Жаңы технологиялардын жана инновациялардын өнүгүүсү менен курулуш материалдарынын да жаңы түрлөрү, жаңы ыкмалары кеңири таркалууда.

Алсак, «Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүү жана эксперттөө» кафедрасынын өнөктөшү КНАУФ немец фирмасынын өкүлчүлүгү тыгыз кызматташып келүүдө. 2018-ж. 1-сентябрдан 1-октябрга чейин КМКТАУнун 100 дөн ашуун студенттери үчүн 36 сааттык атайын курс уюштурулган, анын ичинен 16 саат теоретикалык саат жана 20 саат практикалык саат каралган. Курстун жыйынтыгында угуучулар «Кургак курулуш» программасы боюнча ийгиликтүү тестирлөөдөн өткөндөн кийин аталган КНАУФ сертификаттары тапшырылды. Бул сертификаттар КНАУФ фирмасынын ишмердүүлүгү жана сапаты тастыкталган 23 өлкөлөрүндө иштөөгө мүмкүндүк берет.

«КМБКӨЭ» каф.башч. милд.атр. доцент Болотов Т.Т.