Кыргыз Республикасында «2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн» Улуттук программасынын аткарылышын камсыз кылуу, жогорку жана орто кесиптик билим берүү мекемелериндеги мамлекеттик тилдин абалы менен таанышуу жана аларга практикалык жардам берүү максатында, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын 2018-жылдын 12-апрелиндеги №23 буйругунун негизинде түзүлгөн жумушчу топ 8-12-октябрь күндөрү Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинде болуп, мамлекеттик тил багытындагы иштери менен ар тараптуу таанышкан.

      Текшерүүнүн жыйынтыгы менен маалымкат даярдалып, Улуттук комиссиянын төрагасы Н.Ишекеев,  КР Билим берүү жана илим министрлигинин мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунун башчысы Г.Ибраимова ж.б. катышуусунда КМКТАУнун окумуштуулар кеңешинде маалымкат окулду. Анда окуу жайдын мамлекеттик тилге карата камкордугу, аткарылып жаткан иштери, жараткан ийгиликтери менен кошо кемчиликтери дагы белгиленген. Комиссия тарабынан университеттеги мамлекеттик тилдин ролун жогорулатуу үчүн иш кагаздарын жүргүзүүдө орфографиялык эрежелердин ченемдерин сактоо, кыргыз тайпаларды ачуу, филологиялык эмес дисциплиналар боюнча (табигый-илимий, техникалык, коомдук) кыргыз тилинде сабак өткөн «мыкты лекторлор» үчүн кошумча каржылык кызыктыруу жана сыйлоонун башка түрлөрүн колдонуу системасын киргизүү, мамлекеттик тилди Кыргызтест системасынын талаптарына ылайык окутуу, Википедияга окутуучулар, окуу жай боюнча маалыматтарды киргизүү ж.б. сунуштар берилди.