, илимий жана өндүрүш бөлүмдөрүнүн жетекчилери болуп иштөөдө (Т.Х.Каримов «Cуу менен камсыздоо, агыгуу жана гидротехникалык курулуш" кафедрасынын башчысы, И.Абдурасулов КОСУнун «Суу менен камсыздоо жана ыплас сууларды агызып чыгаруу» кафедрасынын башчысы, К.Ч.Манапов – «Нимат» ЖЧКнун директору.
Азыркы учурда окуу күндүзгү, сырттан окуу жана дистанттык формада жүргүзүлүүдө, кафедранын алдында аспирантура жана магистратура иштейт, окутулуучу сабактар окуу программалары жана усулдук көрсөтмө, куралдар менен камсыздалган.


Тел. 996 (312) 56-15-07
Fax. 996 (312) 54-56-42
Сайт: www.IEES.kg

                                                          Жаңыланды: 02.11.2018-ж.

Жооптуу: Мирбек кызы Нуржан