«Сейсмотуруктуу курулуш»
ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ институту

 

«Сейсмотуруктуу курулуш» илимий-изилдөө институту (СК ИИИ) Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинде КМКТАУнун ректорунун  2013-ж. 29-январындагы №1/7 буйругу менен ачылган жана  2013-ж. 30-январындагы Окумуштуулар кеңешинде СК ИИИ жөнүндө Жобо жактырылган. (Протокол № 5).
 «Сейсмотуруктуу курулуш» ИИИ түзүмүндө:
- Дирекция, Илимий-техникалык кеңеш 3  курамдык бөлүм:
- «Технопарк» илимий-технологиялык борбор ( «Технопарк»ИТБ);
- Трансферт технологиялар борбору (ТТБ);
-Сейсмотуруктуу курулуш көйгөйлүү илимий-изилдөө  лабораториясы (СККИИЛ);
- СК ИИИ ишмердүүлүгүнүн  өнүгүү процессинде тузулүүчү башка курамдык бөлүмдөр бар.
2013-ж. 12-мартта  Кыргызпатенттин  интеллектуалдык жеке менчик Мамфондусу менен макулдашуунун негизинде СК ИИИ жаңы курамдык бөлүмү – Инновацияларды жана технологияларды колдоо борбору (ИТКБ) ачылган.

1
КМКТАУнун ректору, т.и.д., проф.
А.А.Абдыкалыков СК ИИИ семинардын ачылышында

2

КМКТАУнун окумуштуулары жана окутуучулары баяндамаларды угуу учуру

СК ИИИ  илимий ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары:
- КМКТАУнун илимий потенциалын өнүктүрүү, курамдык бөлүмдөрдүн,  окумуштуулардын жана изилдөөчүлөрдүн илимий-изилдөө иштерин координациялоо;
- курулуш жана архитектура, сейсотуруктуу курулуш үчүн жаратылыштан жана жасалма материалдардан алынган курулуш материалдары, буюмдары, конструкциялары, курулуш унаалары жана жабдыктары, транспорт,коммуникация жана экология тармактары боюнча илмий-техникалык жана инновациялык долбоорлордун  иштеп чыгуу жана жайылтуу;
- сейсмотуруктуу курулуштун маанилүү көйгөйлөрүн чечүү үчүн Кыргызстандагы илимий, долбоорлук-конструктордук, технологиялык уюмдар жана  өнөр-жай ишканалары менен кызматташыууну өнүктүрүү жана материалдардын, буюмдардын, унаалардын, жабдыктардын тажрыйбалык үлгүлөрүн түзүү жана ишке киргизүү;
- ЖОЖдор, ИИИ, биргелешкен изилдөөлөрдү жүргүзгөн чет өлкөлүк алдыңкы окумуштуулар, илимий стажировкалар өткөрүүчү жана кадрларды даярдоочу эл аралык илимий-техникалык долбоорлор,  илимий борборлор жана ишканалар менен кызматташуу;
- илимий-техникалык чөйрөдө инновациялык ишкердүүлүктү өнүктүү, илимий изилдөөлөр жана иштеп чыгуулардын жыйынтыктарын коммерциялык колдонуу үчүн инвестицияларды тартуу боюнча иштерди жүргүзүү;
- экспертизаны жүргүзүү жана имараттарга, курулмаларга, курулуш материалдарга, буюмдарга, конструкцияларга сапаттык сертификаттарды жана тыянактарды берүү боюнча эксперттик жана консалтингтик ишмердүүлүктү жүргүзүү, курулуш тармагындагы техникалык-ченемдик документтерди жана мамлекеттик илимий-техникалык программаларды жакшыртууга жана иштеп чыгууга активдүү катышуу;
- жаңы курулуш материалдарын жана технологияларын, курулуш унааларын түзүү тармагында алдыңкы дүйнөлүк тажрыйбаны окуп-үйрөнүү жана жалпылоо, монографияларды, окуу куралдарын, окуу усулдук материалдарын жана колдонмолорун иштеп чыгуу жана басмадан чыгаруу, сейсмотуруктуу курулуш тармагында жогорку квалификациялуу адистерди жана илимий-педагогикалык кдарларды даярдоого активдүү катышуу.
СК ИИИ бир катар кафедралар жана мекелер,ишканалар менен тыгыз кызматташат: КЭМИ КТФнин «ПВЗСС», «ПЭСМИК», «ЖБК», «АДжМТ» кафедралары жана  Транкоминдин ПТСДМ кафедрасы; кызматташуу келишими Түркменистан Республикасынын Сейсмотуруктуу курулуш ИИИ түзүлгөн; чыгармачыл байланыштар  КР УИА Сейсмология институту, КНИПИИСС КР Мамархкурулуш, ЦАИИЗ, КОСУ, «Хабитат» ККФ.
СК ИИИ ПНИЛСС лабораториясында  курулмалардын жана имараттардын моделдик эксперименталдык изилдөөлөрүн жүргүзүү үчүн жайгаштырылган оригиналдуу  сейсмоплатформа  изилденүүчү объектиге ар түрдүү кубаттуу сейсмикалык таасирлерди жаратып жана термелүүлөрдү жазууга шарт  түзөт. «Хабитат» ККФ каржылык колдоосу менен СК ИИИ жана «ПВЗСС» кафедрасы жергиликтүү материалдарадан курулган ар түрдүү конструкциядагы жеке үйлөрдүн бир нече моделине ийгиликтүү сыноолорду жүргүзүштү.
22
Сейсмоплатформадагы жеке үйдүн  модели. Капталдан жана маңдайдан көрүнүш: сейсмодатчиктер орнотулган жана каттоочу  аппаратурага кошулган.
22
Сеймоплатформанын термелүүсүн каттоо: графикалык жана компьютерде.
2
Үйдүн моделинде тактанын жана (жогорку) жана  каптоочтун (төмөнкү) деңгээлинде сейсмоплатформанын термелүүсүнүн каттоосу. Каттоо тилкеси: 1 – 7900дөн 9900чейин, 2  - 12900 дөн  14900 чейин, 3  –22200дөн 24200 чейин, б.а. каттоонун ар бир тилкеси үчүн интервал 10 секунд.

222   
Сейсмотуруктуутуулукка сыноодо үйлөрдүн үлгүлөрүнүн талкаланышы: күчтөндүрүлгөн чийки кыштан салынган үй (сол дакта, 6-7 балл)  «сокмо» үй (жакта, 5-6 балл)

  22
Сыноодо үйлөрдүн үлгүлөрүнүн талкаланышы: чопо материалдар менен толтурулган «сынч» жыгач каркасы менен үй (сол жакта) жана темир бетон каркасы менен үй (оң жакта).

      Үйлөрдүн термелүүсүн каттоо  сан ариптик өлчөөчү GioSIG  акселерометр Guralp CMG-5T аппараты менен эки чекиттен – тактанын жана каптоочтун деңгээлинен жүргүзүлөт.
СК ИИИ  БАЖТИИ менен бийик турак үйлөрдүн инженердик-сейсмометрикалык мониторингин жүргүзөт. Бул максатта  СК ИИИ  Бишкек шаарынын ар түрдүү бөлүктөрүндө жайгашкан 6 имараттарындагы инженердик-сейсмикалык иштерди көзөмөлдөйт, алардын бири КМКТАУнун 7 кабаттуу 1-окуу имараты.

2

2
2
КМКТАУнун башкы окуу имаратында орнотулган ылдамдатуу датчиктери (акселерометрлер) жана Wi-Fi байланыш аппаратурасы

«Сейсмотуруктуу курулуш» ИИИ илимийкызматкерлеринин түзүмүндө 12 адам, алардын ичинде 1 илимдин доктору жана 5 илимдин кандидаттары, 1 аспирант жана 2 издөнүүчү бар. «Сейсмотуруктуу курулуш» ИИИ алдыңкы окумуштуулары жана адистери– т.и.д., проф. Р.А.Мендекеев, техника илимдеринин кандидаттары: Ж.Ы.Маматов, М.Ч.Апсеметов, А.У.Чымыров, М.П.Камчыбеков, Б.С.Ордобаев, илимий кызматкерлер: К.А.Егембердиева, Д.А.Бекешова, С.Ж.Орунбаев ж.б.- ИИИ 12 темалары боюнча фундаменталдык жана колдонмо изилдөөлөрдү жүргүзүшөт.

720020, Бишкек ш., Малдыбаев көч. 34,б, 3-окуу имараты, 306-бөл, КМКТАУ,
«Сейсмотуруктуу курулуш» ИИИ, Директор: Р.А.Мендекеев, тел. (996)-0312 -54-88-79;
(996)-0555-837-825;    (996)-0772-47-48-98;     Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Н.Исанов атындагы КМКТАУнун «Сейсмотуруктуу курулуш» ИИИнин  илимий кызматкерлер түзүмү
 
2МЕНДЕКЕЕВ  РАЙЫМКУЛ   АБДЫМАНАНОВИЧ  
«Сейсмотуруктуу курулуш» ИИИ директору, Транскоминдин «ПТ СДМ» каф. профессору. 1982-ж.  ФПИнин «Курулш, жол унаалары жана жабдуулары» адистигин аяктаган, КМКТАУнун Окумуштуулар кеңешинин жана Илимий-техникалык кеңешинин мүчөсү, «СК ИИИ ИТК» төрагасы.  
Техника илимдеринин доктору (2008-ж.) 05.05.06-«Тоо унаалары» 25.00.22-«Геотехнология (жер астындагы, ачык, курулуш)» адистиги боюнча;. «Унаа таануу» боюнча профессор (2011-ж.), техника илимдеринин кандидаты (1990), 05.05.06-«Тоо унаалары» адистиги, ага илимий кызматкер (доцент), «Жол жана курулуш унаалары» адистиги (1996-ж.), КР Инженердик Академиясынын мөчү-корреспонденти (1996-ж.).              
Илимий жана педагогикалык стажы 30 жылдан ашуун, 1982-96-ж.ж. КР Илимдер академиясында, 1996-2011-ж.ж. Кыргыз-Өбек университетинде –илим боюнча проректор жана профессор болуп эмгектенген, 2011-ж. баштап  КМКТАУда иштейт.
Илимий изилдөө тармагы – сейсмотуртуктуу курулуш, курулуш, жол, коммуналдык унаалар, тоо өнөр-жайы жана тоо унаалары, унаалардын теориясы жана конструкциялары, жаратылыш таштарын казып алуунун жана кайра иштетүүнүн техникасы жана технологиясы.
«Дүйнөнүн алдыңкы мамлекеттеринин тажрыйбасында сейсмотуруктуу имараттарды жана курулмаларды салууда конструкцияларды, технологияларды, жаңы курулуш материалдарын жана буюмдарын изилдөө» темасынын илимий жетекчиси. 160 илимий эмгектеринин, анын ичинде 2 монографиянын, 5  брошюра, 112 макалалардын,12 ойлоп-табуулардын, 8 окуу-усулдук колдонмолордун автору.
Анын жетекчилигинин астында 3 кандидаттык диссертациялар жакталган.
Сыйлыктары: КР ардак грамотасы (2005), КР билим берүүсүнүн отличниги (2006), «КӨУэмгек сиңирген ишмери» алтын медалы (2002), республикалык сынактардын жана ЖОЖдун грамоталары жана дипломдору.
Байланышуу:  тел. (996)-0312 -54-88-79;    (996)-0555-837-825;    (996)-0772-47-48-98;    Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ;   Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

2МАМАТОВ   ЖАНЫБЕК   ЫСАКОВИЧ
«Сейсмотуруктуу курулуш» ИИИ көйгөйлүү илимий-изилдөө» лабораториясынын жана «Имараттарды долбоорлоо, тургузуу жана жер титирөөгө туруктуу курулуш» кафедрасынын башчысы.  1993-ж. КАКИнин (КМКТАУ) «Өнөр-жай жана жарандык курулуш» адистигин аяктаган.
2004-жылдан физика – математикалык илимдер кандидаты. Мамлекеттик Техникалык Университеттин Д 01.04.240 диссертациялык кеңешинде 2004- жылы 29-октябрында диссертациясын коргогон. Темасы: «Материалдардын катуулугун эске алып, алардын дилатациясын изилдөө».
Педагогикалык стажы 15 жыл, КАКИ КМКТАУ менен -19жыл. Жалпы илимий-педагогикалык стажы 19 жыл.
Маматов Ж.Ы. «Архитектура ПГЗ», «Архитектуралык конструкциялар», «Курулуш уюштуруу жана технологиясы», «Имараттарды тургузуу технологиясы», «Инженердик конструкциялар», «Имараттардын жер титирөөгө туруктуусу», «Транспорттук мекемелердин жер титирөөгө туруктуусу» дисциплиналардан сабак өтөт. Курстук жана  дипломдук долбоорлоолорду жетектейт. КМКТАУнун илимий-техникалык кеңешинин мүчөсү, «Бишкек шаарынын ар кандай имараттарынын катуу жер титирөөсүн жазуучу аспаптары менен изилдөө» илимий темасынын жетекчиси, КРБбиИ тарабынан каржыланат. Курулуш, Экономика жана Менеджмент Институтунун илимий кеңешинин мүчөсү. 9 магистранты коргогон. Азыркы учурда 3 магистранттын, 3 аспиранттын жетекчиси. КР БбжИдин ардак грамотасынын ээси.

22222             АПСЕМЕТОВ   МУХТАР   ЧУКАНОВИЧ

«Сейсмотуруктуу курулуш» ИИИнин ага илимий кызматкери, 1986-жылы Фрунзе политехникалык институтунун «Автомобиль жолдору» адистигин артыкчылык диплому менен аяктаган. 1986-жылдын август айында сейсмотуруктуу курулуштагы көйгөйлөр илимий-изилдөө лаборатриясында (ПНИЛСС) кенже илимий кызметкери болуп иштеген. Илимий изилдөө ишинде аткаруучу, жооптуу аткаруучу, андан кийин илимий-техникалык программанын «Транспорт курулмаларындагы сейсмотуруктуулук» проблемасы боюнча жетекчи болуп иштеген. 1994-жылы «Полимер жана металл конструкциялары» кафедрасында ага окутуучу, 1999-жылы «Темир жолдор, көпүрөөлөр жана туннелдер» кафедрасынын доценти. 200- жылы кандидаттык ишин коргогон. Илимий изилдөөсүнүн жыйынтыгы боюнча 60 илимий эмгектин (макаланын) ээси, 5 патенти бар.