Менеджмент кафедрасынын илимий - изилдөө иши

Кафедранын профессордук-окутуучулук курамынын илимий-изилдөө иштери жана  илимий-изилдөө иштеринин пландарына ылайык жүргүзүлөт.

Менеджмент кафедрасында төмөнкү илимий багыттар боюнча изилдөө иштери жүргүзүлүүдө:

  1. "Рынок шартында курулуш комплексин башкаруу тутумун өркүндөтүү"
  2. "Турак жай курулушун өнүктүрүү", "Кыргыз Республикасында мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу тутумун өркүндөтүү".

Жогоруда айтылган көйгөйлөрдү изилдөө менеджмент, башкаруу жана уюштуруу жүрүм-турумундагы көйгөйлөрдү аныктоо максатында курулуш тармагындагы уюмдар менен байланыш түзүүнү камтыйт.

Кафедранын илимий-изилдөө иштеринин натыйжалуулугун баалоонун толуктугун ачып берген маанилүү көрсөткүч бул профессордук-окутуучулук курамдын ар кандай илимий журналдарда илимий макалаларды жарыялоого катышуусу жана республикада, ошондой эле чет өлкөлөрдө да илимий конференцияларга катышуусу.

Менеджмент кафедрасынын окутуучулары кошумча билим алуу, практика өтүү, ар кандай курстардан, тренингдерден өтүү, ошондой эле тегерек столдорго катышуу менен квалификациясын системалуу түрдө жогорулатышат. Көпчүлүк окутуучулар ата-мекендик жана чет элдик алдыңкы университеттерде жана окуу борборлорунда квалификациясын жогорулатышты.

2018-жылдын 22-23-январьда БГУ К.Карасаева атындагы.  Монополияга каршы жөнгө салуу боюнча республикалык семинарга катышты. Экономика илимдеринин доктору, проф. милдетин аткаруучу . Дербишева Э.Д).

 (Кыргыз Республикасынын “Атаандаштык жөнүндө” жана “Табигый монополиялар жөнүндө”.

02.05.2018 - 13.05.2018 “Биомедицинадагы инженерия жана саламаттыкты сактоодогу менеджментти жөнүндөгү программадагы проек боюнча.

Экономика илимдеринин доктору, проф. милдетин аткаруучу Дербишева Э.Д. жана Ph.D., экономика илимдеринин кандидаты доцент Сасыкулов Б.Б.

    Эразмус- долбоорунун алкагындагы Билим берүү программасына катышты: 24-25 май 2018 - Педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Дүйшөналиева А.Ж., экономика илимдеринин кандидаты, доцент Дооронбекова Н.М. студенттердин жана жаш окумуштуулардын “Инновациялык технологиялар” VI Эл аралык илимий-практикалык конференциясына катышты жана Өркүндөтүлгөн Чечимдер аттуу темада.

2018-жылдын 19-июну - Педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Казак кызы Н., ЕАЭБ мамлекеттеринин II Бишкек антитеррордук форумуна (ЕАЭБ) катышты: "ЕАЭБдин антитеррордук стратегиясы: трансчекаралык террористтик коркунучтардын контекстинде биргелешкен аракеттерди консолидациялоо". Кыргыз Республикасынын Коопсуздук Кеңеши, Кыргыз Республикасынын Аймактык Эксперттер Клубу "Пикир".

26.06.2018 - Педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Казак кызы Н., КР БШКнын жана "Жарандык позиция" коомдук фондунун, "ЕККУнун" Шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү Стратегиясынын "долбоорунун бет ачары боюнча коомдук диалогго катышты.

2018-жылдын 27-ноябрында КМУ Ж.Баласагын атындагы Социалдык-гуманитардык факультеттин философия, теория жана маданият тарыхы кафедрасы тарабынан уюштурулган "Заманбап дүйнөдөгү эл аралык мамилелер" аттуу методикалык семинарга т.и.к., доцент Казак кызы Н  катышты.

2018-жылдын 6-декабры - экономика илимдеринин кандидаты,  доцент Сасыкулов Б.Б. тренингине катышты: "Окуу процессиндеги бизнес билим берүүнүн модели", Туризм академиясы болуп өтүү.

2018-жылдын 5-декабрында, Экономика жана менеджмент институтунун окутуучулары Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этнос аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги биргеликте уюштурган "Кыргыз Республикасында Бавариянын тажрыйбасын колдонуунун келечеги" аттуу конференцияга катышышты. Республика жана Ханнс Зайдель Фондун атынан.

2018-жылдын 20-декабрында Кыргыз Республикасынын Коопсуздук Кеңеши, КУУ  Т.Жумакадыровду эскерүү

  "Тынчтык оюндары" деген жогорку окуу жайлар аралык дебатка "Кыргыз Республикасынын аймактарын өнүктүрүү жана мамлекеттин, бизнестин, жарандык коомдун жана эл аралык уюмдардын өз ара аракеттенүү стратегиясы" деген темада т.и.к., доцент Казак кызы Н  катышты.

2019-жылдын 9-февралында КМКТАУ Н.Исанова атындагы  Экономика жана менеджмент институтунун «Кыргызстан» ААК КБнын Башкаруу департаментинин жана коммерциялык банкынын демилгеси менен тренинг болуп өттү: «Чечендик өнөр жана эл алдында сүйлөө», тренер А.Чабанова.М.Чабанова тренингге активдүү катышты. "Менеджмент" багытынын 2-4 курсунун студенттери, ошондой эле кафедранын окутуучулары катышышты.

2019-жылдын 16-апрелинде КМУ. Ж.Баласагын  атындагы Кыргыз Республикасынын Атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси, ШКУнун экс-башкы элчиси М.С.Иманалиевдин конок лекциясына  Дербищева Э.Д., Казак кызы Н   катышты. "Борбор Азия - дүйнөнүн жаңы геосаясий региону" деген темада.

03-07 март 2019 жылы Казакстан Сапат Менеджментинин Академиясы (KAMK) "коомдук бирикмеси тарабынан "Эл аралык эрежелердин негизинде университеттин менеджменти - ISO 9001: 2015" рыногунда суроо-талапка ээ студенттердин скамейкасынан компетенттүү адистерди кантип даярдоо керек "деген темадагы семинарга Дербищева Э.Д катышты"

2019-жылдын 25-апрели - экономика илимдеринин кандидаты, доцент Болотова М.А. "Илим жана билим берүү чөйрөсүндөгү интеграция, өнөктөштүк жана инновациялар" темасында ЖОЖдор аралык илимий-практикалык конференцияларга катышкан.

2019-жылдын 23-майы - экономика илимдеринин кандидаты, доцент Болотова М.А. К. Карасаев атындагы INDO BSU, "Кыргызстандын экономикасын инновациялык өнүктүрүүнүн стратегиялары" деген темада жогорку окуу жайлар аралык илимий-практикалык конференцияга катышты.

2019-жылдын 11-12-июнда КРСУ. "Евразия экономикалык бирлигиндеги жаштар: эмгек мобилдүүлүгү жана гуманитардык кызматташтык" эл аралык илимий-практикалык конференциясына, экономика илимдеринин кандидаты, доцент Болотова М.А катышкан.

2015 - 2019-жылы аралыгында Кафедранын окутуучулары 50дөн ашык илимий макалаларын, 2 монографиясын, 16 окуу усулдук көрсөтмөлөрүн чыгарган.

 СТУДЕНТТЕРДИН ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИ 

Кафедранын студенттеринин илимий-изилдөө иштери биздин кафедранын илимий изилдөөлөрүнүн негизги багыттарына ылайык жүргүзүлөт.

Биздин студенттер изилдөө иштери менен активдүү алектенишет, студенттердин республикалык жана университеттер аралык конференцияларына, олимпиадаларына катышып, дипломдор, сертификаттар,  жана сыйлыктар менен сыйланышат.

Биздин студенттердин жана алардын лидерлеринин жетишкендиктери:

- 2018-жылдын 20-декабрында атындагы КМУ Ж.Баласагын атындагы "Кыргыз Республикасынын аймактарын өнүктүрүү жана мамлекеттин, бизнестин, жарандык коомдун жана эл аралык уюмдардын өз ара аракеттенүү стратегиясы" деген темада дебаттар форматында ЖОЖдор аралык "Тынчтык оюндары" өткөрдү, анда КМКТАУ Н.Исанова  атындагы Экономика жана менеджмент институтунун студенттери  4-орунду ээледи.

- 4-курстун студенттеринин катышуусу гр. MO-1-15 2018-жылдын 10-декабрынан 2019-жылдын сентябрына чейин Туризм Академиясында "Кыргызстандын ЖОЖдорунун арасындагы инновациялык идеялар" республикалык конкурсунда

  • - "Менеджмент" багыты боюнча 3-4-курстун студенттеринин 2019-жылдын 14-мартында менеджмент боюнча Республикалык ЖОЖдор аралык студенттер олимпиадасына катышуусу Жалпы командалык эсепте 3-орунду жана жеке эсепте 2-орунду ээлеген Н.Исанова.

  • - 3 курс студенттеринин катышуусу. MO-1-16 2019-жылдын апрелинде КРСУнун менеджмент жана маркетинг боюнча жогорку окуу жайлар аралык олимпиадасында

- Менеджмент багытындагы МО-1-17 жана МО-1-16 тайпаларынын 2-3 курс студенттеринин катышуусу, алар 3-орунду ээлеген К.Карасаев атындагы Беларуссия Мамлекеттик Университетинде өткөн «XXI кылымдын интеллектуалдары» студенттеринин конкурсуна катышты.

- 2019-жылдын 27-февралында гр. Студенттер тобу. MO-1-15 жана гр. MO-1-16 "Менеджмент" багыты КУУ тарабынан уюштурулган "Маркетинг жана Чындык" маркетинг боюнча VIII Эл аралык Олимпиадасына катышты Ж.Баласагын жана командалык биринчиликте 2-орунду ээледи.

- 2019-жылдын 3-апрели студенттер тобу гр. MO-1-16 жана гр. MO-1-17 багыттары БМУ тарабынан уюштурулган "ХХI кылымдын интеллектуалдары" студенттеринин сынагына катышты. К.Карасаева. Сынактын жыйынтыгы боюнча биздин окуучулар командалык эсепте 3-орунду жана жалпы классификация боюнча Кутушова Нурай 2-орунду ээлешти.

 

- VII Эл аралык илимий-практикалык конференцияга - "Менеджмент" багыты боюнча 2-курстун студенттеринин катышуусу - студенттердин жана жаш окумуштуулардын "Инновациялык технологиялар жана алдыңкы чечимдер" илимий баяндамалар конкурсу 2019-жылдын 23-24-майы.

- 2019-жылдын 6-декабрында Н.Исанов атындагы КМКТАУ Экономика жана Менеджмент Институтунун Менеджмент бөлүмүндө "Менеджмент илим жана практикада менеджмент практикасы катары" деген темада студенттик илимий-практикалык конференция өткөрдү