Инновациялык кесиптер институту өз алдынча курамдык бөлүм катары 1999-ж. түптөлгөн.  ИКИнин  эл аралык  ишмердүүлүгүнүн   натыйжасында республикабызда эң алгач жолу  жаңы адистиктер ачылып, төмөнкү адистиктер боюнча бүтүрүүчүлөр чыккан:
- «Менчикти баалоо жана башкаруу» (2001-2002-ж.), - «Өрт коопсуздугу» (2000-2001-ж), - «Кыймылсыз мүлктү серептөө жана башкаруу» (2004-2005-ж),
- «Салттуу эмес жана кайра калыбына келүүчү энергиянын булактары» (2005-2006-ж),
- «Дизайн»  (2005-2006-ж);
- «Радиотехника» (2006-2007 уч.г.);
-  «Кризиске каршы башкаруу» (2007-2008 –ж)

ИКИнин курамы: (директор - ОРОЗАЛИЕВ МУСАПАР ЖУМАЛИЕВИЧ). http://www.iip.kg

  1. Инжиниринг жана  инновациялар борбору (факультет);
  2. Үзгүлтүксүз билим берүү борбору (факультет);
  3. Чет элдик жарандарды окутуу борбору;  
  4. Компьютердик технологиялар борбору; 
  5. ИКИнин адистештирилген мектеби.

ИКИнин бүтүрүүчүлөрдү чыгаруучу кафедралары:

  1. «Баалоо жана менеджмент»;
  2. «Дизайн»;
  3. «Өрт коопсуздугу»;
  4. «Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар  жана радиоэлектроника";

ИКИ бүгүнкү күндө:

- Кыргыз баалоочулар коомунун мүчөсү (ИКИнин директору– КБКнын аттестациялык комиссиясынын төр агасы);
- Кыргызстандын жумуш берүүчү Конфедерация башкармалыгынын мүчөсү (ИКИнин директору – КЖБнын башкармалыгынын тең төр агасы);
- EDNET Ассоциациясынын мүчөсү;
- Интерактивдик усулдук окутуу адистеринин Ассоциация мүчөсү.
2000-ж.ИКИ Биринчи эл аралык баалоочулардын конгрессин  жана 2006-ж.Бешинчи эл аралык баалоочулардын  конгрессин уюштурууга жана өткөрүүгө катышкан.


57
ҮББ деканаты – директордун орун басары Н.А.Тусупбекова
                   

  Институттун кадрдык курамы

Институттун 4 кафедрасында 48 окутуучулар, анын ичинде 1 профессор, 1 илимдин доктору, 15 доцент, илимдин кандидаттары,1 КР мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты,9 билим берүүнүн отличниктери, АКШ,Швеция,Англия,Жаңы Зеландия,Нидерланды,Астралия, Россия өлкөлөрү менен түзүлгөн эл аралык келишимдердин негизинде  адистер иштешет. ИКИнин окуу процессине Н.Исанов атындагы КМКТАУнун жалпы билим берүүчү жана бүтүрүүчүлөрдү чыгаруучу кафедраларынын окутуучулары ишке тартылган.
Алардын ичинде 9 академиктер,КР УИА и чет өлкөлөрдүн ИА мөчү-корреспонденттери, илимдин докторлору,профессорлор,илимдин, билим берүүнүн,маданияттын эмгек сиңирген ишмерлери,60 ашуун илимдин кандидаттары, доценттери иштешет.    
Студенттердин кесиптик  шыктануусу үчүн жана теориянын практика менен айкалышы үчүн институт алдыңкы тажрыйбалуу тармактардын адистерин: «All-star», «Капитал»,  «Абсолют» кыймылсыз мүлк агентстволору , ЭСЭП ЛТД аудитордук фирмасы, Мамкаттоо,Кыргызтелеком, Маммүлк фонду, ӨКМ  УГПС  ж.б.

ИКИнин профессор-окутуучулар курамы АКШ, Италия, Австрия,  Англия, Индия, Швеция,  Венгрия, Россия, Казахстандын  алдыңкы ЖОЖдо стажировка өтүштү. 
Институтта англис тилинде лекцияларды,сабактарды алып баруучу штаттык окутуучулар эмгектенишет.
                   

Окутуунун багыттары жана адистиктери

Баштапкы базалык билим алганын эсепке алуу менен  (мектеп,техникум,колледж,ЖОЖ) ИКИ 32 адистик боюнча даярдоону жана кайра даярдоону жүргүзөт, анын ичинен:Чыгарылуучу адистиктер

Квалификациясы

Кафедра

Менчитки баалоо жана башкаруу

экономист-баалоочу

Баалоо жана менеджмент

Баалоо хана менеджмент

 

Кризиске каршы башкаруу

экономист-менеджер

Маркетинг

маркетолог

Туризм

Туризм боюнча адис

Маалыматтык
менеджмент

менеджер

Кыймылсыз мүлктү серептөө жана башкаруу

инженер-менеджер

Курулуш материалдарын жана конструкцияларын өндүрүү жана серептөө

Дизайн

дизайнер

Дизайн

Өрт коопсуздугу

инженер

Өрт коопсуздугу

Эсептөө техникасынын жана автоматташтырылган системаларын программалык камсыздоо

инженер

Компьютердик системаларды программалык камсыздоожана информатика

Инноватика

Техниканын жана технологиянын бакалавры

Маалыматтык-курулуш инжиниринг

курулуш бакалавры 

Радиотехника

инженер

Радиоэлектроника жана телекоммуникациялар

Турмуш-тиричиликтик радиоэлектрондук аппаратура

инженер

ошондой эле Н.Исанов атындагы КМКТАУда адистерди даярдоого лицензиялары бар аттестациядан өткөн адистиктер боюнча: 521604. Бухгалтердик эсеп  жана аудит, 552102.02.Жол кыймылынын коопсуздугун уюштуруу, 620004. Бажы иши, 521501. Мекеменин менеджменти, 521605. Дүйнөлүк экономика, 550101.02. Өнөр-жай жана жарандык курулуш, 550101.06. Жылуулук менен камсыздоо жана желдетүү, 550102.02. Автомобиль жолдору жана  аэродромдро, 552102.01.Транспортто  жүк ташууну уюштуруу жана башкаруу (автомобиль жана темир жол транспортунда), 521603. Каржы жана насыя, 550101.05. Курулуш материалдарын,буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүү,  551701.04. Салтуу эмес кайра калыбына келүүчү энергиянын булактары, 550204.02. Вагондор, 553501.01. Айлана-чөйрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын рационалдуу колдонуу550101.07. Суу менен камсыздоо жана сууну айдоо.

 Иимий, билим берүү ишмердүүлүгүнүн негизги жетишкендиктери

Инновациялык кесиптер институту эл аралык жана республикалык билим берүү жана илимий-практикалык долбоорлорду иш жүзүнө ашырат, анын ичинен:
- «мектеп-колледж-ЖОЖ»билим берүү долбоору;
- «ГП имараттарынын техникалык абалын  жана наркын баалоо» долбоору, ГП КР президентинин башгкармалыгынын мамлекеттик административдик имараттарын пайдалануу жана кармоо борбору;
- проект «Бишкек шаарынын кыймылсыз мүлк боюнча базасы боюнча өзгөчөлөнгөн базаны түзүү үчүн кыймылсыз мүлктү башкаруунун заманбап ыкмаларын изилдөө» долбоору, КР билим берүү жана илим министрлиги;
- «Кыймылсыз мүлктү балоо жана башкаруу боюнча кесиптик окутуу» долбоору,  КР эер реформасы долбоорунун алкагында;
- «Кыймылсыз мүлктү каржы-инвестициялык серептөө курсу боюнча окуу колдонмосун иштеп чыгуу» долбоору «Кемоникс-Кыргызстан жер реформасы боюнча долбоор», USAID;      
- «Кыргызэнерго АК мамлекеттен ажыратуу жана менчиктештирүү программасы боюнча  бирдиктүү чечимди иштеп чыгуу» долбоору, Дүйнөлүк Банк;
-  « Чүй областында жер сатууну серептөө жана баалоо ишмердүүлүгүн өнүктүрүү келечеги»долбоору, Мамкаттоо,  Бишкек ш.  
«Баалоо, менеджмент жана туризм» кафедраларында студенттер дипломдун иштерди жана долбоорлорду англис тилинде аткарышат жана коргошот.
2007-ж. илимий кандидаттык даражага бир илимий эмгек жана 2008-ж.эки илимдин докторлугуна жана илимдин кандидаты даражалыгына  эки эмгек коргоого даярдалган.
                Лицензиялар, сертификаттар, патенттер
Кыргызстанда биринчи жолу ИКИ «Менчикти баалоо жана башкаруу», «Кыймылсыз мүлктү серептөө жана башкаруу», «Кризиске каршы башкаруу», «Өрт коопсуздугу», «Дизайн» адистиктери боюнча адистерди даярдоо боюнча мамлекеттик стандарттарды,окуу пландарын жана программаларын иштеп чыгып, лицензия ээ болду. 
Инновациялык кесиптер институту № 000026 сертификатына ээ. КР билим берүү жана илим министрлигинин, жаңы технологиялар боюнча окутуунун эл аралык сертификаттары, сапатты башкаруунун, ошондой эле ENA, EdNet, USAI D сертифтикаттары бар.
                                    Алган гранттары
1. USAID гранттары ; 2. Урбан-институтунун гранттары; 3.КР билим берүү жана илим министрлигинин грантттары; 4. Сорос Фондусунун; 5. Tempus.

               Чет өлкөлүк билим берүү жана илимий байланыштары
ИКИ  Россия, Казахстаня, Англия, Жаңы Зеландия, Испания ж.б. алдыңкы окуу жайлары менен тыгыз кызматташат.


66

Россия:  Санкт-Петербург университети,
Москва мамлекеттик курулуш университети, 
Новосибирь мамлекеттик курулуш университети 

70

Республика Казахстан: Баалоо институту, 
Казах курулуш жана архитектура башкы академиясы

69

США: “Chemonics”, “Wodrow Wilson Center”
жана Кенон, Джорджс-таун университеттери

68

Великобритания 
Баалоо институту   

67

Испания
Каталониядагы политехникалык университет