ЭКОНОМИКА ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ ИНСТИТУТУ

1

     Миссиясы –экономика, менеджмент жана бизнес жаатында инвестициялык-курулуш өнөр жайын өнүктүрүү үчүн биргелешкен билим берүү программалары жана чет элдик окуу жайлары менен илимий кызматташтык аркылуу атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдоо.

 

Институттун директору - доцент, экономика илимдеринин кандидаты Самайбекова Зейнегул Кубатбековна.
Институттун курамында 3 кафедра иштейт:

  • «Ишкананын экономикасы жана башкарылышы»;
  • «Бухгалтердик эсеп-кысап жана аудит»;
  • «Менеджмент».

Институттун башкаруу түзүмү

Институт төмөнкү багыттар боюнча жогорку квалификациясындагы бакалаврларды, магистрлерди  жана аспиранттарды даярдайт:

Бакалавриат:

Даярдоо багыты

Профилдери

Экономика

Ишкананын экономикасы жана башкарылышы

Каржы жана насыя

Бухгалтердик эсеп-кысап жана аудит

Дүйнөлүк экономика

Бизнести башкаруу

Эл аралык бизнес

Менеджмент

Ишкананы башкаруу

Курулуш

Курулуштагы логистика

Бизнес-информатика

Электрондук бизнес

Сапатты башкаруу

Курулуш продукциясынын сапатын башкаруу

Логистика

Логистика жана жеткирүү чынжырын башкаруу

Магистратура:

Даярдоо багыты

Магистердик программалар

580100 «Экономика»

Эсеп-кысап, талдоо жана аудит

Каржы жана насыя

Курулуш индустриясынын экономикасы

Нарктык инжиниринг

580200 «Менеджмент»

Стратегиялык менеджмент жана атаандаштыкты башкаруу (курулушта)

Жалпы жана стратегиялык менеджмент (курулушта)

Аспирантура:

08. 00. 05  - Элдик чарбасысындагы экономика, пландаштыруу, башкаруусун түзүү

08. 00. 10  - Каржы, акча айлануу жана насыя


2018-жылдын 16-октябрында институттун студенттери Damas International Hotelимаратында өткөрүлгөнV эмгек жана байланыштар жарманкесине катышышты.
1

Институттун студенттери “Авангард-стиль” жана “Ингосстрах” компанияларынын өкүлдөрү менен.

2

3

“Ингосстрах” компаниясынын өкүлү студенттердин суроолоруна жооп берүүдө.

Жооптуу: Иманкулова С.Э.

Жаңыланды: 23.10.2020-ж.