1              ОРОЗАЛИЕВ   МУСАПАР  ЖУМАЛИЕВИЧ
Туулган күнү, жылы, жери:  25.08.1952-ж., Жаңы-Константиновка   айылы, Ак-Суу району, Ысык-Көл обл.
Билими:  жогорку, СССРдин 50 жылдык атындагы Кыргыз мамлекеттик  университет, 1974-ж.
Адистиги:«Физика»
Квалификациясы:«Физик. Физика окутуучусу»
Диплом  Я № 249671   28.06.1974-ж.
1976-1979-ж.   — Фрунзе политехникалык институтунун аспиранты (Фрунзе  ш.,)
Илимий даражасы:   физика-математикалык илимдеринин кандидаты,
адистиги 01.02.05 – суюктуктун, газдын жана плазманын механикасы
диплом  ФМ № 024530  01.03. 1985-ж.
Илимий наамы:  «Физика » адистиги боюнча доцент - Протокол № 9б/I 28.12.1993-ж.
Илимий эмгектер:    50 илимий жана илимий-усулдук эмгектерди басып чыгарган, анын ичинде 3 илимий монографиялар, 5 окуу китеби, окуу куралдары. 2009-ж., КМКТАУнун Окумуштуулар кеңешинин чечими  менен биргелешкен авторлукта  аткарылган иштердин циклы КР илим жана техника тармагы боюнча Мамлекеттик сыйлыкка арзыган.
Сыйлыктары:1. КР  билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы, 1992-ж.
2. «Билим берүү отличниги», 2002-ж.
3. Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы, 2002-ж.
4. «КР билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюздук кыймылынын отличниги», 2007-ж.
5. КР билим берүүсүнүн эмгек сиңирген кызматкери, 2009-ж.
6.Бишкек шаардык кеңешинин ардак грамотасы, 2011-ж.
7. КР илим жана техника тармагы боюнча Мамлекеттик  сыйлыктын лауреаты, 2011-ж.

1. КМКТАУнун окумуштуулар кеңешинин мүчөсү
2. КМКТАУнун ИКИнин окумуштуулар кеңешинин төрагасы
3.Кыргыз баалоочулар бирикмесинин башкармалыгынын мүчөсү (КББ)
4.КББ аттестациялык комиссиясынын төрагасы
5.Кыргыз иш берүүчүлөр конфередерациясынын тең төрагасы (КИК )
6. КР билим берүү жана илим министрлигинин илимий долбоорлорун баалоо боюнча эксперттик комиссиясынын мүчөсү.
Эл  аралык   долбоорлор: 30 жыл  ичинде  Республикалык, эл аралык илимий программаларга киргизилген ИИИ жооптуу аткаруучу, илимий жетекчи. КР билим берүү жана илим министрлигинин, USAID, TEMPUS  ж.б. тармагы боюнча билим берүү жана  илимий гранттарды алган институтту жетектейт.
Бүгүнкү күндө  «Ысык-Көл» илимий станциясы иш жүзүнө ашырып жаткан эл аралык жана өкмөт аралык макулдашууга ылайык эл аралык изилдөө долбоорлорунун  (МНТЦ, ШКУ, Кыргыз-Орусия  ж.б.) илимий жетекчиси.
Эмгек ишмердүүлүгү:

1969- 1974-ж.ж.,   СССРдин   50 жылдыгы атындагы     Кыргыз  Мамлекеттик университети; студент.
11.1974 - 05.1976-ж.ж.,   Кыргыз ССРнин  ИАнын  физика жана математика институту; инженер.
05.1976 -12.1976-ж.ж.,  Кыргыз мамлекеттик университети; ага илимий кызматкер;
12.1976 -12.1979-ж.ж.,   Фрунзе   политехникалык    институту, Фрунзе  ш., аспирант
12.1979 - 06.1994-ж.ж.,   Фрунзе политехникалык  институту, Кыргыз архитектуралык-курулуш институтуна которулган. Инженер, кенже  илимий кызматкер, алдыңкы инженер, лаборатория башчысы, окутуучу, ага окутуучу, доцент, профессор, «Физика» кафедрасынын  башчысы.
06.1994 - 02.1998-ж.ж.,  Кыргыз  архитектуралык-курулуш  институтунун ДКБ  директору,  профессордун  м.а. (0,5)
03.1998-ж.ж.,  бүгүнкү күндө Н.Исанов атындагы КМКТАУнун  ИКИнин директору,
профессордун  м.а. (0,5)
Байланыш    маалыматтары: 650-730, 466-607 (кызм.)