Жол кыймылын уюштуруу кафедрасы (ЖКУ)

     ЖКУ кафедрасы Н.Исанов атындагы КМКТАУнун бүтүрүүчүлөрдү даярдоочу кафедрасы болуп саналат жана жол кыймылын уюштуруу адистиги боюнча инженерлерди даярдоону иш жүзүнө ашырат. Кафедранын башчысы болуп т.и.к., КМКТАУнун профессорунун м.а.Исаков Куттубек эмгектенет.

“Кыймылдын коопсуздугу жана уюштуруу” жана “Транспортто ташууларды уюштуруу жана башкаруу” билим берүү программаларынын тарыхы. 1995-жылы “Жол кыймылын уюштуруу” адистигине алгачкы жолу бакалавриат системасы боюнча кабыл алуу жүргүзүлүп, алар окуу жайын бакалавр даражасын алып ийгиликтүү аякташкан. Ал эми 1996-жылдан тартып (“Кыймылдын коопсуздугу жана уюштуруу” адистиги менен бирдикте 2001-жылы “Транспортто ташууларды уюштуруу жана башкаруу” адистигине кабыл алуу башталган) 2014-жылга чейин көрсөтүлгөн адистиктер боюнча инженерлер даярдалган. 2014-жылдан баштап азыркы учурга чейин кафедрада 670300-“Транспорттук процесстердин технологиясы багыты боюнча “Кыймылдын коопсуздугу жана уюштуруу” жана “Транспортто ташууларды уюштуруу жана башкаруу” билим берүү программалары боюнча бакалаврларды даярдоо жүргүзүлүп келе жатат.

1999-жылы КМКТАУда «Жол кыймылын уюштуруу» кафедрасы түзүлгөн, кафедраны алгач Бишкектеги унаа жол техникумунун директору Орунтаев Н.А. башкарган. 2001-жылы башчы болуп т.и.к., доцент Маткеримов Т.Ы. болгон. Ал эми 2002- жылдан баштап кафедраны т.и.к., профессордун м.а.ИсаковК.И. башкарат.
Кафедранын жамаатынын бирден бир максаты - болочоктогу адистерге сапаттуу билим берүү жана Кыргызстанда гана эмес, республикадан тышкары да транспорт багыты боюнча эмгек базарында атаандаштыктарга туруктуу кесип ээлерин даярдоо.
Азыркы мезгилде кафедранын негизги илимий багыттары аныкталган жана негизделген, атасак:

  • бийик тоолуу унаа жолдорун оңдоо, көзөмөлдөө жана куруу үчүн көп максатка ылайыкталган механизация каражаттарын иштеп чыгуу жана жасоо;
  • бийик тоолуу шарттарды эске алуу менен КР аймактарында жана Бишкек шаарында жол кыймылын уюштурууну жакшыртуу.

Илимий изилдөөлөрдү иш жүзүнө ашырууда негизги ролду илимий жетекчинин компетенттүүлүгү, кафедранын алдыңкы ЖОЖдор, өндүрүштөр менен болгон байланышы ойнойт. Илимий тажрыйба алмашуу үчүн окуу-усулдук багыт боюнча кафедра жакынкы чет элдик жана Республиканын ЖОЖдору менен байланыш түзүп турат. Мисалы, илимий изилдөө, окуу-усулдук багыт боюнча кафедра Казак транспорт жана коммуникация Академиясынын транспорт багытындагы кафедрасы, Казак унаа жол институту ж.б. менен байланышы бар. Жыл сайын кызматкерлер ар түрдүү илимий-практикалык конференцияларда илимий баяндмалар  менен чыгып турушат. Кафедра аспиранттарды жана магистрлерди даярдап чыгарат.

                                                                                                                   жаңыланды:09.02.18.

                                                                                                      Жооптуу: Өмүрбеков Чыңгыз