1МАМАТОВ  ЖАНЫБЕК  ЫСАКОВИЧ

профессордун м.а.

Туулган жылы: 26.07.1969.

Билими: Жогорку, Кыргыз архитектура-курулуш институту, 1993-ж.

Квалификациясы: Инженер-куруучу. Өнөр-жай жана жарандык курулуш.

Окумуштуу наамы: 01.02.04 -“Өзгөрүлгөн катуу заттын механикасы ” – адистиги боюнча, физика-математика илиминин кандидаты 2004-ж.

Окумуштуу даражасы: “Курулуш” багыты боюнча доцент 2009-ж.

Иш тажрыйбасы: Жалпы эмгек – 33, илимий –педагогикалык -26,

КМКТАУда 31жыл.

Өкмөттүк сыйлыктары: Билим берүүнүн мыктысы-2009- ж., КР өкмөтүнүн ардак

грамотасы-01.09.2016-ж

Кеңештеги иши: КжТИ окумуштуулар кеңешинин мүчөсү, КжТИ нин

кеңешинин төрагасы, КМКТАУ ИТКнин мүчөсү.

Илимий иштин багыты: Курулуш

Илимий иштердин саны: басылган макалалар - 90

Байланыш маалыматтары: каф. тел: 54-57-12, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Маматов Ж.Ы. «Архитектура ПГЗ», «Архитектуралык конструкциялар», «Курулуш уюштуруу жана технологиясы», «Имараттарды тургузуу технологиясы», «Инженердик конструкциялар», «Имараттардын жер титирөөгө туруктуусу», «Транспорттук мекемелердин жер титирөөгө туруктуусу» дисциплиналардан сабак өтөт. Курстук жана  дипломдук долбоорлоолорду жетектейт. КМКТАУнун илимий-техникалык кеңешинин мүчөсү, «Бишкек шаарынын ар кандай имараттарынын катуу жер титирөөсүн жазуучу аспаптары менен изилдөө» илимий темасынын жетекчиси, КРБбиИ тарабынан каржыланат. Курулуш, Экономика жана Менеджмент Институтунун илимий кеңешинин мүчөсү. 9 магистранты коргогон. Азыркы учурда 3 магистранттын, 3 аспиранттын жетекчиси. КР БбжИдин ардак грамотасынын ээси.

Сертификаттары: 

 1. Мамлекеттик квалификациялык сертификат: инжиниринг кызматтар адиси И-1.1 №013991  (17-май 2015-ж чейин);
 2. Мамлекеттик  квалификациялык сертификат: инженер-куруучу-конструктор адиси ПР-3.1  №016503 (11.04. 2017-ж чейин);
 3. Мамлекеттик квалификациялык сертификат: имараттарды изилдөөчү инженер адиси ПР-8.2 №016504;
 4. Certificate- «GIS for disaster management» – «Cross border natural disaster prevention in Central Asia» – Bishkek. 29 June -1 August. 2009у.;
 5. «Коркунучкабааберүү»сертификаты - «Орто Азияда өзгөчө кырдаалдарды токтотуу», Бишкек, 9-13 ноябрь, 2009-ж.;
 6. Улуттук консультант – ЮНИСЕФ-Кыргызстан – 2011-ж.;
 7. №12-16 «Курулуш тармагында инновация» сертификаты, «MATLAB иш негиздери» тармагы Бишкек, Кыргызстан, 11 Апрель-10 Май 2012-ж.;
 8. №12-35. «Курулуш тармагында инновация» сертификаты Бишкек, Кыргызстан, 15-26 декабрь 2008-ж.;
 9. «Орто Азияда өзгөчө кырдаалдар коркунучун төмөндөтүү тармагында курулуштун стратегиясын иштеп чыгуу» Бишкек, Кыргызстан, 20 декабрь 2007-ж.

Илимий жана илимий-усулдук негизги эмгектери
53 басылмасы бар, алардын ичинен 41 илимий жана 12 усулдук-окуу мүнөзүндө.

Негизги эмгектери:

 1. Рычков Б.А.,Маматов Ж.Ы.Тоо кыртыштарынын агымдуулук шарттары  /Тоо кыртыш механикасындагы заманбап концептуалдык жоболор. - Бишкек: Илим, 2002..265-269 б;
 2. Маматов Ж.Ы., Рудаев Я.И. Дилатансии горных пород с позиции неравновесной статистической механики.-КМКТАУнун жарчысы, Бишкек, чыг.1 (2), 2003.47-53б;
 3. Маматов Ж.Ы., Шамшиев Н.У., Сансызбаев С.М. Камбар-Ата ГЭС-2 багыттуу жардыруусунда  имараттардын жана курулмалардын абалы. / ХХI кылымдын илим жана билим берүү  IV эл аралык илимий-практикалык конференциянын материалдары. - Рязань, 2010. 13-18 б;
 4. Рычков Б.А., Маматов Ж.Ы.. Ориентация плоскости среза и огибающая предельных кругов Мора горных пород./Сбор.докл. Межд. научная шк. им. акад. С.А.Христиановича «Деформирование и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках», Крым, Алушта, 17-23 сентябрь 2007. -. 269-273 б;
 5. Кыргыз Республикасынын сейсмикалык райондорунда саман-сырца тизүү менен турак үйлөрдү бекемдөө, долбоорлоо, эсептөө боюнча сунуштар. Ордобаев Б.С., Маматов Ж.Ы., Кенжетаев К.И., Кожобаев Д.Ш. Матозимов Б.С., Орозалиев Б.К., -Б.: Айат. 2011. – 48 б.;
 6. Жарандык имараттардын конструкциялары. I бөлүк (окуу-усулдук колдонмо). Б.С.Матозимов, Ж.Ы.Маматов, Б.С. Ордобаев,  Д.Ш. Кожобаев, А.М.Мисирова и др. -Б.: Айат. 2011. – 112 с.;
 7. Жергиликтүү материалдар менен коопсуз үйлөрдү тургузуу. Маматов Ж.Ы. / Б.: Блиц. 2011. – 48 б.

 

123