«Буюмдарды көркөм долбоорлоо»кафедрасы

“Буюмдарды көркөм долбоорлоо” кафедрасы 1995-жылы түзүлгөн. Кафедра түзүлгөндөн баштап 500 дипломдуу адистерди даярдап чыгарды. Кафедранын жетекчиси доцентин милдетини  аткаруучу Оморкулова  Динара  Кутубековна.
Кафедранын биринчи бүтүрүүчүлөрү “сүрөтчү- стилист” деген адистикке ээ болуп 2000 жылы чыгарылган. Алардын арасындагы бүтүрүүчүлөр  азыркы мезгилде Канада, Германия, Россия жана башка өлкөлөрдө ийгиликтүү иштеп жатышат, ошондой эле Кыргызстандын алдыңкы тигүу ишканаларында  жана  мекемелерде иштешет. (Кафедранын курамы)

Азыркы үчүрда бакалавр академиялык даражасында даярдоо уч багытта жүргүзүлөт:

 1. “ Костюм жана текстиль искусствосу ” , “Буюмдарды көркөм долборлоо” профили боюнча.
  Окууга өтүү шартында “ЖРТ” (110 балдан кем эмес) , андан тышкары “ Сүрөт”  жана “Костюмдун композициясы” кирүү экзамендердин жыйынтыгы эске алынат.
 2. “Жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоо”,  “Тигүү буюмдарын конструкциялоо” профили боюнча.
  Окууга өтүү шартында “ЖРТ” эске алынат (110 балдан кем эмес).
 3. “Сүрөт өнөрүнүн искусствосу” (2017 жылдын сентябрь айынан баштап), “Көрком текстили” профили боюнча.

 

 Окууга өтүү шартында “ЖРТ” эсептелбейт. Кирүрү экзамендер  төмөнкүлөр: 
“ Сүрөт” , “Орус тили” жана “Кыргыз тили” боюнча ички тест өткөрүлөт. 
Күндүзгү окуу шартында  контрактык төлөм  түрдө жана мамлекеттик бюджет боюнча окутуу жүргүзүлөт.
Академиялык быгыты- бакалавр,  үч багыттар боюнча окуу мөөнөтү- 4 жыл.  

2018-жылдын сентябрнан баштап “Костюм жана текстиль искусствосу” багыты, “Костюмдарды көркөм долборлоо” профили боюнча магистрдик даярдоо жүргүзүлүүдө. Окутуу контракттык негизде күндүзгү формада жургүзүлөт. Окуу мөөнөтү 2 жыл.
Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы 24 кишини түзөт, анын ичинде 3 т.и.к., 2 профессор, 1 PhD of Art, 6 доценттин милдетин аткаруучу, 7 улук окутуучу, 5 окутуучу.

Кафедранын илимий иши Кыргыз костюиун изилдөөгө арналган: кайра иштетүү технологиялары, конструкциялоо, тарыхый аспекттерди өнүктүрүү. КР түндүк жана түштүк региондорунда аялдардын жана эркектердин костюмун калыбына келтирүү (2 ден костюм).
Кафедранын чеберкана, өнөрканалары заманбаб шаймандары менен жабдууланган, андан тышкары компьютердук класс уюшулган. Кафедрага караштуу китеп кана фонду түзүлгөн, 200дөн ашык окуу китеби,  усулдук колдонмолор жана сейрек даана адистик китептер бар. Студенттер кеңири маалымат алуучу базаны колдонууга мүмкучулүк алышат.
Окуу процессинде студентер  негизги жана толуктоочу кесиптик сабактардан изилдөө жүргүзушөт. Практикалык жана лабораториялык сабактарынан  методикалык көрсөтмөлөрдү  жана заманбаб технологияларды, графикалык компьютордук программаларды өздөштүрүп үйрөнүү менен кошо жаңы профессионалдык тажрыйба алууга көмөктөшөт.
Дипломдук проектерди  иштеп чыгаруу учурунда “БКД”  кафедрасынын бүтүрүүчүлөрү чыгармачылык жана өнөр жай 5 модельден түзүлгөн аялдар жана эркек кийим коллекцияларды жаратып, республикалык жана эл аралык көргөзмөлөрдө,  дизайнерлердин Жумалык мода конкурстарында  катышышат.       

“БКД” кафедрасы жыл сайын Эл аралык “Кыргызстан Мода индустриясы. Буюмдар жана шаймандар” көргөзмө- жармаркесинин негизинде “Fashion ingustry” жаш дизайнерлердин конкурсуну Кыргыз Республиканын “Легпром” Ассоциациясы менен биргеликте республика көлөмүндө өткөрөт. 
Студенттик жаштарды Республикалык, шаардык жана унивеситеттик коомдук турмушка кызыктыруу максатында “ БКД”  кафедрасы жыл сайын көптөгөн конкурстарды, Мода көргөзмөлөрдү жана башка чараларды ишке ашырат.
Андан тышкары, жыл сайын “БКД” кафедрасы өзүнүн бүтүрүүчүлөрү диплом алгандан кийин жумуш таап кетүү максатында КМАКТАУнун маркетинг бөлмөсү менен биргеликте“Баш орун- жармаркесини” өткөрөт.
Жармаркада жеңил өнөр жайынын  жетекчилери, кол өнөрчүлүк ишмерлер, соода кызматкерлер чакырылат. Бүтүрүүчү студентер  өздөрүнүн резюмесин жана портфолио, эң жакшы иштерин, эскиздерин көрсөтүшөт. Ошондой эле 4 жылдык окуусу жыйынтыгы негизинде талантуу студенттер менен маектешип, сапатын баалап диплом астындагы практикага өтүүгө студентерди сунушташат. Көрсөтүлгөн чаралар менен жумушка орношуу мүмкүнчүлүгү чечилет.  “БКД “ кафедранын  бүтүрүүчү студенттери кийимдерди көркөмдөө долбору, тигүү буюмдардын технологиясы жана конструкциялоо боюнча, кездеме токуу дизайни боюнча билим алуу тармактарында иш жүзүндө ийгиликтүү ашырууда:

 • Текстиль жана жеңил өнөр жай өндуруштөрүндө;
 • Мода үйу, ателье, дизайн студияларда;
 • Чыгармачылык өнөр иш каналарда;
 • Редакцияларда, мода  журналында жумушка орношууга мүмкүнчүлүктөрү болот.

 

       Жооптуу: Сарыбаев Ш. 

Жаңыланды:  10.03.2020-ж.