Кыргыз-Герман   колдонмо информатика институту (КГКИИ)

Кыргыз-Герман колдонмо информатика институту (КГКИИ) 2003-ж., Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин жана  Батыш-Саксон колдонмо илимдер университетинин (Цвикау ш., Германия) ортосундагы келишимдин негизинде түзүлгөн.  Институтта 2 кафедра бар:"Маалыматтык системалардын коопсуздугун камсыздоо", "Колдонмо математика жана информатика" кафедраларында  50дөн ашуун жогорку квалификациялуу адистер эмгектенишет, алардын ичинде 2 илимдин докторлору жана профессорлору, 12 илимдин кандидаттары жана доценттери, 1 КР билим берүүсүнүн эмгек сиңирген ишмери, 8 КР билим берүүсүнүн отличниктери  бар.
2004-2008-ж.ж., тажрыйба алмашуу келишиминин алкагында профессор Г. Байер программалоо боюнча блоктук семинарларды  өткөргөн жана жыйынтыгында КГИФнин 8 студенти жайкы өндүрүштүк практикаларын Германиянын  Плауен шаарында өтүүгө мүмкүнчүлүк алышып, андан ары окууларын 1 семестр Батыш-Саксон университетинде (Цвикау ш., Германия) уланта алышты. Алардын ичинен 6 студент магистратурага өтүшкөн жана 2 студент Батыш-Саксон университетинин информатика магистринин дипломуна ээ болушту.

2008-ж., баштап  Батыш-Саксон университетинин «Информатикадан бакалаврларды даярдоону окуу программасына киргизүү» долбоору Кыргыз-Герман информатика факультетинде  Германиялык  академиялык алмашуу программасы (DAAD) боюнча 500 миң евро суммасындагы каржылоо көлөмүндө ишке ашырылып келет. Долбоордун башкы максаты: Европалык билим берүү программаларынын базасында «Информатика» багыты боюнча биргелешкен окуу программасын иштеп чыгуу жана аны КМКТАУнун ЖМТИнин КГКИФде ишке киргизип,  Кыргыз жана Герман үлгүсүндөгү диплом берүү каралган.
Батыш-Саксон университетинин  долбоорунун алкагында 6 окутуучу немец тилинен, 4 окутуучу англис тилинен, 2 окутуучу информатикадан стажировка өтүштү. 503 нуска китептер жана окуу куралдары, 53 компьютер,4 проектор,6 ноутбук жана 5 түйүндүк коммутаттор сатып алынган жана Германиялык билим берүү программаларынын талаптарына ылайык 2 компьютердик класстар жана 1 «Аппараттык камсыздоо жана түйүндүк жабдуулар» лабораториясы заманбап жабдуулар жана керектүү программалык каражаттар менен түзүлгөн.
Долбоордун программасына ылайык 2011-2012-ж., КГКИФнин 11 студенти 3 курстан кийин Германиядан окууларын улантканга жөнөтүлгөн жана окууну аяктаган соң Батыш-Саксон университетинин  информатика бакалаврынын дипломуна ээ болушат. Жыл сайын  DAAD долбоору боюнча КГИФнын абитуренттери үчүн «Информатика» багытында гранттар бөлүнүп берилет жана учурда 53 адам DAAD стипендияларынын ээлери.
2010-ж., КМКТАУ биринчи жолу «ASIIN» (Германия) Европалык аккредитациялык агенттигинде «Информатика» багыты боюнча эл аралык аккредитациядан өттү.
2009-ж., «Тенгельман» Германиялык фонду тарабынан каржыланган «КМКТАУ ЖМТИде колдонуу жана окутуу үчүн  IТ  инфракурамынын эффективдүү курулмасы» долбоору ишке ашырылып келүүдө. КМКТАУда  Кыргыз-Герман IT-борборунун жана маалыматтык технологиялар инфракурамын түзүү долбоорнун максаты –билим берүүгө багытталган жана ишенимдүү Интернетке, ички түйүнгө жана КМКТАУнун электрондук китепканасынын окуу материалдарына кирүүгө мумкүндүк алууну көздөйт. Долбоордун жыйынтыктары студенттерди компьютердик түйүндөрдүн жана коммуникациялар тутумдарынын жетишкендиктерин окутууда колдонулат.
Учурда бул долбоорго ылайык бардык керектүү жабдуулар сатып алынган жана 2013-ж., баштап КМКТАУда өткөргүчсүз Интернет ишке киргизилет.

Батыш-Саксон университетинин  долбоорунун алкагында 6 окутуучу немец тилинен, 2 окутуучу информатикадан стажировка өтүштү. Германиялык билим берүү программаларынын талаптарына ылайык 2 компьютердик класстар жана 1 «Аппараттык камсыздоо жана түйүндүк жабдуулар» лабораториясы заманбап жабдуулар жана керектүү программалык каражаттар менен түзүлгөн.
КГКИФде программалык, ошондой эле маалыматтык коргоо жана маалыматтык коопсуздук боюнча автоматташтырылган тутумдар үчүн аппараттык каражаттар тургузулган 2 компьютердик класстар жана машыгуу залы бар. 
2010-ж., Кыргызстанда биринчи жолу  КМКТАУ  «ASIIN» (Германия) Европалык аккредитациялык агенттигинде «Информатика» багыты боюнча эл аралык аккредитациядан өттү.

2009-ж., «Тенгельман» Германиялык фонду тарабынан каржыланган «КМКТАУ ЖМТИде колдонуу жана окутуу үчүн  IТ  инфракурамынын эффективдүү курулмасы» долбоору ишке ашырылып келүүдө. КМКТАУда  Кыргыз-Герман IT-борборунун жана маалыматтык технологиялар инфракурамын түзүү долбоорнун максаты –билим берүүгө багытталган жана ишенимдүү Интернетке, ички түйүнгө жана КМКТАУнун электрондук китепканасынын окуу материалдарына кирүүгө мумкүндүк алууну көздөйт. Долбоордун жыйынтыктары студенттерди компьютердик түйүндөрдүн жана коммуникациялар тутумдарынын жетишкендиктерин окутууда колдонулат.
2011-ж., Германиянын академиялык алмашуу кызматынын (DAAD) Европалык комиссиясы  тарабынан КГИФнин ишмердүүлүгү жогору бааланган.
  КГКИФде ошондой эле жогорку квалификациялуу атаандыштыкка жөндөмдүү бүтүрүүчүлөрдү «Маалыматтык коопсуздук» жана «Рекреация жана спорттук-ден соолукту чыңоо туризми» багыттары боюнча даярдайт.
Факультетте студенттер үчүн жемиштүү окуу үчүн бардык шарттар түзүлгөн, INTERNET жана электрондук китепкананын кызматтары менен Германиядан сатып алынган видео жана аудиоматериалдар, китептер жана окуу куралдары менен кеңири колдоно алышат.
                                          

Факультеттин илимий багыттары:


- Маалыматтык технологияларды өндүрүштүн тармактарында колдонуу;
- Автоматташтырылган тутумдардын маалыматтык коопсуздук программдык-аппараттык каражаттарын иштеп чыгуу.

   Окутуунун мазмуну жана максаты

Информатика багытында бакалавриатта окутуу Батыш-Саксон университетинин (WHZ) окуу планынын   негизинде өткөрүлөт, тереңдетилген жана квалификациялуу немец жана англис тилдерине окутуу жүргүзүлөт.   Окутуунун мазмундуу бөлүгү WHZ профессорлору жана окутуучулары, WHZда  окуудан өткөн окутуучулар тарабынан жүргүзүлөт. Окуу  өзгөчө информатикага кызыккан, немец тилин же англис тилин мектептен жакшы өздөштүргөн, математика жана логикадан шыктуу абитуренттерге туура келет. Окутуунун  мөөнөтү 4 жыл, эл аралык деп таанылган илимдин бакалавры даражасы менен аяктайт. Бакалавр жана чебер – бул кызматтагы Европалык  бирикменин окуу жыйынтыктары.Окутуунун негизги багыттары Программалык камсыздоону иштеп чыгуу, ошондой эле  компьютердик тутумдардын жана түйүндөрдүн администрациясы. Тилдик окутуунун алкагында Германиянын жогорку окуу жайларына өтүү үчүн чет өлкөлүк абитуриенттер тилдик сынак тапшыруусу зарыл.

Окууга каттоо, окуу акысы, стипендиялар

Окууга катталуу үчүн аттестатын көрсөтүп, ошондой эле КМКТАУда кирүү сынактарын тапшырат. Сунушталган 60 орун катталуучу талапкерлердин мыктыларынын арасында кирүү сынагындагы жалпы баллдардын санынын 40% кем эмес алгандарга бөлүштүрүлөт. Бул жылы окуу үчүн акы 25800 сомду түздү. Германиялык  академиялык алмашуу программасы (DAAD) 2014-ж., Кыргызстандын 10 студентине стипендия бөлүп берген.Стипендия окуу акысын толугу менен камтыйт.
Бишкектен сырткары жашаган студенттер  жашоо-турмуш керектөөлөрүнө ай сайын кошумча 80 евро өлчөмүндө стипендия алышат. КМКТАУнун кирүү сынактарынан 1 күндөн кийин кошумча сынактардын негизинде стипендиаттарды тандоо жүргүзүлөт.

Германиянын доктору, проф. Карл Хорст Хаан жетектеген расмий делегациясынын жолугушуусу.

КГКИФ бүтүрүүчүлөрү  КМКТАУнун ректору  проф. Абдыкалыков А.А., проф. Карл Х. Хаан, проф. Г. Байер жана ЖМТИ директору Укуев Б.Т. менен.

 Chemmedia AG немец фирмасынын директору  КГИФ студенттери менен жолугушуусу.

КМКТАУда Германиянын экономикалык кызматташуу жана өнүгүү министрлигинин өкүлдөрүнүн расмий сапары.

ASIIN Европалык аккредитациялык агенттигинин өкүлдөрү жана КМКТАУнун жетекчилиги.

Проф. Карл Х. Хаан  КМКТАУдагы немец долбоорлорунун координатору профессор Георг Байер менен.

Проф. Карл Х.Хаан КМКТАУнун жайкы мектебинин окуучу-катышуучулары менен.

КТКТАУнун ректору проф. Абдыкалыков А.А. жана  проф. Карл Х. Хаан  КГИФнин бүтүрүүчүлөрүнө диплом тапшыруусу.

КМКТАУнун ректору проф. А.А.Абдыкалыковдун  проф.Карл Х.Хаанга КМКТАУнун ардактуу профессору грамотасын расмий тапшыруусу.

КГИФнын студенттери окуу процессинде..

Германиядагы окуу

Германиядагы окуу –бул аталган багыт боюнча жогорку билим алууга эң сонун мүмкүнчүлүк түзүлүп, айрыкча ийгиликтүү окуган студенттер үчүн шарт. Ал үчүн 2 мүмкүнчүлүк бар:
Жыл сайын 3-курстан кийин 15 жакын студенттер WHZ өз эрки менен окууга которула алат. Бир окуу семестрин аяктагандан кийин WHZда немец студенттери менен бирге билим алып, окууну аяктаганда WHZ жана КМКТАУнун эки ЖОЖдун дипломуна ээ болот.
КМКТАУнун аталган багытындагы окууну аяктаган студенттери  Цвикау шаарындагы WHZнын информатикадан магистратурага өтө алышат.
КМКТАУдагы окууну аяктоо WHZ  тарабынан окуу программасынын шайкештигинин негизинде таанылып, информатикадан магистратурага окууга уруксат берилет.

Бул эки мүмкүнчүлүктү DAAD студенттер үчүн стипендияларды немец окуу багыттарынын өзгөчө окуу программалары экспорттоо алкагынын негизинде аркылуу колдоого алып, ишке ашырат. Германияда окуу үчүн окуудагы жакшы жетишкендиктер жана немец тилиндеги диплому өбөлгө  болот.

КГКИФнын деканатынын кызматкерлер курамы:

1

Омуров Нурлан Кубатович

  Кошумча маалымат үчүн  факультеттин өздүк сайтына өтүңүз.