Кыргыз Республикасынын ЖАК Президиумунун 2018-жылы 27-декабрындагы чечими менен

Курулуш адистиги боюнча Профессор илимий наамы:

- «ИжКК» каф.профессору ТЕМИКЕЕВ Конушбекке (ПА №001261);

- «АТЖКТ» каф.профессору АПСЕМЕТОВ Мухтар Чукановичке (ПА №001260) жана

Экономика илимдердин кандидаты

илимий даражасы «БЭА» каф.изденүүчүү ИСКЕНДЕРОВА Асель Жыргалбековнага (ИДК №002300)

ыйгарылышы менен чын дилибизден куттуктайбыз!

Келечекте илимдин көп кырлуу белдерин ашып дагы көптөгөн жогорку илимий, мамлекеттик наамдарга жетишиңизге тилектешпиз.

Ректорат

Окумуштуулар кеңеши