1ЖУСУПОВА МАХАВАТ АБДЫСАДЫКОВНА

Билими:  жогорку, Фрунзе политехникалык  институту, 1981-ж.,
Экинчи жогорку билим – экономика, КМКТАУ, 2004-ж.
1988-1991-ж. –Одесса  инженердик-курулуш  институту, аспиран;
 Одесса ш.

Адистиги: «Курулуш буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүү»,
«Кыймылсыз мүлктү баалоо»
Квалификациясы: «инженер-куруучу-технолог», «баалоочу адис».

 Илимий даражасы:  техника илимдеринин кандидаты - диплом КД № 052466,  05.02.1992-ж..
05.23.05 адистиги-курулуш  материалдары жана буюмдары

Илимий наамы: «Курулуш  материалдары жана буюмдары»  адистиги боюнча доцент
- диплом ДЦ № 000671  04.04.2002-ж.

Сыйлыктары:  Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги,
Кыргыз  Республикасынын БбжИМ ардак грамотасы,
КМКТАУнун ардак грамоталары.

Эмгек стажы:  жалпы - 39, илимий-педагогикалык - 36,
ФПИде, КМКТАУда - 36 жыл.

Эмгектеринин саны:46 илимий-усулдук эмгектер, «Курулуш  материалдары жана буюмдары»    колдонуу багыттары боюнча  2 патент жана 2 монография

Илимий ишинин багыты:  Жергиликтүү сырьенун негизинде  керамика өндүрүшүнүн рецептурасын иштеп чыгуу жана технологиясы
Коомдук ишмердүүлүгү:  1. КМКТАУнун окумуштуулар кеңешинин мүчөсү;
2. КМКТАУнун илимий-техникалык кңешинин катчысы

Кызматы:   2006-ж. баштап КМКТАУнун  магистратура, аспирантура жана докторантура бөлүмүнүн башчысы;

Чет тилдерди билүүсү: швед, англис тилдери  –  сөздүк менен.

Байланыш: кызм. тел. 56-97-45,