Кабыл  алуу жана каттоо шарттары

   Н.Исанов атындагы КМКТАУ жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен абитуренттерди мамгранттык же бюджеттик форма боюнча окууга кабыл алат.
Грант алуу сынагына КР ББжИМ аныктаган иреге баллдан негизги жана сабактык тесттерден жогорку балл  алган абитуриенттер  катыша алышат.
Иреге балл – бул ЖОЖдун каттоо сынагына каттышуу үчүн керек  болгон баллдардын минималдык саны.
Иреге балл негизги жана  сабактык тесттерден бөлөк аныкталат.
Гранттарды бөлүштүрүү жана абитуриенттерди каттоо абитуренттердин категориялык Инструкциясында көрсөтүлгөн ар бир категория алкагында чогулткан баллдардын сынагынын негизинде жүргүзүлөт.
Ар бир категория боюнча жогорку балл алган абитуриенттерге гана каттоо жүргүзүлөт.
Архитектуралык , маданият жана искусство адистиктери боюнча сынактык гранттык бөлүштүрүү жана абитуриенттерди каттоо Н.Исанов атындагы КМКТАУнун кабыл алуу комиссиясынын атайын сыноосунун негизинде жүргүзүлөт.
Кыргыз-Герман информатика факультетине сынактык гранттык бөлүштүрүү жана абитуриенттерди каттоо («информатика» адистигине) Германиянын Академиялык алмашуу кызматы(ДААД) аркылуу кошумча сыноо жана Н.Исанов атындагы КМКТАУда жүргүзүлүүчү 2 этаптын негизинде ишке ашырылат.
 Орто жана атайын окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү Н.Исанов  атындагы КМКТАУга окуунун бардык формасы жана түрү боюнча кабыл алуу ийгиликтүү сыноодон өткөндөн кийин жүргүзүлөт.
ЖОЖ бүтүрүүчүлөрү Н.Исанов атындагы КМКТАУга экинчи жана андан кийинки курстарга жаңы квалификацияга же башка адистикке ээ болуу үчүн аңгемелешүүнүн  негизинде кабыл алынат.
Н.Исанов атындагы КМКТАУга келишимдик форма боюнча окууга КР БбжИМ бекиткен кабыл алуу планына ылайык сынактын негизинде, төмөнкү талаптарга жооп абитуриенттер кабыл алынат:
Жалпыреспубликалык тестирлөөдөн ийгиликтүү өткөндөр жана талапка ылайык кошумча сабактык тест тапшыргандар (күндүзгү, окуунун дистанттык формасы);
Чыгармачыл адистиктерге – Н.Исанов  атындагы КМКТАУ тарабынан кошумча кирүү сынагын тапшыргандар;
  Чет өлкөлүк жарандар – Н.Исанов атындагы КМКТАУ тарабынан жүргүзүлгөн кирүү сыноолорун ийгиликтүү тапшыргандар. Келишимге ылайык – окуу акысын төлөгөндөр. Адистерди максатуу даярдоо үчүн ишканалар, уюмдар же жеке жарандар менен келишим түзүү каралган.
Н.Исанов атындагы КМКТАУнун студенттерине келишимдин негизинде абитуренттерди каттоо   план боюнча каралган бош орундар болгон шартта жүргүзүлүп, орундар толгон учурда  аталган адистикке кабыл алуу токтотулат(жабылат).
   Күндүзгүгө каттоо 25- августка чейин, окутуунун башка формалары боюнча  – 31-августка чейин жүргүзүлөт.
  Н.Исанов атындагы КМКТАУга окутуунун бардык формалары боюнча студенттердин катарына абитуриенттерди каттоо  билими жөнүндөгү документтердин түп нускасы болгондо жүргүзүлөт.