7                    Кононова Людмила Григорьевна
«Металл жана полимердик конструкциялар» кафедрасынын инженери.

 Билими: жогорку, 1970-1975-жж. Фрунзе политехникалык институтунун (ФПИ) Архитектуралык- курулуш  факультетинин  Өнөр-жай жана жарандык курулуш  адистигин  бүтүргөн.

Эмгек тажрыйбасы: 2013-2015-ж. Кыргыз-Орус славян университетинин
«Өнөр-жай жана  жарандык имараттардын архитектурасы» кафедрасынын методисти;

2009-2013-ж.Кыргыз-Орус славян университетинин окуу борбору,
«Чийүү жана сүрөт»  сабагынын окутуучу;
2001-2006-ж.  Бишкек ш. № 26 орто мектеп;
1997-2001-ж. Бишкек № 56 орто мектеп;
1981-1993-ж. Кыргызкоммундолбоор, Бишкек ш. топтун жетекчиси;
1975-1981-ж. Кыргызкоммундолбоор, Бишкек ш.  инженер, улук инженери

Сертификат «Эркин жана ачык программалар менен электрондук окууну кабыл алуу жана камсыздоо» Кыргыз-Орус славян университетинин электрондук билимди башкаруунун негизинде

 Компьютердик жөндөмдөрү: Word, Excel,Internet Explorer, Out look      Express, Paint, Adobe Reader; printer, scanner, fax, copymachine
Чет тилдерди билүүсү: англис тили – баштапкы.
Байланышуу: тел.312 54-56-68
 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.