Тапшырууга зарыл документтер:

 

Жалпы билим берүү мектептеринин бүтүрүүчүлөрү үчүн:
- мамлекеттик
үлгүдөгү документ (орто билими тууралуу аттестаты);
-
ЖРТ сертификаты;
-  3х4 өлчөмдөгү 6 сүрөт;
-
инсандыгын жана жарандагын тастыктоочу документ (паспорт, аскердик билет же каттоо күбөлөгү).

Колледж жана техникумдардын бүтүрүүчүлөрү үчүн:
-
мамлекеттик үлгүдөгү документ (орто кесиптик билими тууралуу диплому)

- ЖРТ сертификаты
-  3х4 өлчөмдөгү 6 сүрөт;
- инсандыгын жана жарандагын тастыктоочу документ (паспорт, аскердик билет же каттоо күбөлөгү).

ЖОЖдун бүтүрүүчүлөрү же жогорку курстун студентери үчүн:
- мамлекеттик үлгүдөгү документ (ЖОЖ билими тууралуу диплому  же ЖОЖ толук аяктабагандыгы тууралуу академиялык маалымдамасы) ;
-  3х4 өлчөмдөгү 6 сүрөт;
- инсандыгын жана жарандагын тастыктоочу документ (паспорт, аскердик билет же каттоо күбөлөгү).
Кошумча документтер (ата-энесинин кайтыш болгондугу тууралуу күбөлүгү, медико-социалдык серептөөнүн бүтүмү, ж.б.) абитуренттер тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен бекитилген жеңилдиктерге талапкер болсо сунушталышы мүмкүн.

        
Бардык документтерди  жеке өзү көрсөтөт.

 

ЭскертүүКМКТАУнун кабыл алуу комиссиясына жалган документтерди сунуштаган абитуриенттер Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан каралган жоопкерчиликке тартылышат.

 

                                                                        Жаңыланды: 15-март 2019-ж.