Кирүү сыноолору

Кирүү сыноолору (тестирлөө, сынактар)
    Гранттык (бюджеттик) форма боюнча окууга абитуриенттердин жалпыреспубликалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча негизги жана кошумча сабактардан тестирлөөнүн сертификаты жана талону болгон шартта кабыл алынат.
   Абитуренттер үчүн - Архитектура, Айлана-чөйрөнүн дизайны, Декоративдик-колдонмо искусство жана элдик өнөр,Архитектуралык мурастын реставрациясы жана реконструкциясы, Костюмдарды көркөм долбоорлоо, Живопись, Имараттарды долбоорлоо, Дизайн (КР БбжИМ N 76/1 буй., 04.02.11.ылайык) гранттык орундарга абитуренттерди кабыл алуу кошумча сыноолордун негизинде адистиктерге жараша: Сүрөт, живопись, композиция жана кыргыз (орус) тилдеринен тестирлөө.
2. Күндүзгү келишимдик форма боюнча абитуренттерди кабыл алуу жалпыреспубликалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча негизги жана сабактык тесттердин сертификаты жана талону болгон шартта ( инженердик адистиктерге математика же физика, экономика – математика ж.б.) кабыл алынат.
3. Келишимдик дистанттык форма боюнча окууга  абитуриенттер жалпыреспубликалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча негизги жана кошумча сабактардан сертификаты жана талону ( инженердик адистиктерге математика же физика, экономика – математика ж.б.) болгон шартта кабыл алынат.
 4.Чет өлкөлүк жарандар күндүзгү келишимдик форма боюнча окууга  абитуренттерди кабыл алууну -Н.Исанов атындагы КМКТАУ тарабынан жүргүзүлгөн кирүү сыноолорунун негизинде жүргүзөт.
4.1 Инженердик-техникалык адистиктерге абитуренттер математикадан, физикадан жана кыргыз (орус) тилдеринен тестирлөө өтөт.
4.2. Архитектура, Айлана-чөйрөнүн дизайны, Архитектуралык мурастын реставрациясы жана реконструкциясы, Буюмдарды көркөм долбоорлоо, Декоративдик-колдонмо искусство, Дизайн, Имараттарды долбоорлоо адистиктерине – сүрөт, композициядан сынак тапшырып жана кыргыз (орус) тилдеринен тестирлөө өтөт.
4.3 «Экономика» и «Менеджмент»  багыттары боюнча адистиктерге  тарых ( профилдик сабак), математика жана кыргыз (орус) тилдеринен тестирлөө өтөт.
Кыргыз-Герман информатика факультетине сынактык гранттык орундарды бөлүштүрүү жана абитуриенттерди каттоо өзгөчө шаттар менен («информатика» адистигине) Германиянын Академиялык алмашуу кызматы(ДААД) аркылуу кошумча сыноо жана Н.Исанов атындагы КМКТАУда жүргүзүлүүчү 2 этаптын негизинде ишке ашырылат:
Биринчи этап - математика, физика, кыргыз (орус) тилдеринен кирүү сыноолору.
Экинчи этап – катышуучулардын рейтинг көрсөткүчтөрү боюнча аңгемелешүү.
** Сынактык  тестирлөө (бланк, компьютердик ) жана кирүү сыноолору жалпы орто (толук) окуу программаларына ылайык кыргыз же орус тилдеринде (тандоо боюнча)  жүргүзүлөт.

                                                                                          Жаңыланды: 30-март 2019-ж.