6

ЭРГЕШБАЙ УУЛУ АРАПЖАН
«ККИК» кафедрасынын  доценттинин м.а.
Туулган жылы – 1975-ж.
Билими: Жогорку,  КМКТАУ, 2000- ж..
Эмгек ишмердүүлүгүнүн негизги этаптары:
2000 – 2007- ж. КМКТАУнун  Темир-бетон конструкциялар кафедрасынын окутуучу мастери;
2007-2010- ж. Темир-бетон конструкциялар кафедрасынын окутуучусу, КМКТАУ;
2010–2015- ж.. Темир-бетон конструкциялар кафедрасынын ага окутуучусу, КМКТАУ;
2015-2019- ж. «ККИК»  кафедрасынын  доценттинин м.а., КМКТАУ;
2019 - жылдан азыркы учурга чейин Курулуш жана технологиялар институттун директорунун тарбия иштери боюнча орун басары

Сыйлыктары: КР ББжИМ ардак грамотасы (2015), Премьер министрдин ыраазычылык каты
Басылмалары: 3 илимий эмгектер, 2 методикалык көрсөтмө
Байланыш: тел. 0312 545664, 0312 545641,
0707 682227
Эл.почта -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.