КМШнын жана алыскы чет өлкөлөрдүн жарандары

Н.Исанов атындагы КМКТАУда чет өлкөлүк жарандарды окутуу  Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен мамлекеттер аралык макулдашуунун негизинде, ошондой эле физикалык жана юридикалык тараптар  менен Н.Исанов атындагы КМКТАУ ортосундагы келишимдин негизинде жүргүзүлөт.

  1. Н.Исанов атындагы КМКТАУга келишимдик форма боюнча окууга жалпы республикалык тестирлөөнү ийгиликтүү тапшырган жана  тандап алган адистигине жараша кошумча сабак боюнча тест тапшырган чет өлкөлүк жарандар кабыл алынат.
  2. Андан сырткары,   Кыргыз Республикасынын «Абитуренттердин жалпы республикалык тестирлөөсүн жүргүзүү жана сынактын негизинде мамлекеттик гранттык орундарды бөлүштүрүү жобосун бекитүү»  2006-ж. 2-июнунун № 404  токтомуна, абитуриенттердин жалпы республикалык тестирлөө Жобосунун 3 бөлүгүнө ылайык  Казахстандын, Россиянын, Белоруссиянын жана Таджикистандын жарандары мамлекеттик билим берүү гранттарына талапкер боло алышат.
  3. Кыргыз Республикасынын жарандары жана чет өлкөлөрдөгү кыргыз улутундагы жарандар Н.Исанов атындагы КМКТАУда билим алуу деңгээли биринчи жолу жана  ЖРТ жыйынтыгы болсо, сынактын негизинде акысыз билим  алуу укугуна ээ .

Чет өлкөлүк жарандар  Кыргыз Республикасынын орто жалпы (толук) же орто кесиптик билими тууралуу документтердин эквивалентин кабыл алуу комиссиясына  тапшырышат. Документтердин эквиваленттүүлүгү Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан аныкталат.

 Жаңыланды: 15-март 2019-ж.