Н.Исанов атындагы КМКТАУда квалификацияны жогорулатуу ишмердүүлүгү  биринчи приоритеттүү негиз катары кадрлардын потенциалын өнүктүрүүгө, сапаттын жакшыртууга багытталган.
Университетте профессор-окутуучулардын квалификациясын жогорлатууга өзгөчө көңүл бурулган.
Квалификацияны жогорлатуу системасы төмөнкү багыттар боюнча ишке ашырылат:
салттуу– аспирантура, магистратура, илимий-практикалык семинарлар, университетте уюштурулган кыска мөөнөттөгү курстар, ж.б.
активдүү– окутуучулар республикабыздын алдыңкы ишканаларында, илимий-изилдөө институттарында,  ар түрдүү эл аралык семинарларда шык, эптерин жакшыртып,   ишкердик жана кырдаалдык оюндарга, тренингдерге, стажировкаларга катышуу менен өз квалификацияларын жогорулатышат.
Квалификацияны жогорлатуунун инновациялык формасы – окутуунун жаңы интерактивдик технологиясына негизделген.
Н.Исанов атындагы КМКТАУда окутуучулардын квалификациясын жогорлатуу жана педагогикалык чеберчилигин жакшыртуу үчүн  заманбап  шарттар түзүлгөн.
2008-жылдын 1-мартында Н.Исанов атындагы КМКТАУда техникалык ЖОЖ окутуучуларынын квалификациясын жогорлатуу үчүн Инженердик-педагогикалык борбор ачылып, 12 лицензияланган программалар боюнча профессор-окутуучулар, мамкызматкерлер үчүн квалификациясын жогорлатуу курстары  өткөрүлөт.

 1. Курулуш тармагындагы инновациялар;
 2. Кыймылсыз-мүлктү башкаруу;
 3. Эффективдүү менеджмент;
 4. Логистикалык башкаруу;
 5. Антикризистик башкаруу;
 6. Салттуу жана  компьютердик графика;
 7. Автомобиль транспортун эксплуатациялоо;
 8. Эл аралык жүк ташуулар;
 9. Программалык камсыздандыруунун технологиясы;
 10. Компьютердик тиркемелердин  ыкмалары;
 11. Инженердик  педагогика;
 12. Геодезия жана геоинформациялык системалар.

Мындан  сырткары төмөнкү тилдер боюнча окуу курстары жүргүзүлөт:
- Кыргыз;
- Орус;
- Англис;
- Немец;
- Француз.

Кытайдагы курстар

Академиялык мобилдүүлүктүн алкагында ГСХ-1-11  тобунун студенттери: Уланбек кызы Жанара,  Аалиев Бектурсун, Эмилбекова Гүлназ  2015-ж. 19 - 27 октябрда металл контрукцияларын долбоорлоо жана эсептөө боюнча  курстардан: модулдук система, аркалык конструкциялар жана көп кабаттуу  имараттарды:TEKLA, STAADPRO, 3D3S, SFCAD  программалык комплекстер менен эсептөөнү  Кытайдагы   «ДОВЕЙ»  болот контрукцияларды  чыгаруучу Синьцзяндык  Компаниясынын ААК өтүшүп, сертификаттарга ээ болушту.


>
>
>

       Жаңы тажрыйба

«Колдонмо информатика» кафедрасынын окутуучусу Махмазайитов К.Д. квалификациясын жогорулатуу курсун Германиядан өтүп келди.

      2013-жылдын 6-ноябрынан 27-декабрына чейин Н.Исанов атындагы КМКТАУ  ЖМТИнин «Колдонмо информатика» кафедрасынын окутуучусу Махмазайитов К.Д.  КМКТАУ жана Батыш-Саксон университетинин кызматташуу долбоорунун DAAD программасы боюнча илимий-изилдөө иштеринен тажрыйба алуу максатында  Цвиккау  шаарындагы  Батыш-Саксон   университетинде   квалификацияны    жогорулатуу   курсун  өттү. Аталган   долбоордун   алкагында веб-программалоо   тармагындагы  API системасы  менен   иштөөнү   өздөштүрүү.


Mundus TargetII долбоору

9   2013-ж., 18-октябрынан  15-декабрга чейин  Еrasmus Mundus TargetII  эл аралык кызматташуу долбоорунун алкагында  Н.Исанов атындагы КМКТАУнун «Чет тилдер» кафедрасынын ага окутуучусу Карагулова Махабат Керимбековна Иоганн Кеплеруниверситетинде (Австрия, Линц ш.,) англис тили боюнча стажировка өтүп  келди.
12013-ж., 18-октябрынан  15-декабрга чейин  Еrasmus Mundus TargetII  эл аралык кызматташуу долбоорунун алкагында  Н.Исанов атындагы КМКТАУнун ««Котормонун маданий аралык байланыштары  жана  автоматташтырылган системалары» кафедрасынын башчысы  Жумалиева Гулира Эдилбековна Иоганн Кеплер университетинде (Австрия, Линц ш.,) англис тили боюнча стажировка өтүп  келди.