Н.Исанов атындагы КМКТАУнун ИТКнин 2014-2015-окуу  жылындагы түзүмү:

Төрага:
1. Абдыкалыков А.А. т.и.д., проф., ректор

Төраганын орун басары:
2. Маданбеков Н.Ж.. т.и.к., доцент, илим жана мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча  проректор

ИТКнын  мүчөлөрү:

3. Асанов А.А. т.и.д., «КТжКЖУ» кафедрасынын башчысы
4. Абылов С.А., т.и.к., доценттин м.а., маркетинг, социалдык саясат жана эл аралык кызматташуу боюнча проректору,
5. Боронбаев Э.К., т.и.д., профессор, билим берүү инновациялары и инвестициялары боюнча проректору
6. Дербишева Э.Д. э.и.д., доцент, ЭМФ деканы, «Менеджмент»кафедрасынын башчысы
7. Жумабаев Р.А. т.и.к. доцент, окуу башкармалыгынын башчысы
8. Исманбаев А.И. ф-м.и.д., «Физика» кафедрасынын профессору
9. Курдюмова В.М. т.и.д., «МиПК» кафедрасынын профессору
10. Кутуев М.Д. т.и.д., проф., «Механика» кафедрасыны башчысы
11. Маматов Ж. т.и.к., «ИДТжЖТТК» кафедрасыны башчысы
12. Нарынбаев Т.К. э.и.к., ДЭ каф. доценти
13. Нусупов Э.С. т.и.д., проф., «ЭТС» кафедрасынын башчысы
14. Өмүралиев Д.Д. арх.д., проф. «Архитектура» кафедрасыны башчысы
15. Орозалиев М.Д, т.и.к., доцент, ИКИ директору
16. Осмонов К.Т. т.и.к., доцент, ЖМТИ директорунун орун басары
17. Темикеев К.Т. т.и.к., доцент, КЭМИ директору
18. Иманкулов Д.Д. арх.д., доцент,  «РР» кафедрасынын башчысы
19. Ассакунова Б.Т.т.и.к., доцент, «КМК ӨС» кафедрасыны башчысы