Бүгүн Бейшемби 19-09-2019
Жаңылыктар Кулактандыруу

Жатаканалардагы студенттик кеңеш

     Н.Исанов атындагы КМКТАУдагы жатаканалардын студенттик өзүн-өзү башкаруунун башкы органы – студенттик  кеңеш, курамында  төр ага, төр аганын орун басары, кабаттардын старосталары, секциялардын старосталары болуп 5-7 мүчөдөн  шайланат.

Студенттик кеңеш, жогорку студенттик орган катары: Студенттик кеңештин Жобосун бекитүүгө, өзгөртүүлөрдү жана кошумчаларды киргизүү укугуна ээ.

- жашоо  шарттарын жакшыртууга, тиричилик суроолорун чечүү;
-төр аганын кандидатурасына сунуштарды киргизүү же аны бошотуу; 
- аткарылган иштер тууралуу төр аганын отчетун угуп, баа берүү;

- студенттик кеңештин ишмердүүлүгүнүн негизги багыттарын жана мазмунун аныктоо;
- жатаканадагы материалдык баалуулуктарды, мүлктү жана башка каражаттарды эффективдүү колдонууну көзөмөлдөө;

-  жетекчиликке  коомдук-маданий иш-чараларды өткөрүүгө көмөк көрсөтүү;
- студенттик кеңештин төр агасы Кеңеш тарабынан коюлган маселелер боюнча жеке  жоопкерчилик менен өз ыйгарым укуктарын  аткарат.

- студенттик кеңештин төр агасы жатаканадагы жашоочуларга тапшырмаларды, көрсөтмөлөрдү, инструкцияларды берүү укугу бар;

- Кеңештин курамы жана Жобосу төрага бекитет;
- студенттик кеңеш жылына 1 жолу жетекчиликке аткарылган иштер тууралуу жана керектүү, талап кылынган  маалыматтар боюнча  отчет берет;

- студенттик кеңештин ишмердүүлүгү кайра шайлоо жолу менен токтотулат ( айрым учурда ыйгарым укуктары   аткарылган иштердин көрсөткүчтөрү боюнча узартылат).


 

Яндекс.Метрика