4

Эгембердиева Зарина Давлетовна  
 «Буюмдарды көркөм долбоорлоо» кафедрасынын улук окутуучусу
«Архитектура жана Дизайн Институту»

Билими- жогорку, И.Раззаков ат.КМТУ (2008-ж.)
Квалификациясы: «Сүрөтчү-стилист»
Адистик: «Буюмдарды көркөм долбоорлоо»

Эмгек ишининнегизги этаптары:
Июнь 2008-август 2009-ж. – Жеке менчик ишкана, Швейная фирма «Saniya»,  
көч. Лермонтова 8, ш.Бишкек –Художник-моделер;
С 2008- по 2009-ж.   Н.Исанов ат КМКТАУ, «АДИ» - Стажер окутуучу                      
кафедранын «БКД»;
С 2009- по 2013ж.   КГУСТА им. Н.Исанова, «ИАД» - Окутуучу
Кафедранын «ККД»;
С 2011по 2015ж. - Билүү ОО, «Коом таануу», көч. Тыныстанова120/Чуй
курстар «Көркөм моделдөө» - Окутуучу;
С 2012 по 2013ж. - КГТУ им. Исхака Раззакова, көч. пр. Мира, 66,
ш.БишкекАйкалыштырып иштөө боюнча окутуучу;
С 2012 по 2015ж.-«Институту Архитектура жана Дизайн» комиссиясынын
предметтик мүчөсү, “ККД” кафедрасынын “Өнөр Костюмду жанаТекстиль”
багытындагы абитуриентерди чогултуу боюнча экзаменатору;
С 2010ж. - КГУСТА им. Н.Исанова, «ИАД» - «Костюмду Көркөм Долборлоо»
кафедрасынын улук окутуучусу;
С 2010ж. – бүгүнкү күндо Швеялык “Жеке менчик ишкана” – Кийим      
дизайнери;
С 2008ж.  азыркы “Костюмду Көркөм Долборлоо» кафедрасынын улук  
окутуучусу;

Сыйлыктары:
15-19октябрь 2007ж.     Графикалык жумуштар эскизди кийимдер сынагынын
Дипломдук Лауреаты.                                                                                                                    
II Эл аралык Фестивалынын Жаш Дизайнерлер «Жас- Оркен», Алматынын
Техникалык Университети Казакстан Республикасы;
15 мая 2009ж.  «Жол- ковбой» коллекциясынын автору, новаторлук идеялар
учун Диплом, 20-жылдыгы студенттик конкурста «Мода. Өнөр. Стиль.», Кыргыз
Мамлекеттик   Университети им. И.Раззакова. ш.Бишкек;
ноябрь 2012ж.    «Эко-баштык 2012» фестивалынын Алкыш каты;
Сертификаттар:
15-19октября 2007ж.  Эскиздер кийиминин графикалык жумуштар
катышуучусунун конкурстук сертификаты. II Эл аралык Фестивалын Жаш  
Дизайнерлер «Жас-Оркен». Алматынын Техникалык Университети Казакстан
Республикасы;
30.03.2009ж.-10.04.200ж.  “Инженерлик педогогика” программасы боюнча      
квалификациялык жогорулоо.

06.03.2012ж.     Seminar Association of enterprises
of light industry Kyrgyz Repablic “legprom”: Fashion Industry “Fashion Forecast”.
16.03.2013ж.  Кыргыз Республикасынын “Легпром”женил өнөр жай
ишканасынын Ассоциация семинары: “2013-14ж Күз-Кыш мезгилинин Мода
Тенденциясы.               
13.11.2018ж.    Аккредитациялык окутуу программасы боюнча квалификацияны
жогорулатуу семинары. “Ednet “  билим чөйрөсүнун сапатынын кепилдик боюнча
Агенствосу.
28.032019 ж-30.03.19ж.   Квалификацияны жогорулатуу программасы боюнча
I Сертификаты:ХХI к. Кыргызстандын билим берүү системасынын Ааламдашуусу.
Семинардын көлөмү-72 с. Кыргыз Республикасынын Бишкек ш. К. Карасаев Г. ат.
Бишкек Гуманитардык Университети;
28.032019ж-30.03.19ж     Педагогдун иштериндеги квалификацияны  
жогорулатуу программасы боюнча II Сертификат. Семинардын көлөмү-72 с.  РФ    
Москва ш. Кесиптик Өнүктүрүү Институту.
10 -11.10.19жж “Ednet” билим чойросундогу квалификацииясын жогорулатуу
программасы боюнча сертификат: Тренинг “ ЖОЖдун өзүнө-өзү баа берүү жана
озуно-озу баа беруу боюнча отчетун жазуу.
“Ednet” билим чойросунун сапатынын кепилдик боюнча Агенствосу.
 Жарыялоолор акыркы 5 жаш: (болгон эмес)

Негизги иш жана илимий кызыкчылыктары:
Иштелип чыккан Окуу Методикалык Комплекси боюнча дисциплиналар:
«Костюмографика», «Түстүү графигин», «Спецрисунок», «Сүрөт жана
композициянын негизи», «Кийим керкем дорборлоо»;
Иштелип буткон бир илимий темасындагы статья: «Туштук-тундук кыргыз
аялдарынын элечек баш кийимдерин салыштыруу»;
Иштелип чыккан бир жалпы кафедралык монографиясы;
Иштелип чыккан бир усулдук корсотмо– «Сүрөт жана композициянын негизи»;

Байланыштар: тел.0(312)54-83-56
Эл. почта – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.