1ТРАНСПОРТ ЖАНА ЭКОЛОГИЯ ИНСТИТУТУ

ТРАНСЭКОИН  Транспорт жана коммуникациялар факультетинин жана Экология жана энергияны үнөмдөө институтунун базасында КМКТАУнун Окумуштуулар Кенешинин чечими менен 2017-жылдын май айында  кайрадан түзүлгөн.
ТРАНСЭКОИН көтөрүп-ташуучу, куруучу, жол жана технологиялык машиналар жана жабдуулар жана ошондой эле курулуш өндүрүшү багытындагы ар кандай менчик формаларындагы автотранспорт комплекстери үчүн терең теоретикалык жана практикалык  жөндөмдөрү бар жогорку квалификациядагы инженердик кадрларды даярдайт.
Директору - т.и.д., проф. Шатманов Орозбек Токтогулович (директораттын курамы). http://www.intranscom.kg
Азыркы учурда институтта 60дан ашык мугалим иштейт, анын ичинде 6 илимдин докторлору, 24 илимдин кандидаттары жана төмөнкү профиль / адистиктер боюнча 1500дөн ашык студент билим алууда:

Багыт

Профиль / адистик

1

Транспорт-технологиялык машиналарын жана комплекстерин эксплуатациялоо

Автомобилдер жана автомобиль чарбасы

2

Автомобиль сервиси

3

Транспорттук процесстердин технологиясы

Унаада ташууну уюштуруу жана башкаруу:
Эл аралык ташуулар;
Транспорттук комплекстин ишмердүүлүгүн инспектирлөө  жана  лицензиялоо

4

Кыймылдын коопсуздугу жана уюштуруу
ЖТК изилдөө жана серептөө

5

Бажы иши (транспортто)

Транспорттук логистика

6

Жер үстүндөгү транспорттук- технологиялык машиналар жана комплекстер

Көтөрүп-ташуучу, курулуш, жол машиналары жана жабдыктары

7

 

Кафедралар:
«Жүк ташууну уюштуруу жана жол кыймылынын коопсуздугу»
«Бажы иши (транспортто)»
«Транспорттук жана технологиялык унааларды эксплуатациялоо»
«Дене тарбия жана спорт»
«Физика жана колдонмо химия»
«Чет тилдер»
«Кыргыз тили жана адабият»                                                                                   «Жаштар менен иштөөнү уюштуруу жана орус тилин өнүктүрүү»
Тиешелүү багыттар боюнча магистр жана аспиранттарды даярдоо жүргүзүлөт.
ТРАНСЭКОИН жамааты өзүнүн көп жылдык изилдөөлөрүнүн жыйынтыгы менен  автотранспорт каражаттарынын үнөмдүүлүгүн жана ишенимдүүлүгүн жогорулатуу, техникалык тейлөө жана оңдоонун эмгек сыйымдуулугун төмөндөтүү жана ошондой эле жүктөрдү, жүргүнчүлөрдү ташууда чыгымдарды төмөндөтүүгө демилге берүүдө. Жол курулушун жүргүзүү үчүн машиналардын жана жабдуулардын конструкцияларын өркүндөтүү боюнча сезилээрлик изилдөөлөр жүргүзүлдү, жол-курулуш, транспорт машиналарынын конструкцияларын өркүндөтүү, жол кыймылын уюштуруу жана коопсуздук, автомобиль ташууларын уюштуруу жана башкаруу боюнча иштердин комплекси аткарылууда.
Институттун кызматкерлери кесиптик квалификациясын жогорулатуу боюнча стажировкалардан өтүп турушат (Россия Федерациясы, Германия, Индия Республикасы, Казахстан Республикасы, Грузия ж.б.).
Студенттердин сапаттуу жана көрсөтмөлүү билим алуусу үчүн электрондук окуу-усулдук комплекстер иштелип чыккан. Анда анимациялык презентациялар, тесттик тапшырмалар, лекциялык курстар жана усулдук көрсөтмөлөр камтылган.
Институт КР транспорт жана коммуникациялар министрлиги, КР Инженердик академиясы, КР УИА Машина таануу институту, МАДИ, ТАДИ, Казак транспорт жана коммуникациялар академиясы, Казак улуттук агрардык университети, МИСИ, ДИСИ, Кыргыз улуттук техникалык университети, Кыргыз агрардык университети, «Строймеханизация» АК, «Акжолтой» АК, Бишкек ш. ЖККББ, №1 ПЛУАД, Бишкек троллейбус башкармалыгы, Бишкек ш. №7 МГАТП, КР мамлекеттик бажы комитети, Бишкек мэриясынын алдындагы шаар жолдору башкармалыгы, «Бишкек-Ош» автожол башкармалыгы менен окуу-усулдук жана илимий багытта тыгыз байланышта иш алып барат. Көптөгөн мекемелерде студенттердин окуу жана өндүрүштүк практикаларын өтүү үчүн келишимдик негизде атайылаштырылган жайлар, окуу-өндүрүштүк филиалдар ачылган.
Азыркы учурда башка өлкөлөргө транспорт коридорун ачуу боюнча Эл аралык TRACECA долбоору ишке ашууда.
ТРАНСЭКОИНде заманбап аудио-видео каражаттары жана жаңы компьютердик технологиялар менен жабдылган окуу-лабораториялык базалар, лекциялык жана лаборатория-практикалык аудиториялар бар.
Студенттер өзүлөрүнүн негизги кесибинен тышкары ширеткич, автоэлектрик, авто оңдогуч, бургулагыч, жаңы үлгүдөгү «В», «В1» и «С», «С1» категорияларындагы айдоочулук күбөлүктөрдү алуу боюнча кошумча билимдерди өздөштүрүшөт.

                                                                                                       Жооптуу: А.Алтыбаев

                                                                                                 Жаңыланды: 18.06.2019-ж.